Sagaria 13:1-9

  • Afgode en valse profete verwyder (1-6)

    • Valse profete sal hulle skaam (4-6)

  • Herder sal geslaan word (7-9)

    • Derde deel sal gesuiwer word (9)

13  “In daardie dag sal daar ’n put oopgemaak word vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem om hulle te reinig van sonde en onreinheid.+  “In daardie dag,” sê Jehovah van die leërmagte, “sal ek die name van die afgode uit die land uitwis,+ en daar sal nie meer aan hulle gedink word nie. En ek sal die profete en die gees van onreinheid uit die land verwyder.+  En as ’n man weer sou profeteer, dan sal sy pa en sy ma, wat hom in die wêreld gebring het, vir hom sê: ‘Jy sal nie lewe nie, want jy het leuens in die naam van Jehovah verkondig.’ En sy pa en sy ma, wat hom in die wêreld gebring het, sal hom met ’n swaard deurboor omdat hy profeteer.+  “In daardie dag sal elke profeet hom skaam vir sy visioen wanneer hy profeteer. Hulle sal nie ’n harige ampskleed+ dra om te bedrieg nie.  En hy sal sê: ‘Ek is nie ’n profeet nie. Ek is ’n man wat die grond bewerk, want iemand het my gekoop toe ek jonk was.’  En as iemand hom vra: ‘Wat is hierdie wonde tussen jou skouers?’* sal hy antwoord: ‘Ek het hierdie wonde gekry in die huis van my vriende.’”*   “O swaard, word wakker teen my herder,+teen die man wat my vriend is,” sê Jehovah van die leërmagte. “Slaan die herder,+ en laat die kudde* verstrooi word.+ En ek sal dié wat onbelangrik is, dissiplineer.”   “En in die hele land,” sê Jehovah,“sal twee-derdes uitgeroei word en sterf. En ’n derde sal daarin oorbly.   En ek sal die derde deel deur die vuur laat gaan. Ek sal hulle suiwer soos silwer gesuiwer worden hulle toets soos goud getoets word.+ Hulle sal my naam aanroep,en ek sal hulle antwoord. Ek sal sê: ‘Hulle is my volk,’+en hulle sal sê: ‘Jehovah is ons God.’”

Voetnote

Lett. “tussen jou hande”, d.w.s. op die bors of op die rug.
Of “van dié wat my liefhet”.
Of “skape”.