Žalm 133:1–3

Píseň výstupů. Od Davida. 133  Pohleď, jak je dobré a jak příjemné,když spolu bratři bydlí v jednotě!+   Je to jako dobrý olej na hlavě,+který stéká* na vous,Áronův vous,+který stéká na límec* jeho oděvů.+   Je to jako rosa+ Hermonu,+která sestupuje na sionské hory.+Vždyť tam Jehova přikázal, [aby bylo] požehnání,+[dokonce] život na neurčitý čas.+

Poznámky

Nebo „sestupuje“, stejně jako ve v. 3.
Nebo „otvor“. Dosl. „ústa“.