Žalm 1:1–6

1  Šťastný+ je muž,* který nechodil podle rady ničemných+a nestál na cestě hříšníků+a neseděl na sedadle posměvačů,+   ale jeho potěšení je v Jehovově zákoně,+a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí.+   A jistě bude jako strom zasazený při vodních tocích,+který dává své vlastní ovoce ve svém období+a jehož listí neusychá,+a všechno, co dělá, se podaří.+   Ničemní takoví nejsou,ale jsou jako plevy, které zahání vítr.*+   Proto ničemní nepovstanou v soudu+ani hříšníci ve shromáždění spravedlivých.+   Jehova si totiž uvědomuje cestu spravedlivých,+ale cesta ničemných, ta zanikne.+

Poznámky

Dosl. „[Ó] štěstí muže“. Heb. ʼašʹré ha·ʼišʹ.
„Vítr.“ Heb. ruʹach; řec. aʹne·mos; lat. venʹtus. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.