Žalm 103:1–22

Od Davida. 103  Žehnej Jehovovi,* má duše,+ ano všechno ve mně, jeho svatému jménu.+   Žehnej Jehovovi,* má duše,a nezapomínej na všechno jeho konání,+   jemu, který odpouští všechno tvé provinění,+jenž uzdravuje všechna tvá onemocnění,+   který žádá zpět tvůj život přímo z jámy,+jenž tě korunuje milující laskavostí a [projevy] milosrdenství,+   který sytí čas tvého života tím, co je dobré;+tvé mládí se stále obnovuje právě jako orlí.+   Jehova* vykonává činy spravedlnosti*+a soudcovská rozhodnutí pro všechny šizené.+   Dal své cesty na vědomí Mojžíšovi,+své jednání dokonce synům Izraele.+   Jehova* je milosrdný a milostivý,+pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti.+   Nebude po všechen čas vyčítat+ani nebude na neurčitý čas rozezlený.+ 10  Neučinil nám dokonce podle našich hříchů;+ani na nás neuvedl to, co si zasloužíme podle svých provinění.+ 11  Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země,+jeho milující laskavost je nadřazená těm, kdo se ho bojí.+ 12  Jak daleko je východ slunce od západu slunce,+tak daleko od nás vzdálil naše přestupky.+ 13  Jako otec projevuje milosrdenství svým synům,+Jehova projevil milosrdenství těm, kdo se ho bojí.+ 14  Vždyť sám dobře zná naše utváření,+pamatuje, že jsme prach.+ 15  Pokud jde o smrtelného člověka,* jeho dny jsou jako [dny] zelené trávy;+jako polní květ, tak vykvétá.+ 16  Vždyť přes něj musí přejít pouhý vítr, a již není;+a jeho místo ho již nezná.+ 17  Ale Jehovova milující laskavost* je od neurčitého času až na neurčitý čas+vůči těm, kdo se ho bojí,+a jeho spravedlnost k synům synů,+ 18  vůči těm, kdo dodržují jeho smlouvu,+a vůči těm, kdo pamatují na jeho nařízení, aby je prováděli.+ 19  Sám Jehova pevně založil svůj trůn až v nebesích;+a nade vším si udrželo nadvládu jeho vlastní kralování.+ 20  Žehnejte Jehovovi, jeho andělé,+ mocní v síle, provádějící jeho slovo,+tím, že nasloucháte hlasu jeho slova.+ 21  Žehnejte Jehovovi, všechna jeho vojska,+jeho služebníci, konající jeho vůli.*+ 22  Žehnejte Jehovovi, všechna jeho díla+na všech místech jeho nadvlády.*+Žehnej Jehovovi, má duše.+

Poznámky

Viz dodatek 1C §8.
Viz dodatek 1C §8.
Viz dodatek 1C §8.
Nebo „spravedlnosti“, mn. č., M; LXX „blahodárné skutky“.
Viz dodatek 1C §8.
„Smrtelného člověka.“ Heb. ʼenóšʹ.
Nebo „věrně oddaná láska“.
Nebo „zalíbení“.
Nebo „jeho panství (svrchovanosti)“. Heb. mem·šal·tóʹ. Viz 1Pa 29:12 ppč.