Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Levitikus

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Die brandoffer (1-17)

 • 2

  • Die graanoffer (1-16)

 • 3

  • Die vrede-offer (1-17)

   • Moenie vet of bloed eet nie (17)

 • 4

  • Die sonde-offer (1-35)

 • 5

  • Spesifieke sondes en offers daarvoor (1-6)

   • Rapportering van sondes van ander (1)

  • Alternatiewe offers vir armes (7-13)

  • Skuldoffer vir onopsetlike sondes (14-19)

 • 6

  • Meer oor skuldoffer (1-7)

  • Instruksies oor offers (8-30)

   • Die brandoffer (8-13)

   • Die graanoffer (14-23)

   • Die sonde-offer (24-30)

 • 7

  • Instruksies oor offers (1-21)

   •  Die skuldoffer (1-10)

   • Die vrede-offer (11-21)

  • Verbied om vet of bloed te eet (22-27)

  • Priesters se deel (28-36)

  • Slotkommentaar oor offers (37, 38)

 • 8

  • Inhuldiging van Aäronitiese priesterdom (1-36)

 • 9

  • Aäron bring offers (1-24)

 • 10

  • Vuur van Jehovah maak Nadab en Abihu dood (1-7)

  • Voorskrifte vir priesters oor kos en drank (8-20)

 • 11

  • Rein en onrein diere (1-47)

 • 12

  • Reiniging ná geboorte van kind (1-8)

 • 13

  • Voorskrifte oor melaatsheid (1-46)

  • Melaatsheid op klere (47-59)

 • 14

  • Reiniging van melaatsheid (1-32)

  • Reiniging van besmette huise (33-57)

 • 15

  • Onrein afskeidings uit geslagsorgane (1-33)

 • 16

  • Die Versoendag (1-34)

 • 17

  • Die tabernakel, die plek vir offerandes (1-9)

  • Verbied om bloed te eet (10-14)

  • Voorskrifte oor diere wat dood gevind is (15, 16)

 • 18

  • Onwettige seksuele omgang (1-30)

   • Moenie Kanaäniete navolg nie (3)

   • Met bloedfamilie (6-18)

   • Gedurende menstruasie (19)

   • Homoseksuele dade (22)

   • Met diere (23)

   • ‘Bly rein of land sal julle uitbraak’ (24-30)

 • 19

  • Verskeie wette oor heiligheid (1-37)

   • Oesoorblyfsels vir armes en uitlanders (9, 10)

   • Neem dowes en blindes in ag (14)

   • Laster (16)

   • Moenie wrok koester nie (18)

   • Toorkuns en spiritisme verbied (26, 31)

   • Tatoeëermerke verbied (28)

   • Respek vir bejaardes (32)

   • Hoe om uitlanders te behandel (33, 34)

 • 20

  • Aanbidding van Molog; spiritisme (1-6)

  • Wees heilig en respekteer ouers (7-9)

  • Doodstraf vir seksoortreders (10-21)

  • Wees heilig om in land te bly (22-26)

  • Doodstraf vir dié wat spiritisme beoefen (27)

 • 21

  • Priesters moet heilig en rein wees (1-9)

  • Hoëpriester moet hom nie verontreinig nie (10-15)

  • Priesters moenie liggaamlike gebreke hê nie (16-24)

 • 22

  • Priesterlike reinheid en eet van heilige dinge (1-16)

  • Slegs offers sonder gebreke aanvaarbaar (17-33)

 • 23

  • Heilige dae en feeste (1-44)

   • Sabbat (3)

   • Pasga (4, 5)

   • Fees van Ongesuurde Brode (6-8)

   • Offer van eerstelinge (9-14)

   • Fees van Weke (15-21)

   • Oesoorblyfsels vir armes en uitlanders (22)

   • Fees van Trompette (23-25)

   • Versoendag (26-32)

   • Huttefees (33-43)

 • 24

  • Olie vir lampe in tabernakel (1-4)

  • Offerbrode (5-9)

  • Lasteraar van God se naam gestenig (10-23)

 • 25

  • Die Sabbatsjaar (1-7)

  • Die Jubeljaar (8-22)

  • Eiendomme teruggegee (23-34)

  • Hoe om armes te behandel (35-38)

  • Wette oor slawerny (39-55)

 • 26

  • Bly weg van afgodediens (1, 2)

  • Seëninge vir gehoorsaamheid (3-13)

  • Straf vir ongehoorsaamheid (14-46)

 • 27

  • Terugkoop van gewyde dinge (1-27)

  • Dinge onvoorwaardelik aan Jehovah gewy (28, 29)

  • Terugkoop van tiendes (30-34)