Žalm 83:1–18

Píseň. Asafova melodie.+ 83  Bože, ať není žádné mlčení z tvé strany;+nezůstávej oněmělý a nezůstávej zticha, Božský.*+   Vždyť pohleď, právě tvoji nepřátelé jsou pobouřeni;+a právě ti, kdo tě prudce nenávidí, pozvedli hlavu.+   Vychytrale vedou důvěrný hovor proti tvému lidu;+a spikli se proti tvým skrytým.+   Řekli: „Pojďte a zahlaďme je, aby nebyli národem,+aby se na jméno Izraele už nevzpomínalo.“+   Srdcem si totiž sjednoceně vyměňovali radu;+přistoupili k tomu, aby proti tobě uzavřeli dokonce smlouvu,*+   stany Edoma+ a Išmaelité, Moab+ a Hagrejci,+   Gebal a Ammon+ a Amalek,Filistea+ spolu s obyvateli Tyru.+   Také Asýrie* se k nim připojila;+stali se paží synům Lota.*+ Seʹlah.   Učiň jim přece jako Midianu,+ jako Siserovi,+jako Jabinovi+ v říčním údolí Kišon.+ 10  Byli vyhlazeni v En-doru;+stali se hnojem pro zemskou půdu.+ 11  Pokud jde o jejich urozené, ty učiň podobnými Orebovi a Zeebovi+a všechny jejich vévody podobnými Zebachovi a Calmunnovi,+ 12  kteří řekli: „Vezměme si do vlastnictví místa Božího pobývání.“+ 13  Můj Bože, učiň je podobnými víření bodláku,+podobnými strništi před větrem.*+ 14  Jako oheň, který vypaluje les,+a jako plamen, který sežehuje hory,+ 15  právě tak kéž je pronásleduješ svou vichřicí+a kéž je rozrušíš svým vlastním vichrem.+ 16  Naplň jejich obličej zneuctěním,+aby lidé pátrali* po tvém jménu, Jehovo.+ 17  Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy+a kéž jsou zaraženi a zahynou;+ 18  aby lidé poznali,+ že ty, jehož jméno je Jehova,+ty sám jsi Nejvyšší+ nad celou zemí.+

Poznámky

Nebo „Bože“. Heb. ʼEl.
„Smlouvu.“ Heb. berithʹ; řec. di·a·theʹken; Vg(lat.) te·sta·menʹtum. Viz dodatek 7E.
Nebo „Aššur“, M; LXXVg „Assur.“
„Synům Lota“, vztahuje se na Moabce a Ammonity, o nichž se zmiňují v. 6, 7.
„Větrem.“ Heb. ruʹach; řec. a·neʹmou; lat. venʹti. Srovnej 1Mo 1:2, ppč. „síla.“
Nebo „aby pátrali“.