Sagaria 9:1-17

  • God se oordeel teen omliggende nasies (1-8)

  • Koms van Sion se koning (9, 10)

    • Nederige koning wat op donkie ry (9)

  • Jehovah se volk sal vrygelaat word (11-17)

9  ’n Oordeelsboodskap: “Die woord van Jehovah is teen die land Hadrag,en Damaskus is die teiken* daarvan+– want Jehovah se oë is op die mens+en op al die stamme van Israel –   en dit is teen Hamat,+ wat aan haar grens,en teen Tirus+ en Sidon+ met al hulle wysheid.+   Tirus het vir haarself ’n versterkte muur* gebou. Sy het silwer soos stof opgehoop,en goud soos die modder van die strate.+   Jehovah sal haar besittings wegneem,en hy sal haar leërmag by die see* verslaan.+ En sy sal deur vuur verteer word.+   Asʹkelon sal dit sien en bang wees. Gasa sal groot angs ervaar,en ook Ekron, omdat die een waarop sy gehoop het, verneder is. ’n Koning sal uit Gasa verdwyn,en Asʹkelon sal nie bewoon word nie.+   ’n Buite-egtelike seun sal in Asdod gaan woon,en ek sal ’n einde maak aan die trots van die Filistyn.+   Ek sal die bloedbevlekte dinge uit sy mond verwyder,en die walglike dinge tussen sy tande uit,en wie van hom oorbly, sal aan ons God behoort. Hy sal soos ’n sjeik* in Juda word,+en Ekron soos die Jebusiet.+   Ek sal as ’n wag kamp opslaan om my huis te verdedig,+sodat niemand daar sal ingaan of uitkom nie. Geen taakgewer* sal weer daardeur trek nie,+want nou het ek dit* met my eie oë gesien.   Wees baie bly, o dogter van Sion. Roep van vreugde uit, o dogter van Jerusalem. Jou koning kom na jou toe.+ Hy is regverdig en bring redding,*hy is nederig+ en ry op ’n donkie,op die vul* van ’n donkie.+ 10  Ek sal die strydwa uit Eʹfraim wegneem,en die perd uit Jerusalem. Die boog sal weggeneem word. En hy sal vrede aan die nasies verkondig.+ Sy heerskappy sal van see tot seeen van die Rivier* tot aan die eindes van die aarde wees.+ 11  O vrou, deur die bloed van jou verbondsal ek jou gevangenes vrylaat uit die waterlose put.+ 12  Keer terug na die vesting, o gevangenes wat hoop het.+ Ek sê vandag vir jou: ‘Jy, o vrou, sal ’n dubbele seën van my ontvang.+ 13  Want ek sal Juda as my boog span.* Eʹfraim sal die pyl in my boog wees. En ek sal jou seuns laat opstaan, o Sion,teen jou seuns, o Griekeland,en ek sal jou soos ’n vegter se swaard maak.’ 14  Jehovah sal bo hulle gesien word,en sy pyl sal soos weerlig uitskiet. Die Soewereine Heer Jehovah sal op die horing blaas,+en hy sal met die windstorms van die suide kom. 15  Jehovah van die leërmagte sal hulle verdedig,en hulle sal die slingerklippe verslind en vertrap.+ Hulle sal lawaaierig wees asof hulle wyn gedrink het. En hulle sal gevul word soos die offerbak,soos die hoeke van die altaar.+ 16  Jehovah hulle God sal hulle in daardie dag redas sy volk, sy kudde,+want hulle sal soos die edelstene van ’n kroon wees wat glinster oor sy land.+ 17  Want hoe groot is sy goedheid tog,+en hoe groot is sy heerlikheid! Graan sal die jong manne laat floreer,en nuwe wyn die maagde.”+

Voetnote

Lett. “rusplek”.
Of “’n skans; ’n vesting”.
Of moontlik “op die see”.
’n Sjeik was ’n stamhoof.
Of “onderdrukker”.
Verwys blykbaar na die onderdrukking van sy volk.
Of “en ’n oorwinnaar; en gered”.
Of “hingsvul”.
Die Eufraatrivier.
Lett. “trap”.