Volgens Johannes 6:1-71

  • Jesus voed 5 000 (1-15)

  • Jesus loop op water (16-21)

  • Jesus, “die brood van die lewe” (22-59)

  • Jesus se woorde laat baie mense struikel (60-71)

6  Hierna het Jesus na die oorkant van die See van Galileʹa, of Tibeʹrias, gegaan.+  En ’n groot skare het hom bly volg,+ omdat hulle sy wonderwerke gesien het toe hy die siekes genees het.+  Daarom het Jesus teen ’n berg opgegaan en daar saam met sy dissipels gaan sit.  En die Pasga,+ die fees van die Jode, was naby.  Toe Jesus opkyk en sien dat ’n groot skare na hom toe kom, het hy vir Filippus gevra: “Waar gaan ons brood koop sodat hierdie mense kan eet?”+  Hy het dit egter gesê om hom te toets, want hy het geweet wat hy binnekort sou doen.  Filippus het hom geantwoord: “Brood vir 200 denaʹrii* is nie genoeg sodat elkeen van hulle selfs net ’n stukkie kan kry nie.”  Een van sy dissipels, Andreʹas, Simon Petrus se broer, het vir hom gesê:  “Hier is ’n seuntjie wat vyf brode* en twee vissies het. Maar wat is dit nou onder so baie mense?”+ 10  Jesus het gesê: “Laat die mense gaan sit.” Daar was baie gras, en hulle het gaan sit. Daar was omtrent 5 000 mans.+ 11  Jesus het die brood geneem, en nadat hy ’n dankgebed gedoen het, het hy dit uitgedeel aan dié wat daar gesit het. Hy het dieselfde met die vissies gedoen, en die mense kon soveel eet as wat hulle wou. 12  Toe hulle genoeg geëet het, het hy vir sy dissipels gesê: “Maak die oorskietstukke bymekaar sodat niks gemors word nie.” 13  Hulle het dit toe bymekaargemaak, en hulle het 12 mandjies vol gemaak met die oorskietstukke van die vyf brode wat die mense geëet het. 14  Toe die mense die wonderwerk* sien wat hy gedoen het, het hulle begin sê: “Dit is beslis die Profeet wat in die wêreld sou inkom.”+ 15  Omdat Jesus geweet het dat hulle op die punt staan om hom te kom gryp en hom koning te maak, het hy weer weggegaan+ na die berg toe, heeltemal alleen.+ 16  Toe dit aand word, het sy dissipels na die see toe gegaan,+ 17  en hulle het in ’n boot geklim en oor die see na Kaperʹnaum weggevaar. Teen hierdie tyd was dit al donker, en Jesus het nog nie na hulle toe gekom nie.+ 18  En die see het onstuimig begin word omdat ’n sterk wind gewaai het.+ 19  Maar toe hulle omtrent vyf of ses kilometer* geroei het, het hulle gesien dat Jesus op die see loop en al hoe nader aan die boot kom, en hulle het baie bang geword. 20  Maar hy het vir hulle gesê: “Dit is ek. Moenie bang wees nie!”+ 21  Toe was hulle bereid om hom in die boot te laat klim, en net daarna het die boot by die land aangekom waarheen hulle op pad was.+ 22  Die volgende dag was die skare nog aan die oorkant van die see. Hulle het gesien dat daar net een bootjie was en het onthou dat Jesus nie saam met sy dissipels in die boot geklim het nie, maar dat sy dissipels sonder hom vertrek het. 23  Bote uit Tibeʹrias het egter aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het nadat die Here ’n dankgebed gedoen het. 24  Toe die skare sien dat nie Jesus of sy dissipels daar is nie, het hulle in hulle bote geklim en na Kaperʹnaum gekom om na Jesus te soek. 25  Toe hulle hom aan die oorkant van die see vind, het hulle vir hom gevra: “Rabbi,+ wanneer het u hier aangekom?” 26  Jesus het geantwoord: “Ek sê vir julle dat julle nie na my soek omdat julle wonderwerke* gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het.+ 27  Moenie werk vir die voedsel wat sleg word nie, maar vir die voedsel wat nie sleg word nie en wat ewige lewe gee.+ Die Seun van die mens sal vir julle hierdie voedsel gee, want die Vader, God self, het Sy seël van goedkeuring op hom gedruk.”+ 28  Toe het hulle vir hom gevra: “Wat moet ons doen om die werke van God te verrig?” 29  Jesus het hulle geantwoord: “God wil hê dat julle geloof beoefen in die een wat hy gestuur het.”+ 30  Toe het hulle vir hom gevra: “Wat doen u dan as ’n teken,+ sodat ons dit kan sien en u kan glo? Watter werk doen u? 31  Ons voorvaders het die manna in die wildernis geëet,+ net soos daar geskryf is: ‘Hy het vir hulle brood uit die hemel gegee om te eet.’”+ 32  Jesus het toe vir hulle gesê: “Ek verseker julle: Moses het nie vir julle die brood uit die hemel gegee nie, maar my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. 33  Want die brood van God is die een wat uit die hemel neerdaal en lewe gee aan die wêreld.” 34  Toe het hulle vir hom gesê: “Here, gee altyd vir ons van hierdie brood.” 35  Jesus het vir hulle gesê: “Ek is die brood van die lewe. Enigiemand wat na my toe kom, sal nooit honger word nie, en enigiemand wat geloof in my beoefen, sal nooit dors word nie.+ 36  Maar soos ek vir julle gesê het, julle het my gesien, maar tog glo julle nie.+ 37  Almal wat die Vader aan my gee, sal na my toe kom, en ek sal nooit die een wat na my toe kom, wegjaag nie,+ 38  want ek het uit die hemel neergedaal,+ nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.+ 39  Die wil van hom wat my gestuur het, is dat ek niemand moet verloor uit almal wat hy aan my gegee het nie, maar dat ek hulle op die laaste dag moet opwek.+ 40  Want die wil van my Vader is dat elkeen wat die Seun erken en geloof in hom beoefen, die ewige lewe moet hê,+ en ek sal hom op die laaste dag opwek.”+ 41  Toe het die Jode begin kla omdat hy gesê het: “Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het.”+ 42  Hulle het begin vra: “Is dit nie Jesus die seun van Josef, wie se pa en ma ons ken nie?+ Hoekom sê hy dan nou: ‘Ek het uit die hemel neergedaal’?” 43  Jesus het hulle geantwoord: “Hou op om onder mekaar te kla. 44  Geen mens kan na my toe kom tensy die Vader, wat my gestuur het, hom trek nie,+ en ek sal hom op die laaste dag opwek.+ 45  Daar is in die boeke van die profete geskryf: ‘Hulle sal almal deur Jehovah* geleer word.’+ Elkeen wat na die Vader geluister het en wat geleer het, kom na my toe. 46  Nie dat enigiemand die Vader gesien het nie,+ behalwe die een wat van God kom. Hy het die Vader gesien.+ 47  Ek verseker julle: Enigiemand wat glo, het die ewige lewe.+ 48  “Ek is die brood van die lewe.+ 49  Julle voorvaders het die manna in die wildernis geëet, en tog het hulle gesterf.+ 50  Maar enigeen wat eet van die brood wat uit die hemel neerdaal, sal nie sterf nie. 51  Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As enigiemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. Die brood wat ek sal gee, is in werklikheid my vlees sodat die wêreld kan lewe.”+ 52  Toe het die Jode met mekaar begin stry en gevra: “Hoe kan hierdie man sy vlees vir ons gee om te eet?” 53  Jesus het toe vir hulle gesê: “Ek verseker julle: As julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie.+ 54  Enigiemand wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag opwek,+ 55  want my vlees is ware voedsel, en my bloed is ware drank. 56  Enigiemand wat my vlees eet en my bloed drink, bly in eenheid met my, en ek in eenheid met hom.+ 57  Net soos die lewende Vader my gestuur het en ek weens die Vader lewe, so sal die een wat my vlees eet, weens my lewe.+ 58  Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Dit is nie soos toe julle voorvaders geëet het en tog gesterf het nie. Enigiemand wat hierdie brood eet, sal vir ewig lewe.”+ 59  Hy het hierdie dinge gesê terwyl hy mense in ’n sinagoge* in Kaperʹnaum geleer het. 60  Toe hulle dit hoor, het baie van sy dissipels gesê: “Hierdie woorde is skokkend! Wie kan daarna luister?” 61  Maar Jesus het geweet dat sy dissipels hieroor kla en het vir hulle gevra: “Laat dit julle struikel? 62  Wat sal julle dan sê as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was?+ 63  Dit is die gees wat lewe gee.+ Die vlees is nie van enige nut nie. Die woorde wat ek vir julle gesê het, is gees en lewe.+ 64  Maar daar is party van julle wat nie glo nie.” Want Jesus het van die begin af geweet wie nie geglo het nie en wie hom sou verraai.+ 65  Toe het hy gesê: “Dit is hoekom ek vir julle gesê het: Niemand kan na my toe kom as die Vader nie besluit het dat hy kan kom nie.”+ 66  As gevolg hiervan het baie van sy dissipels teruggegaan na die dinge wat hulle agtergelaat het+ en hom nie meer gevolg nie. 67  Daarom het Jesus vir die Twaalf gevra: “Wil julle nie dalk ook weggaan nie?” 68  Simon Petrus het hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons weggaan?+ U het woorde van die ewige lewe.+ 69  Ons het geglo en weet dat u die Heilige van God is.”+ 70  Jesus het vir hulle gesê: “Ek het die twaalf van julle uitgekies, nie waar nie?+ Tog is een van julle ’n lasteraar.”*+ 71  Hy het in werklikheid gepraat van Judas, die seun van Simon Iskaʹriot, want Judas sou hom verraai, al was hy een van die Twaalf.+

Voetnote

Of “garsbrode”.
Lett. “teken”.
Lett. “omtrent 25 of 30 stadie”. Sien Aanh. B14.
Lett. “tekens”.
Of moontlik “openbare vergadering”.
Of “’n duiwel”.