Volgens Johannes 18:1-40

  • Judas verraai Jesus (1-9)

  • Petrus gebruik ’n swaard (10, 11)

  • Jesus na Annas geneem (12-14)

  • Petrus verloën Jesus eerste keer (15-18)

  • Jesus voor Annas (19-24)

  • Petrus verloën Jesus tweede en derde keer (25-27)

  • Jesus voor Pilatus (28-40)

    • ‘My Koninkryk geen deel van hierdie wêreld’ (36)

18  Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy dissipels oor die Kidron-vallei*+ gegaan na waar daar ’n tuin was, en hy en sy dissipels het daar ingegaan.+  Judas, sy verraaier, het ook van die plek geweet, omdat Jesus dikwels met sy dissipels daar bymekaargekom het.  Daarom het Judas die groep soldate en beamptes van die hoofpriesters en van die Fariseërs daarheen gebring en met fakkels en lampe en wapens daar aangekom.+  Toe het Jesus, wat geweet het wat alles met hom gaan gebeur, vorentoe getree en vir hulle gevra: “Na wie soek julle?”  Hulle het hom geantwoord: “Jesus die Nasarener.”+ Hy het vir hulle gesê: “Dit is ek.” Judas, sy verraaier, het ook by hulle gestaan.+  Maar toe Jesus vir hulle sê: “Dit is ek,” het hulle agteruit beweeg en op die grond geval.+  Toe het hy hulle weer gevra: “Na wie soek julle?” Hulle het gesê: “Jesus die Nasarener.”  Jesus het geantwoord: “Ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle dan na my soek, laat hierdie manne gaan.”  Dit het gebeur sodat sy woorde vervul sou word: “Van dié wat u aan my gegee het, het ek nie een verloor nie.”+ 10  Toe het Simon Petrus, wat ’n swaard gehad het, dit uitgetrek en dit na die slaaf van die hoëpriester geswaai en sy regteroor afgekap.+ Die naam van die slaaf was Malgus. 11  Maar Jesus het vir Petrus gesê: “Sit die swaard terug.+ Moet ek nie die beker drink wat die Vader aan my gegee het nie?”+ 12  Toe het die soldate en die militêre bevelvoerder en die beamptes van die Jode Jesus gearresteer en hom geboei. 13  Hulle het hom eers na Annas toe gelei, want hy was die skoonpa van Kaʹjafas,+ wat daardie jaar hoëpriester was.+ 14  Om die waarheid te sê, Kaʹjafas was die een wat vir die Jode gesê het dat dit vir hulle eie beswil is dat een mens vir die volk sterf.+ 15  Simon Petrus sowel as ’n ander dissipel het Jesus gevolg.+ Die hoëpriester het daardie dissipel geken, en hy het saam met Jesus in die binnehof van die hoëpriester ingegaan, 16  maar Petrus het buite by die deur* gestaan. Daarom het die ander dissipel, wat die hoëpriester geken het, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en Petrus ingebring. 17  Die diensmeisie wat die deurwagter was, het toe vir Petrus gevra: “Is jy nie ook een van hierdie man se dissipels nie?” Hy het gesê: “Ek is nie.”+ 18  En die slawe en die beamptes het om ’n vuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het hulle warm gemaak. Petrus het by hulle gestaan en dieselfde gedoen. 19  Die hoofpriester het Jesus uitgevra oor sy dissipels en oor wat hy die mense geleer het. 20  Jesus het hom geantwoord: “Ek het in die openbaar met die wêreld gepraat. Ek het mense altyd in ’n sinagoge en in die tempel geleer,+ waar al die Jode bymekaarkom, en ek het niks in die geheim gesê nie. 21  Hoekom ondervra u my? Ondervra die mense wat gehoor het wat ek gesê het. Kyk! Hulle weet wat ek gesê het.” 22  Nadat hy dit gesê het, het een van die beamptes wat daar gestaan het, Jesus in die gesig geklap+ en gesê: “Is dit hoe jy die hoofpriester antwoord?” 23  Jesus het vir hom gesê: “As ek iets verkeerds gesê het, sê dan* wat ek gesê het. Maar as wat ek gesê het, reg is, hoekom slaan jy my?” 24  Toe het Annas hom in boeie na Kaʹjafas die hoëpriester gestuur.+ 25  Simon Petrus het daar gestaan en hom warm gemaak. Toe het hulle vir hom gesê: “Is jy nie ook een van sy dissipels nie?” Hy het dit ontken en gesê: “Ek is nie.”+ 26  Een van die slawe van die hoëpriester, wat ’n familielid was van die man wie se oor Petrus afgekap het,+ het gesê: “Het ek jou nie in die tuin saam met hom gesien nie?” 27  Petrus het dit egter weer ontken, en onmiddellik het ’n haan gekraai.+ 28  Toe het hulle Jesus van Kaʹjafas na die goewerneur se woning gelei.+ Dit was toe vroeg in die oggend. Maar hulle het self nie in die goewerneur se woning ingegaan nie, want dan sou hulle onrein word+ en nie die Pasga kon eet nie. 29  Pilatus het toe uitgekom en vir hulle gevra: “Waarvan beskuldig julle hierdie man?” 30  Hulle het geantwoord: “As hierdie man nie ’n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie.” 31  Toe het Pilatus vir hulle gesê: “Vat hom dan en oordeel hom volgens julle wet.”+ Die Jode het vir hom gesê: “Ons het nie die reg om enigiemand dood te maak nie.”+ 32  Dit het Jesus se woorde vervul wat hy gesê het om aan te dui op watter soort manier hy binnekort sou sterf.+ 33  Toe het Pilatus weer in die goewerneur se woning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: “Is jy die Koning van die Jode?”+ 34  Jesus het geantwoord: “Vra u dit uit u eie, of het ander u van my vertel?” 35  Pilatus het geantwoord: “Ek is mos nie ’n Jood nie. Jou eie nasie en die hoofpriesters het jou aan my oorgelewer. Wat het jy gedoen?” 36  Jesus het geantwoord:+ “My Koninkryk is geen deel van hierdie wêreld nie.+ As my Koninkryk deel van hierdie wêreld was, sou my volgelinge geveg het sodat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie.+ Maar my Koninkryk is nie van hier nie.” 37  Pilatus het toe vir hom gevra: “Wel, is jy ’n koning?” Jesus het geantwoord: “U sê self dat ek ’n koning is.+ Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld ingekom, om van die waarheid te getuig.+ Elkeen wat aan die kant van die waarheid is, luister na my stem.” 38  Pilatus het vir hom gesê: “Wat is waarheid?” Nadat hy dit gesê het, het hy weer uitgegaan en vir die Jode gesê: “Ek vind niks waaraan hy skuldig is nie.+ 39  Julle het ook ’n gewoonte dat ek op die Pasga vir julle ’n man moet vrylaat.+ Wil julle dan hê dat ek die Koning van die Jode vir julle moet vrylaat?” 40  Toe het hulle weer geskree: “Nie hierdie man nie, maar Barabʹbas!” Barabʹbas was ’n rower.+

Voetnote

Of “Kidron-winterstroom”.
Of “ingang”.
Of “getuig dan oor”.