Žalm 63:1–11

Davidova melodie, když byl v judské pustině.+ 63  Bože,* ty jsi můj Bůh,* stále tě hledám.+Má duše opravdu po tobě žízní.+Mé tělo zemdlelo [touhou] po toběv zemi suché a vyčerpané, kde není voda.+   Tak jsem tě spatřil na svatém místě,+když jsem viděl tvou sílu a tvou slávu.+   Protože tvá milující laskavost* je lepší než život,+mé vlastní rty ti budou dobrořečit.+   Tak ti budu žehnat během svého života;+v tvém jménu budu pozvedat dlaně.+   Jako nejlepší částí, dokonce tučností, je nasycena má duše,+a s radostným voláním na rtech předkládají má ústa chválu.+   Když jsem na tebe vzpomněl na svém loži,+během nočních hlídek o tobě rozjímám.+   Vždyť ty ses mi prokázal být ku pomoci+a ve stínu tvých křídel radostně volám.+   Má duše tě těsně následovala;+pevně mě drží tvá pravice.+   Pokud jde o ty, kdo hledají mou duši k [její] zkáze,+ti přijdou do nejnižších částí* země.+ 10  Budou vydáni do moci meče;+stanou se pouhým podílem pro lišky.+ 11  A sám král se bude radovat v Bohu.+Každý, kdo při něm přísahá, se bude chlubit,+neboť ústa mluvících faleš budou zacpána.+

Poznámky

„Bože.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„Můj Bůh.“ Heb. ʼE·l.
Nebo „věrně oddaná láska“.
„Do nejnižších částí.“ Syr. bethach·to·jo·thah, „do jejích [zemských] nejnižších částí“.