Žalm 53:1–6

Vedoucímu nad machalat.*+ Maskil.* Od Davida. 53  Bláznivý si řekl v srdci: „Není žádný Jehova.“*+ Jednali zhoubně a jednali odporně v nespravedlnosti;+není žádný, kdo činí dobro.+   Pokud jde o Boha,* ten shlédl z nebe na lidské syny,+aby viděl, zda existuje někdo, kdo má pochopení,* kdo hledá Jehovu.*+   Všichni z nich se obrátili zpět, [všichni] jsou stejně zkažení;+není žádný, kdo činí dobro,+ani jediný.   Nezískal poznání žádný z těch, kdo konají to, co ubližuje,+když pohlcují můj lid, jako snědli chléb?+Dokonce ani nevzývali Jehovu.*+   Tam byli naplněni velkým děsem,*+kde se neprokázal být žádný děs;+sám Bůh* totiž jistě rozptýlí kosti kohokoli, kdo se utáboří proti tobě.+Jistě [je] zahanbíš, vždyť sám Jehova* je zavrhl.+   Kéž by byla velkolepá záchrana Izraele ze Sionu!+Až Jehova* opět shromáždí zajaté* ze svého lidu,+ať má Jákob radost, ať se Izrael raduje.+

Poznámky

„Machalat.“ Heb. ma·chalathʹ; pravděpodobně hudební výraz, možná technické povahy.
„Maskil.“ Viz 32:nad ppč.
Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ. Viz dodatek 1B.
„Boha“, MTVg; v paralelním textu ve 14:2 „Jehovu“.
„Má pochopení.“ Nebo „jedná s rozvahou“. Heb. mas·kilʹ. Srovnej 32:nad ppč.
Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ; T a 14:2 „Jehovu“; MLXXVg „Boha“. Viz dodatek 1B.
Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ.; T, některé heb. rkp. a 14:4 „Jehovu“; MLXXSyVg „Boha“. Viz dodatek 1B.
Dosl. „děsili se děsem“.
„Bůh“, MLXXVg; dva heb. rkp. „Jehova“.
Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ; T „Jehova“. Viz dodatek 1B.
Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ; TLXXSy, mnoho heb. rkp. a 14:7 „Jehova“. Viz dodatek 1B.
Nebo „se Jehova vrátí se zajatými“.