Žalm 12:1–8

Vedoucímu na nižší oktávu.*+ Davidova melodie. 12  Zachraň [mě]* přece,+ Jehovo, vždyť věrně oddaný dospěl ke konci;+věrní lidé totiž z lidských synů vymizeli.   Jeden s druhým stále mluví nepravdu;+hladkým rtem+ stále mluví dokonce s dvojakým srdcem.*+   Jehova odřízne všechny hladké rty,jazyk, který mluví velké věci,+   ty, kdo řekli: „Svým jazykem získáme převahu.+Naše rty jsou s námi. Kdo bude nad námi?“   „Kvůli olupování ztrápených, kvůli vzdychání chudých+tentokrát povstanu,“ říká Jehova.+„Dám [ho] do bezpečí před každým, kdo se nad ním nadýmá.“+   Jehovovy řeči jsou ryzí řeči,+jako stříbro přečištěné v zemní tavicí peci,* čištěné sedmkrát.   Ty sám, Jehovo, je budeš střežit;+budeš každého chránit před touto generací na neurčitý čas.   Ničemní všude obcházejí,protože mezi lidskými syny je vyvýšena podlost.+

Poznámky

„Na nižší oktávu.“ Heb. ʽal-haš·šemi·nithʹ. Viz 6:nad ppč.
„Mě“, LXXVg; MSy vynechávají.
Dosl. „se srdcem a srdcem“.
„Tavící peci“, T. Možná „vchodu“. Význam je nejistý.