Žalm 67:1–7

Vedoucímu na strunné nástroje. Melodie, píseň. 67  Sám Bůh nám projeví přízeň a požehná nám;+způsobí, aby na nás zazářil jeho obličej+ — Seʹlah —,   aby tvá cesta byla na zemi známá,+tvá záchrana i mezi všemi národy.+   Ať ti národy chvalořečí, Bože;+ať ti národy — všechny — chvalořečí.+   Ať se národnostní skupiny radují a radostně volají,+vždyť budeš soudit národy s přímostí;+a pokud jde o národnostní skupiny, ty povedeš po zemi. Seʹlah.   Ať ti národy chvalořečí, Bože;+ať ti národy — všechny — chvalořečí.+   Sama země jistě vydá svůj výnos;+Bůh, náš Bůh, nám bude žehnat.+   Bůh nám bude žehnat,+a všechny konce země se ho budou bát.+

Poznámky