Žalm 142:1–7

Maskil.* Od Davida, když byl v jeskyni.+ Modlitba. 142  Přistoupil jsem k tomu, abych svým hlasem volal o přispění k Jehovovi;+svým hlasem jsem začal volat k Jehovovi o přízeň.+   Před ním jsem vyléval svou starost;+dále jsem před ním vyprávěl o své vlastní tísni,+   když ve mně umdléval duch.+Tehdy jsi sám poznal mou vozovou cestu.+Na stezce, po které kráčím,+políčili na mne past.+   Pohleď na pravici a viz,že mi nikdo nevěnuje uznání.+Mé místo k útěku mi zaniklo;+nikdo se nedotazuje na mou duši.+   Volal jsem k tobě, Jehovo, o přispění.+Řekl jsem: „Jsi mé útočiště,+můj podíl+ v zemi živých.“+   Věnuj přece pozornost mému snažně prosebnému volání,+vždyť jsem velice zchudl.+Osvoboď mě od mých pronásledovatelů,+neboť jsou silnější než já.+   Vyveď přece mou duši až z kobky,+abych chvalořečil tvému jménu.+Ať se kolem mne shromáždí spravedliví,+protože se mnou jednáš vhodně.+

Poznámky

Viz 32:nad ppč.