Volgens Johannes 7:1-52

  • Jesus by die Loofhuttefees (1-13)

  • Jesus leer mense by die fees (14-24)

  • Verskillende opinies oor die Christus (25-52)

7  Hierna het Jesus deur Galileʹa bly reis,* want hy wou nie in Judeʹa rondreis nie omdat die Jode hom wou doodmaak.+  Die Joodse Loofhuttefees*+ was egter naby.  Daarom het sy broers+ vir hom gesê: “Gaan hiervandaan na Judeʹa toe, sodat jou dissipels ook die werke kan sien wat jy doen.  Want niemand doen enigiets in die geheim wanneer hy in die openbaar bekend wil wees nie. As jy hierdie dinge doen, openbaar jou dan aan die wêreld.”  Maar sy broers het nie geloof in hom beoefen nie.+  Toe het Jesus vir hulle gesê: “My tyd het nog nie gekom nie,+ maar vir julle is enige tyd reg.  Die wêreld het geen rede om julle te haat nie, maar die wêreld haat my, omdat ek getuig dat die werke van die wêreld goddeloos is.+  Gaan julle na die fees toe. Ek gaan nog nie na hierdie fees toe nie, want my tyd het nog nie gekom nie.”+  Nadat hy hierdie dinge vir hulle gesê het, het hy in Galileʹa gebly. 10  Maar nadat sy broers na die fees gegaan het, het hy self ook gegaan, nie openlik nie maar in die geheim. 11  Die Jode het hom by die fees begin soek en gevra: “Waar is daardie man?” 12  En die skare het baie dinge onder mekaar oor hom gefluister. Party het gesê: “Hy is ’n goeie man.” Ander het gesê: “Hy is nie. Hy mislei die mense.”+ 13  Natuurlik het niemand in die openbaar oor hom gepraat nie, want hulle was bang vir die Jode.+ 14  Toe die fees al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en mense begin leer. 15  Die Jode was baie verbaas en het gevra: “Hoe is dit dat hierdie man soveel kennis van die Skrif*+ het as hy nie aan die skole* gestudeer het nie?”+ 16  Toe het Jesus hulle geantwoord: “Wat ek leer, is nie myne nie, maar behoort aan hom wat my gestuur het.+ 17  As iemand ’n begeerte het om Sy wil te doen, sal hy weet of die dinge wat ek aan mense leer, van God af kom+ en of ek uit my eie praat. 18  Enigiemand wat uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar enigiemand wat geëer wil word deur die een wat hom gestuur het,+ is betroubaar, en daar is geen onregverdigheid in hom nie. 19  Moses het vir julle die Wet+ gegee, nie waar nie? Maar nie een van julle gehoorsaam die Wet nie. Hoekom probeer julle my doodmaak?”+ 20  Die skare het geantwoord: “Jy het ’n demoon. Wie probeer jou doodmaak?” 21  Jesus het vir hulle gesê: “Ek het een daad gedoen, en julle almal is verbaas daaroor. 22  Daarom het Moses julle die bevel oor besnydenis+ gegee – nie dat dit van Moses kom nie, maar van die voorvaders+ – en julle besny ’n man op ’n sabbat. 23  As ’n man op ’n sabbat besny word sodat die Wet van Moses nie verbreek word nie, is julle dan woedend vir my omdat ek ’n mens op ’n sabbat heeltemal gesond gemaak het?+ 24  Hou op om te oordeel volgens wat julle sien, maar oordeel met ’n regverdige oordeel.”+ 25  Toe het party van die inwoners van Jerusalem begin sê: “Is dit nie die man wat hulle probeer doodmaak nie?+ 26  En tog praat hy in die openbaar, en hulle sê niks vir hom nie. Weet ons leiers nou vir seker dat hy die Christus is? 27  Ons weet dan waar hierdie man vandaan kom.+ Maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie.” 28  Terwyl Jesus mense in die tempel geleer het, het hy uitgeroep: “Julle ken my en weet waar ek vandaan kom. Ek het nie uit my eie gekom nie,+ maar die Een wat my gestuur het, bestaan werklik, en julle ken hom nie.+ 29  Ek ken hom,+ want ek is ’n verteenwoordiger wat van hom af kom, en hy het my gestuur.” 30  Toe het hulle hom probeer gevange neem,+ maar niemand het iets aan hom gedoen nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie.+ 31  Nogtans het baie van die skare geloof in hom gestel,+ en hulle het gesê: “Wanneer die Christus kom, sal hy tog nie meer wonderwerke* doen as wat hierdie man gedoen het nie, of hoe?” 32  Die Fariseërs het gehoor toe die skare hierdie dinge oor hom fluister, en die hoofpriesters en die Fariseërs het beamptes gestuur om hom gevange te neem. 33  Toe het Jesus gesê: “Ek sal nog ’n klein rukkie by julle wees voordat ek na die Een toe gaan wat my gestuur het.+ 34  Julle sal my soek, maar julle sal my nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie.”+ 35  Daarom het die Jode onder mekaar gesê: “Waarheen is hierdie man van plan om te gaan, sodat ons hom nie sal vind nie? Hy is tog nie van plan om na die Jode te gaan wat onder die Grieke verstrooi is en om die Grieke te leer nie, of hoe? 36  Wat bedoel hy wanneer hy sê: ‘Julle sal my soek, maar julle sal my nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie’?” 37  Op die laaste dag, die groot dag van die fees,+ het Jesus opgestaan en uitgeroep: “As iemand dors is, laat hom na my toe kom en drink.+ 38  Die Skrifgedeelte sê die volgende oor enigiemand wat geloof in my stel: ‘Uit sy binneste sal strome van lewende water vloei.’”+ 39  Hy het egter gepraat van die gees, wat dié wat geloof in hom gestel het, binnekort sou ontvang, maar op daardie stadium was daar nog geen gees nie,+ omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.+ 40  Party mense wat hierdie woorde gehoor het, het begin sê: “Hy is regtig die Profeet.”+ 41  Ander het gesê: “Hy is die Christus.”+ Maar party het gesê: “Die Christus kom nie uit Galileʹa nie, of hoe?+ 42  Sê die Skrif nie dat die Christus uit die nageslag van Dawid+ en uit Betlehem,+ die dorpie waar Dawid was,+ kom nie?” 43  Toe het daar verdeeldheid oor hom onder die skare ontstaan. 44  Party van hulle wou hom egter gevange neem, maar niemand het enigiets aan hom gedoen nie. 45  Toe het die beamptes na die hoofpriesters en Fariseërs toe teruggegaan, en die Fariseërs het vir hulle gevra: “Hoekom het julle hom nie gebring nie?” 46  Die beamptes het geantwoord: “Nog nooit het enige mens so gepraat nie.”+ 47  Toe het die Fariseërs gesê: “Is julle dan nou ook mislei? 48  Nie een van ons leiers of van die Fariseërs het geloof in hom gestel nie.+ 49  Maar hierdie skare wat die Wet nie ken nie, is vervloekte mense.” 50  Nikodeʹmus, wat vantevore na hom toe gekom het en wat een van hulle was, het vir hulle gesê: 51  “Ons Wet oordeel nie ’n mens sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vas te stel wat hy doen nie.”+ 52  Hulle het vir hom gesê: “Jy is tog nie ook uit Galileʹa nie? Stel ondersoek in, en dan sal jy sien dat geen profeet uit Galileʹa sal kom nie.”*

Voetnote

Of “loop”.
Of “Huttefees”.
Lett. “geskrifte”.
D.w.s. die rabbynse skole.
Lett. “tekens”.
’n Aantal eertydse en gesaghebbende manuskripte sluit nie die deel van vs. 53 tot hoofstuk 8 vs. 11 in nie.