Žalm 6:1–10

Vedoucímu na strunné nástroje v nižší oktávě.*+ Davidova melodie. 6  Jehovo, nekárej mě ve svém hněvu+a nenapravuj mě ve svém vzteku.+   Projev mi přízeň, Jehovo, vždyť chřadnu.+Uzdrav mě,+ Jehovo, vždyť mé kosti jsou rozrušeny.   Ano, má vlastní duše se velice rozrušila;+a ty, Jehovo — jak dlouho?+   Vrať se přece,+ Jehovo, vyprosti přece mou duši,+zachraň mě kvůli své milující laskavosti.*+   Vždyť ve smrti není o tobě zmínka;*+kdo ti bude chvalořečit v šeolu?*+   Umdlel jsem svým vzdycháním;+celou noc zaplavuji své lehátko,+slzami zalévám svou vlastní pohovku.+   Mrzutostí mi zesláblo oko,+zestárlo kvůli všem, kdo mi projevují nepřátelství.+   Pryč ode mne, vy všichni, kdo konáte to, co ubližuje!+Vždyť Jehova jistě uslyší zvuk mého pláče.+   Jehova vskutku uslyší mou žádost o přízeň;+Jehova sám přijme mou vlastní modlitbu.+ 10  Všichni moji nepřátelé budou velice zahanbeni+ a rozrušeni;obrátí se zpět, vzápětí budou zahanbeni.+

Poznámky

Nižší oktávě.“ Heb. haš·šemi·nithʹ. Je to tvar ž. r. slova, které znamená „osmý“, a jeho přesný význam zde je nejistý; může to znamenat osmý tón, oktávu, nástroj o osmi strunách nebo osmý den (den obřízky).
Nebo „věrně oddané lásce“.
Nebo „vzpomínka“.
„Šeolu“, MSy; řec. haiʹdei; lat. in·ferʹno. Viz dodatek 4B.