Volgens Johannes 11:1-57

  • Lasarus se dood (1-16)

  • Jesus vertroos Marta en Maria (17-37)

  • Jesus wek Lasarus op (38-44)

  • Plan om Jesus dood te maak (45-57)

11  ’n Man met die naam Laʹsarus was siek. Hy was van Betaʹnië, die dorpie waar Maria en haar suster Marta+ gewoon het.  Dit was die Maria wat lekkerruik-olie op die Here gegooi het en sy voete met haar hare afgedroog het.+ Laʹsarus, die man wat siek was, was haar broer.  Daarom het sy susters vir Jesus ’n boodskap gestuur en gesê: “Here, kyk! die een vir wie u lief is, is siek.”  Maar toe Jesus dit hoor, het hy gesê: “Hierdie siekte is nie bedoel om in die dood te eindig nie, maar is om God te verheerlik,+ sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.”  Jesus was lief vir Marta en haar suster en Laʹsarus.  Toe hy hoor dat Laʹsarus siek is, het hy egter nog twee dae op die plek gebly waar hy was.  Daarna het hy vir die dissipels gesê: “Laat ons weer na Judeʹa gaan.”  Die dissipels het vir hom gesê: “Rabbi,+ ’n rukkie gelede wou die Judeërs u nog met klippe doodgooi,+ en gaan u nou weer soontoe?”  Jesus het geantwoord: “Daar is 12 uur daglig, nie waar nie?+ As iemand in die daglig loop, struikel hy oor niks nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. 10  Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat die lig nie in hom is nie.” 11  Nadat hy hierdie dinge gesê het, het hy bygevoeg: “Laʹsarus, ons vriend, het gaan slaap,+ maar ek gaan soontoe om hom wakker te maak.” 12  Die dissipels het toe vir hom gesê: “Here, as hy slaap, sal hy gesond word.” 13  Jesus het egter van sy dood gepraat. Maar hulle het gedink dat hy van gewone slaap praat. 14  Toe het Jesus reguit vir hulle gesê: “Laʹsarus het gesterf,+ 15  en ter wille van julle is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan.” 16  Daarom het Tomas, wat die Tweeling genoem is, vir die ander dissipels gesê: “Laat ons ook gaan, sodat ons saam met hom kan sterf.”+ 17  Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Laʹsarus reeds vier dae in die graf is. 18  Betaʹnië was naby Jerusalem, omtrent drie kilometer* daarvandaan. 19  En baie van die Jode het na Marta en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. 20  Toe Marta hoor dat Jesus kom, het sy na hom toe gegaan, maar Maria+ het by die huis gebly. 21  Marta het toe vir Jesus gesê: “Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. 22  En tog weet ek selfs nou dat God u alles sal gee wat u van God vra.” 23  Jesus het vir haar gesê: “Jou broer sal opstaan.” 24  Marta het vir hom gesê: “Ek weet dat hy in die opstanding+ op die laaste dag sal opstaan.” 25  Jesus het vir haar gesê: “Ek is die opstanding en die lewe.+ Wie geloof in my beoefen, sal lewend word, selfs al sterf hy, 26  en elkeen wat lewe en geloof in my beoefen, sal nooit sterf nie.+ Glo jy dit?” 27  Sy het vir hom gesê: “Ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld sou inkom.” 28  Toe sy dit gesê het, het sy weggegaan en haar suster Maria geroep en vir haar gefluister: “Die Leermeester+ is hier en hy roep jou.” 29  Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. 30  Jesus het nog nie in die dorpie ingekom nie, maar hy was nog op die plek waar Marta hom ontmoet het. 31  Toe die Jode wat saam met Maria in die huis was en haar getroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg, en hulle het gedink dat sy na die graf+ toe gaan om daar te huil. 32  Toe Maria by Jesus kom en hom sien, het sy voor sy voete neergeval en vir hom gesê: “Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie.” 33  Toe Jesus sien dat sy huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het hy in sy binneste* gekreun en ontsteld geword. 34  Hy het gevra: “Waar het julle hom neergelê?” Hulle het vir hom gesê: “Here, kom kyk.” 35  Jesus het gehuil.+ 36  Daarom het die Jode begin sê: “Kyk hoe lief was hy vir hom!” 37  Maar party van hulle het gevra: “Kon hierdie man wat die oë van die blinde man geopen het,+ nie gekeer het dat hy sterf nie?” 38  Toe het Jesus, nadat hy weer in sy binneste gekreun het, by die graf gekom. Dit was in werklikheid ’n grot, en ’n klip het daarteen gelê. 39  Jesus het gesê: “Neem die klip weg.” Marta, die suster van die oorledene, het vir hom gesê: “Here, hy moet nou al ruik, want dit is al vier dae.” 40  Jesus het vir haar gevra: “Het ek nie vir jou gesê dat jy die heerlikheid van God sal sien as jy glo nie?”+ 41  Toe het hulle die klip weggeneem. Jesus het na die hemel opgekyk+ en gesê: “Vader, ek dank u dat u na my geluister het. 42  Ek het geweet dat u altyd na my luister, maar ek het gepraat weens die skare wat rondom my staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het.”+ 43  Toe hy hierdie dinge gesê het, het hy met ’n harde stem uitgeroep: “Laʹsarus, kom uit!”+ 44  Die man wat dood was, het uitgekom. Sy hande en voete was met grafdoeke gebind, en sy gesig was met ’n doek toegedraai. Jesus het vir hulle gesê: “Maak hom los en laat hom gaan.” 45  Baie van die Jode wat na Maria toe gekom het en gesien het wat hy gedoen het, het geloof in hom gestel,+ 46  maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. 47  Toe het die hoofpriesters en die Fariseërs die Sanheʹdrin bymekaargeroep en gesê: “Wat moet ons doen, want hierdie man doen baie wonderwerke?*+ 48  As ons hom so laat aangaan, sal hulle almal geloof in hom stel, en die Romeine sal kom en ons plek* sowel as ons nasie wegneem.” 49  Maar een van hulle, Kaʹjafas,+ wat daardie jaar hoëpriester was, het vir hulle gesê: “Julle verstaan geheel en al niks nie. 50  Julle het nie daaraan gedink dat dit tot julle voordeel is dat een mens eerder vir die volk sterf as dat die hele nasie vernietig word nie.” 51  Hy het dit egter nie uit sy eie gesê nie. Omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterf, 52  en nie net vir die nasie nie, maar ook om die kinders van God wat oral versprei is, in eenheid bymekaar te bring. 53  Daarom het hulle van daardie dag af planne beraam om hom dood te maak. 54  Jesus het dus nie meer openlik onder die Jode rondbeweeg nie, maar hy het daarvandaan vertrek om na die gebied naby die wildernis te gaan, na ’n stad wat Eʹfraim+ genoem word, en daar het hy saam met die dissipels gebly. 55  En die Pasga+ van die Jode was naby, en baie mense het voor die Pasga uit die platteland na Jerusalem gegaan om hulle seremonieel te reinig. 56  Hulle het na Jesus gesoek, en terwyl hulle in die tempel rondgestaan het, het hulle vir mekaar gevra: “Wat dink julle? Sal hy glad nie na die fees toe kom nie?” 57  Maar die hoofpriesters en die Fariseërs het beveel dat iemand wat uitvind waar Jesus is, dit moet rapporteer, sodat hulle hom gevange kan neem.

Voetnote

Lett. “omtrent 15 stadie”. Sien Aanh. B14.
Lett. “in die gees”.
Lett. “tekens”.
D.w.s. die tempel.