Volgens Johannes 9:1-41

  • Jesus genees man wat blind gebore is (1-12)

  • Fariseërs ondervra man wat genees is (13-34)

  • Blindheid van die Fariseërs (35-41)

9  Terwyl hy verbygegaan het, het hy ’n man gesien wat van geboorte af blind was.  En sy dissipels het vir hom gevra: “Rabbi,+ hoe is dit dat hierdie man blind gebore is? Wie het gesondig: hy of sy ouers?”  Jesus het geantwoord: “Nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar dit was sodat die werke van God in sy geval bekend gemaak kon word.+  Terwyl dit dag is, moet ons die werke doen van die Een wat my gestuur het.+ Die nag kom wanneer geen mens kan werk nie.  Solank ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld.”+  Nadat hy hierdie dinge gesê het, het hy op die grond gespoeg en klei met die speeksel gemaak en die klei op die man se oë gesmeer+  en vir hom gesê: “Gaan was jou in die bad Siloʹam.” (Siloʹam word as “uitgestuur” vertaal.) En hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien.+  Toe het die bure en dié wat vroeër gesien het dat hy ’n bedelaar is, begin sê: “Dit is mos die man wat altyd gesit en bedel het, is dit nie?”  Party het gesê: “Dit is hy.” Ander het gesê: “Nee, dit lyk maar net soos hy.” Die man het bly sê: “Dit is ek.” 10  Toe het hulle vir hom gevra: “Hoe is jou oë dan geopen?” 11  Hy het geantwoord: “Die man met die naam Jesus het klei gemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: ‘Gaan na Siloʹam en was jou.’+ Ek het gegaan en my gewas en toe kon ek sien.” 12  Toe het hulle vir hom gevra: “Waar is hierdie man?” Hy het gesê: “Ek weet nie.” 13  Hulle het die man wat voorheen blind was, na die Fariseërs toe geneem. 14  Dit was die Sabbat+ toe Jesus die klei gemaak het en sy oë geopen het.+ 15  Hierdie keer het die Fariseërs die man ook begin vra hoe dit gebeur het dat hy kan sien. Hy het vir hulle gesê: “Hy het klei op my oë gesit, en ek het my gewas en nou kan ek sien.” 16  Party van die Fariseërs het toe begin sê: “Hy is nie ’n man wat van God af kom nie, want hy hou nie die Sabbat+ nie.” Ander het gevra: “Hoe kan ’n mens wat ’n sondaar is, sulke wonderwerke* doen?”+ Daar was dus verdeeldheid onder hulle.+ 17  Hulle het weer vir die blinde man gevra: “Wat het jy oor hom te sê, aangesien hy jou oë geopen het?” Die man het gesê: “Hy is ’n profeet.” 18  Die Jode het egter nie geglo dat hy blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep het. 19  En hulle het vir die ouers gevra: “Is dit julle seun wat julle sê blind gebore is? Hoe is dit dan dat hy nou kan sien?” 20  Sy ouers het geantwoord: “Ons weet dat dit ons seun is en dat hy blind gebore is. 21  Maar ons weet nie hoe dit is dat hy nou sien nie. En ons weet nie wie sy oë geopen het nie. Vra hom. Hy is volwasse. Hy moet vir homself praat.” 22  Sy ouers het hierdie dinge gesê omdat hulle bang was vir die Jode,+ want die Jode het klaar besluit dat enigiemand wat erken dat hy die Christus is, uit die sinagoge geban moet word.+ 23  Daarom het sy ouers gesê: “Hy is volwasse. Vra hom.” 24  Toe het hulle die man wat blind was, ’n tweede keer geroep en vir hom gesê: “Gee eer aan God. Ons weet dat hierdie man ’n sondaar is.” 25  Hy het geantwoord: “Of hy ’n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek wel: Ek was blind, maar nou kan ek sien.” 26  Toe het hulle vir hom gevra: “Wat het hy met jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen?” 27  Hy het hulle geantwoord: “Ek het julle reeds vertel, maar julle het nie geluister nie. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook sy dissipels word nie?” 28  Toe het hulle hom uitgeskel en gesê: “Jy is ’n dissipel van daardie man, maar ons is dissipels van Moses. 29  Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar ons weet nie waar hierdie man vandaan kom nie.” 30  Die man het hulle geantwoord: “Dit is baie vreemd dat julle nie weet waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë geopen. 31  Ons weet dat God nie na sondaars luister nie,+ maar as iemand godvresend is en sy wil doen, luister hy na hom.+ 32  Daar is nog nooit gehoor dat enigeen die oë geopen het van iemand wat blind gebore is nie. 33  As hierdie man nie van God af gekom het nie, sou hy niks kon doen nie.”+ 34  Hulle het hom geantwoord: “Jy is heeltemal in sonde gebore, en nou wil jy ons kom leer?” En hulle het hom uitgegooi!+ 35  Jesus het gehoor dat hulle hom uitgegooi het, en toe hy hom vind, het hy vir hom gevra: “Stel jy geloof in die Seun van die mens?” 36  Die man het geantwoord: “Wie is hy, Meneer, sodat ek geloof in hom kan stel?” 37  Jesus het vir hom gesê: “Jy het hom gesien, en om die waarheid te sê, dit is hy wat met jou praat.” 38  Hy het gesê: “Ek stel geloof in hom, Here.” En hy het aan Jesus eer bewys.* 39  Jesus het toe gesê: “Vir hierdie oordeel het ek in hierdie wêreld ingekom, sodat dié wat nie sien nie, kan sien,+ en dié wat sien, blind kan word.”+ 40  Die Fariseërs wat by hom was, het hierdie dinge gehoor, en hulle het vir hom gesê: “Ons is tog nie ook blind nie, of hoe?” 41  Jesus het vir hulle gesê: “As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ Daarom bly julle skuldig aan julle sonde.”*+

Voetnote

Lett. “tekens”.
Of “voor Jesus neergebuig”.
Lett. “Julle sonde bly”.