Mga Proberbios 27:1-27

  • Pagsaway han sangkay mapulsanon (5, 6)

  • Anak ko, lipaya an akon kasingkasing (11)

  • Puthaw nagpapatarom ha puthaw (17)

  • Kilalaha an imo panon (23)

  • Bahandi diri nagpapadayon (24)

27  Ayaw paghambog mahitungod ha sunod nga adlaw,Kay diri ka maaram han mahitatabo ha* tagsa nga adlaw.+   An lain nga tawo* an padayawa ha imo, ngan diri an imo kalugaringon nga baba;An iba,* ngan diri an imo kalugaringon nga mga im-im.+   An bato ngan an baras pariho mabug-at,Pero an kaaringit nga ginpapahinabo han usa nga lurong mas mabug-at hito nga duha.+   An kapungot mapintas ngan an kasina sugad hin baha,Pero hin-o an makakailob ha pangabugho?+   An dayag nga pagsaway mas maopay kay ha tinago nga gugma.+   An mga samad nga iginhatag han usa nga sangkay pamatuod han iya pagin maunungon,+Pero damu* an mga harok han usa nga kaaway.   An tawo nga tagbaw na an hingyap ha pagkaon* nadiri* ha dugos nga tikang ha udlan,Pero para ha gutom,* bisan an mapait matam-is ha panrasa.   Pariho hin tamsi nga nabaya* ha salag hito An tawo nga nabaya ha iya balay.   An lana ngan insenso nakakapalipay ha kasingkasing;Sugad man liwat an maopay nga pagkamagsangkay nga nagtikang ha sinsero nga sagdon.*+ 10  Ayaw igsalikway an imo sangkay o an sangkay han imo tatay,Ngan ayaw pagsulod ha balay han imo kalugaringon nga bugto ha adlaw han imo kasakitan;Mas maopay na la an amyaw* nga hirani kay ha bugto nga hirayo.+ 11  Magin maaramon ka, anak ko, ngan lipaya an akon kasingkasing,+Basi mabaton ko hiya nga nagpapakaraot ha akon.+ 12  An maaramon nga tawo nakakakita han peligro ngan natago,+Pero an mga waray eksperyensya nagpapadayon la ngan nag-aantos han mga resulta.* 13  Kuhaa an bado han usa nga tawo kon naggarantiya hiya para ha utang han usa nga estranghero;Agawa ha iya an kolateral kon ginbuhat niya ito para ha dayo nga babaye.*+ 14  Kon an usa nga tawo nagbibendisyon ha iya igkasi-tawo ha daku nga tingog temprano ha aga,Tatagdon ito nga sumpa ha iya. 15  An makiawayon* nga asawa pariho hin atop nga padayon nga nagtitinuro ha adlaw nga mauran.+ 16  An bisan hin-o nga makakakontrol ha iya makakakontrol ha hanginNgan makakakapot ha lana gamit an iya too nga kamot. 17  Sugad la nga an puthaw nagpapatarom han igkasi-puthaw,An usa nga tawo nagpapatarom han iya sangkay.*+ 18  An tawo nga nag-aataman hin kahoy nga igos makaon han bunga hito,+Ngan an tawo nga nagmamangno ha iya agaron papasidunggan.+ 19  Sugad la nga nakikita ha tubig an nawong han usa nga tawo,Nakikita ha kasingkasing han usa nga tawo an kasingkasing han iba. 20  An Lubnganan ngan an lugar han kabungkagan* diri gud nakukontento,+Sugad man an mga mata han usa nga tawo diri gud nakukontento. 21  Sugad la nga an turunawan nga daba ginagamit para ha silber ngan an hudno para ha bulawan,+An usa nga tawo nasasarihan pinaagi han pagdayaw nga iya nakakarawat.* 22  Bisan kon imo bayuhon an usa nga lurongPariho hin dinugmok nga mga lugas ha lusong,An iya kalurongan diri mabaya ha iya. 23  Kinahanglan kilala mo gud an hitsura han imo panon. Mangnoi hin maopay an* imo mga karnero,+ 24  Kay an bahandi diri nagpapadayon ha waray kataposan,+Ngan an korona* diri nagpapabilin ha ngatanan nga henerasyon. 25  An berde nga mga banwa nagkakalalaya, an bag-o nga mga banwa nanunurok,Ngan an mga tanom ha kabukiran gintitirok. 26  An mga karnero nga lalakí nagtatagana han imo bado,Ngan an mga kanding nga lalakí maipapalit hin uma. 27  Ngan magkakaada igo nga gatas han kanding nga makakaon mo,Han imo panimalay, ngan han imo mga surugoon nga babaye.

Mga footnote

Lit., “han ig-aanak han.”
Lit., “An estranghero.”
Lit., “An dayo.”
O posible nga “diri sinsero; pinirit.”
O “an kalag.”
Lit., “nagtatamak-tamak.”
O “ha gutom nga kalag.”
O “napalagiw.”
O “ha sagdon han kalag.”
Ha iba nga lugar, “hipid.”
O “han sirot.”
O “ha usa nga dayo.”
O “reklamador.”
Lit., “han nawong han iya sangkay.”
O “An Sheol ngan an Abadon.”
O “An pagdayaw nga iginhahatag ha usa nga tawo nagpapakita kon ano hiya.”
O “Isentro an imo kasingkasing ha; Tagi hin atensyon an.”
O “diadema.”