Žalm 120:1–7

Píseň výstupů.* 120  K Jehovovi jsem volal ve své tísni,+a on přistoupil k tomu, aby mi odpověděl.+   Jehovo, osvoboď přece mou duši od falešných rtů,+od šalebného jazyka.+   Co se ti dá a co se ti přidá,šalebný jazyku?+   Naostřené šípy silného muže+spolu s hořícími uhly z janovců.+   Běda mi, vždyť jsem přebýval jako [někdo] cizí v Mešeku!+Stanoval jsem společně se stany Kedara.+   Příliš dlouho totiž stanovala má duše+s těmi, kdo nenávidí* mír.+   Zastávám se míru;+ ale když mluvím,oni jsou pro válku.+

Poznámky

Nebo „Píseň schodištních stupňů“. Toto je první z patnácti Písní výstupů, tj. Ža 120–134. Srovnej 2Kr 20:9–11.
„S těmi, kdo nenávidí“, LXXSyVg a osm heb. rkp.; M „s tím, kdo nenávidí“.