Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Volgens Johannes

Hoofstukke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Oorsig

 • 1

  • Die Woord het vlees geword (1-18)

  • Getuienis van Johannes die Doper (19-28)

  • Jesus, die Lam van God (29-34)

  • Jesus se eerste dissipels (35-42)

  • Filippus en Natanael (43-51)

 • 2

  • Troue in Kana; water in wyn verander (1-12)

  • Jesus reinig die tempel (13-22)

  • Jesus weet wat in die mens is (23-25)

 • 3

  • Jesus en Nikodemus (1-21)

   • Weer gebore (3-8)

   • God het die wêreld liefgehad (16)

  • Johannes se laaste getuienis oor Jesus (22-30)

  • Die een wat van bo kom (31-36)

 • 4

  • Jesus en die Samaritaanse vrou (1-38)

   • Aanbid God “met gees en waarheid” (23, 24)

  • Baie Samaritane glo in Jesus (39-42)

  •  Jesus genees ’n amptenaar se seun (43-54)

 • 5

  • Siek man by Betsata genees (1-18)

  • Vader het Jesus gesag gegee (19-24)

  • Dooies sal Jesus se stem hoor (25-30)

  • Getuienis oor Jesus (31-47)

 • 6

  • Jesus voed 5 000 (1-15)

  • Jesus loop op water (16-21)

  • Jesus, “die brood van die lewe” (22-59)

  • Jesus se woorde laat baie mense struikel (60-71)

 • 7

  • Jesus by die Loofhuttefees (1-13)

  • Jesus leer mense by die fees (14-24)

  • Verskillende opinies oor die Christus (25-52)

 • 8

  • Die Vader getuig oor Jesus (12-30)

   • Jesus, “die lig van die wêreld” (12)

  • Kinders van Abraham (31-41)

   • “Die waarheid sal julle vrymaak” (32)

  • Kinders van die Duiwel (42-47)

  • Jesus en Abraham (48-59)

 • 9

  • Jesus genees man wat blind gebore is (1-12)

  • Fariseërs ondervra man wat genees is (13-34)

  • Blindheid van die Fariseërs (35-41)

 • 10

  • Die herder en die skaapkrale (1-21)

   • Jesus is die goeie herder (11-15)

   • “Ek het ander skape” (16)

  • Jode kry Jesus by die Toewydingsfees (22-39)

   • Baie Jode weier om te glo (24-26)

   • “My skape luister na my stem” (27)

   • Seun in eenheid met Vader (30, 38)

  • Baie oorkant die Jordaan glo (40-42)

 • 11

  • Lasarus se dood (1-16)

  • Jesus vertroos Marta en Maria (17-37)

  • Jesus wek Lasarus op (38-44)

  • Plan om Jesus dood te maak (45-57)

 • 12

  • Maria gooi olie op Jesus se voete (1-11)

  • Jesus kom Jerusalem triomfantlik binne (12-19)

  • Jesus voorspel sy dood (20-37)

  • Jode se gebrek aan geloof vervul profesie (38-43)

  • Jesus het gekom om die wêreld te red (44-50)

 • 13

  • Jesus was sy dissipels se voete (1-20)

  • Jesus identifiseer Judas as verraaier (21-30)

  • Nuwe gebod (31-35)

   • “As julle liefde vir mekaar het” (35)

  • Jesus voorspel dat Petrus hom sal verloën (36-38)

 • 14

  • Jesus, die enigste weg tot die Vader (1-14)

   • ‘Ek is die weg, die waarheid, die lewe’ (6)

  • Jesus belowe heilige gees (15-31)

   • “Die Vader is groter as ek” (28)

 • 15

  • Illustrasie van ware wingerdstok (1-10)

  • Gebod om lief te hê soos Christus (11-17)

   • ‘Niemand het groter liefde as dit nie’ (13)

  • Die wêreld haat Jesus se dissipels (18-27)

 • 16

  • Dissipels sal dalk doodgemaak word (1-4a)

  • Werk van die heilige gees (4b-16)

  • Dissipels se hartseer sal in vreugde verander (17-24)

  • Jesus het die wêreld oorwin (25-33)

 • 17

  • Jesus se laaste gebed saam met apostels (1-26)

   • Leer ken God om ewige lewe te ontvang (3)

   • Christene geen deel van wêreld (14-16)

   • “U woord is die waarheid” (17)

   • ‘Ek het u naam bekend gemaak’ (26)

 • 18

  • Judas verraai Jesus (1-9)

  • Petrus gebruik ’n swaard (10, 11)

  • Jesus na Annas geneem (12-14)

  • Petrus verloën Jesus eerste keer (15-18)

  • Jesus voor Annas (19-24)

  • Petrus verloën Jesus tweede en derde keer (25-27)

  • Jesus voor Pilatus (28-40)

   • ‘My Koninkryk geen deel van hierdie wêreld’ (36)

 • 19

  • Jesus met ’n gésel geslaan en bespot (1-7)

  • Pilatus ondervra Jesus weer (8-16a)

  • Jesus aan ’n paal gehang by Golgota (16b-24)

  •  Jesus tref reëlings vir sy ma (25-27)

  • Jesus se dood (28-37)

  • Jesus word begrawe (38-42)

 • 20

  • Die leë graf (1-10)

  • Jesus verskyn aan Maria Magdalena (11-18)

  • Jesus verskyn aan sy dissipels (19-23)

  • Tomas twyfel maar glo later (24-29)

  • Doel van hierdie boekrol (30, 31)

 • 21

  • Jesus verskyn aan sy dissipels (1-14)

  • Petrus bevestig sy liefde vir Jesus (15-19)

   • “Voed my skapies” (17)

  • Toekoms van Jesus se geliefde dissipel (20-23)

  • Slot (24, 25)