Levitikus 23:1-44

 • Heilige dae en feeste (1-44)

  • Sabbat (3)

  • Pasga (4, 5)

  • Fees van Ongesuurde Brode (6-8)

  • Offer van eerstelinge (9-14)

  • Fees van Weke (15-21)

  • Oesoorblyfsels vir armes en uitlanders (22)

  • Fees van Trompette (23-25)

  • Versoendag (26-32)

  • Huttefees (33-43)

23  Jehovah het verder vir Moses gesê:  “Sê vir die Israeliete: ‘Die seisoenfeeste+ van Jehovah wat julle moet aankondig,+ is heilige byeenkomste. Dít is my seisoenfeeste:  “‘Ses dae lank mag werk gedoen word, maar die sewende dag is ’n sabbat, ’n spesiale rusdag,+ ’n heilige byeenkoms. Julle mag geen werk doen nie. Dit is ’n sabbat vir Jehovah waar julle ook al woon.+  “‘Dít is die seisoenfeeste van Jehovah, heilige byeenkomste, wat julle op hulle vasgestelde tye moet aankondig:  In die eerste maand, op die 14de dag van die maand,+ wanneer dit skemer word,* is die Pasga+ vir Jehovah.  “‘Op die 15de dag van daardie maand is die Fees van die Ongesuurde Brode vir Jehovah.+ Sewe dae lank moet julle ongesuurde brood eet.+  Op die eerste dag moet julle ’n heilige byeenkoms hou.+ Julle mag geen harde werk doen nie.  Maar julle moet sewe dae lank ’n vuuroffer vir Jehovah aanbied. Daar moet ’n heilige byeenkoms op die sewende dag wees. Julle mag geen harde werk doen nie.’”  Jehovah het verder vir Moses gesê: 10  “Sê vir die Israeliete: ‘Wanneer julle uiteindelik in die land kom wat ek aan julle gee en julle die oes daarvan ingesamel het, moet julle ’n graanbondel van die eerste opbrengs*+ van julle oes na die priester toe bring.+ 11  En hy moet die graanbondel heen en weer voor Jehovah beweeg om vir julle goedkeuring te verkry. Die priester moet dit op die dag ná die Sabbat heen en weer beweeg. 12  Op die dag dat julle die graanbondel heen en weer laat beweeg, moet julle ’n jong skaapram sonder gebrek, in sy eerste jaar, as ’n brandoffer aan Jehovah bring. 13  Die graanoffer wat daarmee saamgaan, moet twee tiendes van ’n efa* fynmeel wees wat met olie gemeng is, as ’n vuuroffer aan Jehovah met ’n aangename* geur. Die drankoffer wat daarmee saamgaan, moet ’n kwart hin* wyn wees. 14  Julle mag geen brood, geroosterde graan of nuwe graan tot op daardie dag eet, totdat julle die offer van julle God gebring het nie. Dit is ’n permanente wetsbepaling vir julle en julle nageslag waar julle ook al woon. 15  “‘Julle moet sewe sabbatte tel vanaf die dag ná die Sabbat, vanaf die dag dat julle die graanbondel van die beweegoffer bring.+ Dit moet volle weke wees. 16  Julle moet 50 dae tel,+ met ander woorde tot die dag ná die sewende Sabbat, en dan moet julle ’n nuwe graanoffer vir Jehovah aanbied.+ 17  Julle moet twee brode uit julle woonplekke as ’n beweegoffer bring. Dit moet van twee tiendes van ’n efa* fynmeel gemaak word. Dit moet met suurdeeg gemaak word,+ as die eerste opbrengs vir Jehovah.+ 18  En julle moet saam met die brode sewe ramlammers, elk ’n jaar oud en sonder gebrek, en een jong bul en twee skaapramme aanbied.+ Hulle sal ’n brandoffer aan Jehovah wees, saam met die graanoffer en die drankoffers wat daarmee saamgaan. Dit is ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah. 19  En julle moet een boklam as ’n sonde-offer bring+ en twee ramlammers, elk ’n jaar oud, as ’n vrede-offer.*+ 20  Die priester moet die twee ramlammers saam met die brode van die eerste opbrengs as ’n beweegoffer heen en weer voor Jehovah beweeg. Dit moet die priester s’n word+ as iets heiligs vir Jehovah. 21  Julle moet op daardie dag aankondig+ dat daar vir julle ’n heilige byeenkoms sal wees. Julle mag geen harde werk doen nie. Dit is ’n permanente wetsbepaling vir julle en julle nageslag in al julle woonplekke. 22  “‘Wanneer julle die oes van julle land insamel, moet julle nie die rand van julle landery heeltemal afoes en die oorblyfsels van julle oes optel nie.+ Julle moet dit los vir die arme*+ en vir die uitlander wat onder julle woon.+ Ek is Jehovah julle God.’” 23  Jehovah het verder vir Moses gesê: 24  “Sê vir die Israeliete: ‘In die sewende maand, op die eerste van die maand, moet daar vir julle ’n spesiale rusdag wees, ’n gedenkdag wat deur die blaas van trompette aangekondig word,+ ’n heilige byeenkoms. 25  Julle mag geen harde werk doen nie, en julle moet ’n vuuroffer vir Jehovah aanbied.’” 26  Jehovah het verder met Moses gepraat en gesê: 27  “Maar op die tiende van die sewende maand is die Versoendag.+ Julle moet ’n heilige byeenkoms hou, en julle moet julle verneder*+ en ’n vuuroffer vir Jehovah aanbied. 28  Julle mag geen werk op daardie spesifieke dag doen nie, want dit is ’n versoendag om vir julle versoening te doen+ voor Jehovah julle God. 29  Enigiemand wat homself nie op daardie dag verneder nie,* moet doodgemaak word en so uit sy volk verwyder word.+ 30  En ek sal elkeen wat op daardie dag enige soort werk doen, onder sy volk uitroei. 31  Julle mag geen werk doen nie. Dit is ’n permanente wetsbepaling vir julle en julle nageslag waar julle ook al woon. 32  Dit is ’n sabbat, ’n spesiale rusdag vir julle, en julle moet julle verneder+ op die negende van die maand, in die aand. Julle moet julle sabbat van sononder tot sononder hou.” 33  Jehovah het verder vir Moses gesê: 34  “Sê vir die Israeliete: ‘Op die 15de dag van die sewende maand is die Huttefees* vir Jehovah, sewe dae lank.+ 35  Daar moet ’n heilige byeenkoms op die eerste dag wees, en julle moet geen harde werk doen nie. 36  Julle moet sewe dae lank ’n vuuroffer vir Jehovah aanbied. Op die agtste dag moet julle ’n heilige byeenkoms hou,+ en julle moet ’n vuuroffer vir Jehovah aanbied. Dit is ’n heilige vergadering. Julle mag geen harde werk doen nie. 37  “‘Dit is die seisoenfeeste+ van Jehovah wat julle as heilige byeenkomste+ moet aankondig om ’n vuuroffer vir Jehovah aan te bied: die brandoffer+ en die graanoffer+ van die offerande en die drankoffers+ soos dit vir elke dag voorgeskryf is. 38  Dit is ekstra offers wat aangebied moet word bo en behalwe die offers op Jehovah se sabbatte,+ asook julle gawes,+ julle gelofte-offers+ en julle vrywillige offers+ wat julle aan Jehovah moet gee. 39  Maar op die 15de dag van die sewende maand, wanneer julle die opbrengs van die land ingesamel het, moet julle die fees van Jehovah sewe dae lank vier.+ Die eerste dag is ’n spesiale rusdag en die agtste dag is ’n spesiale rusdag.+ 40  Op die eerste dag moet julle vir julle die vrugte van pragtige bome neem, die blare van palmbome,+ die takke van bome met baie blare en populiere van die vallei,* en julle moet sewe dae lank+ voor Jehovah julle God vreugdevol wees.+ 41  Julle moet dit sewe dae in die jaar as ’n fees vir Jehovah vier.+ Dit is ’n permanente wetsbepaling vir julle en julle nageslag: Julle moet dit in die sewende maand vier. 42  Julle moet sewe dae lank in die hutte woon.+ Al die gebore Israeliete moet in die hutte woon, 43  sodat julle toekomstige geslagte kan weet+ dat ek die Israeliete in die hutte laat woon het toe ek hulle uit Egipte uitgelei het.+ Ek is Jehovah julle God.’” 44  Moses het toe met die Israeliete oor die seisoenfeeste van Jehovah gepraat.

Voetnote

Lett. “tussen die twee aande”.
Of “die eerstelinge”. Sien Woordelys.
Twee tiendes van ’n efa was gelyk aan 4,4 l. Sien Aanh. B14.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
’n Hin was gelyk aan 3,67 l. Sien Aanh. B14.
Twee tiendes van ’n efa was gelyk aan 4,4 l. Sien Aanh. B14.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Of “gemeenskapsoffer”.
Of “geteisterde”.
Kan verwys na verskeie vorme van selfonthouding, insluitende die gebruik om te vas.
Of moontlik “wat op daardie dag nie vas nie”.
Of “Fees van Tydelike Skuilings”.
Of “wadi”. Sien Woordelys.