Žalm 137:1–9

137  U babylónských* řek*+ — tam jsme seděli.+Plakali jsme také, když jsme vzpomínali na Sion.+   Na topoly+ uprostřed něho*jsme pověsili své harfy.+   Vždyť tam nás ti, kdo nás drželi v zajetí, žádali o slova písně,+a ti, kdo se nám posmívali* — o radování:+„Zazpívejte nám jednu ze sionských písní.“+   Jak můžeme zpívat Jehovovu píseň+na cizí zemské půdě?*+   Kdybych měl zapomenout na tebe, Jeruzaléme,+ať je zapomnětlivá má pravice.   Ať se mi jazyk přilepí k patru,+kdybych na tebe nepamatoval,+kdybych nepovýšil Jeruzalémnad svůj hlavní důvod k radování.+   Vzpomeň si,+ Jehovo, pokud jde o syny Edomu,+ na den Jeruzaléma,+jak říkali: „Obnaž [jej]! Obnaž [jej] až do základu v něm!“+   Babylónská dcero, která máš být vypleněna,+šťastný bude ten, kdo ti odplatí+tvým vlastním zacházením, kterým jsi zacházela s námi.+   Šťastný bude ten, kdo popadne a rozrazítvé děti na kusy o skalní útes.+

Poznámky

„Babylónských“, LXXVg; MTSy „bábelských“.
Nebo „velké řeky“, tj. Eufratu, pokud zde mn. č. označuje velikost.
Dosl. „ní“, v heb. ž. r., vztahuje se na Babylón.
„Posmívali.“ Význam heb. slova je nejistý.
Dosl. „půdě cizí (země)“.