Mga Proberbios 21:1-31

  • Hi Jehova naggigiya ha kasingkasing han hadi (1)

  • Hustisya mas maopay kay hin halad (3)

  • Kamaduruto nagriresulta hin kalamposan (5)

  • An diri namamati ha mga ubos diri pamamatian (13)

  • Waray kinaadman kon nakontra kan Jehova (30)

21  An kasingkasing han usa nga hadi pariho hin mga sapa han tubig ha kamot ni Jehova.+ Iya ito ginigiyahan diin man Niya karuyag.+   An ngatanan nga dalan han usa nga tawo baga hin husto para ha iya,+Pero hi Jehova nag-uusisa han mga kasingkasing.*+   An pagbuhat han husto ngan patasMas nakakapalipay kan Jehova kay hin halad.+   An mapahitas-on nga mga mata ngan an arogante nga kasingkasingAmo an lampara nga naglalamrag ha aragian han magraot, ngan sala ini.+   An mga plano han mga maduruto sigurado nga magriresulta hin kalamposan,*+Pero an ngatanan nga diri anay naghuhunahuna sigurado nga magigin pobre.+   An pagkuha hin mga bahandi pinaagi hin buwaon nga dilaPariho hin nawawara nga alisngaw, usa nga makamaratay nga lit-ag.*+   An kamadarahog han magraot an magbubungkag ha ira,+Kay nadiri hira pagbuhat uyon ha hustisya.   Baliko an dalan han tawo nga salaan,Pero matadong an ginbubuhat han putli nga tawo.+   Mas maopay na la nga umukoy ha kanto han atopKay ha umukoy ha sulod han balay upod an makiawayon* nga asawa.+ 10  An maraot nga tawo* naghihingyap han kon ano an maraot;+Diri hiya nagpapakita hin pagkabuotan ha iya igkasi-tawo.+ 11  Kon an usa nga paratamay ginsisirotan, an tawo nga waray eksperyensya nagigin mas maaramon,Ngan kon an maaramon nga tawo nakakakarawat hin hilarom nga pagsabot, nagkakaada hiya hin kahibaro.*+ 12  An Matadong nga Dios nag-oobserbar ha panimalay han maraot nga tawo;Iya ginbubungkag an magraot.+ 13  An bisan hin-o nga nagtatabon han iya talinga kon nangangaraba an ubos nga tawo,Hiya matawag liwat ngan diri babatunon.+ 14  An regalo nga iginhatag hin sekreto nakakapawara han kasina,+Ngan an hukip nga iginhatag hin patago* nakakapawara han kapungot. 15  Kalipay han matadong nga tawo nga magbuhat uyon ha hustisya,+Pero ha mga nagbubuhat hin maraot diri ito maopay. 16  An tawo nga nabaya ha dalan han pagsabotMapahuway kaupod han mga namatay.+ 17  An tawo nga mahilig ha kalipayan magigin pobre;+An tawo nga mahilig ha bino ngan lana diri magririko. 18  An maraot nga tawo usa nga lukat para ha matadong nga tawo,Ngan an diri maunungon nga tawo kukuhaon kasaliwan han tangkod nga tawo.+ 19  Mas maopay na la nga umukoy ha kamingawanKay ha umukoy upod an makiawayon* ngan aringit nga asawa.+ 20  An presyoso nga bahandi ngan an lana makikita ha balay han maaramon,+Pero kakaragan* han lurong an iya gintatag-iya.+ 21  An bisan hin-o nga nangangalimbasog nga magin matadong ngan magpakita hin maunungon nga gugmaMakakaagi hin kinabuhi, katadongan, ngan dungog.+ 22  An maaramon nga tawo makakasaklang ngadto* ha syudad han magkusog nga mga tawoNgan makakapaluya ha balwarte* nga ira ginsasarigan.+ 23  An tawo nga nagbabantay han iya baba ngan han iya dilaNaglilikay han iya kalugaringon* ha samok.+ 24  Paragbuot, arogante, ngan hambog an imo tawagHa tawo nga nagbubuot-buot nga diri naghuhunahuna han mga resulta hito.+ 25  An ginhihingyap han hubya nga tawo an magpapatay ha iya,Kay an iya mga kamot nadiri pagtrabaho.+ 26  Ha bug-os nga adlaw may kahakog nga naghihiningyap hiya,Pero an matadong nga tawo naghahatag, ngan waray hiya gin-aawilan.+ 27  An halad han maraot nga tawo mangil-ad.+ Labi na gud kon iginhahalad niya ito nga may maraot nga motibo!* 28  An buwaon nga testigo mahahanaw,+Pero an tawo nga namamati magtitestigo hin malampuson.* 29  An maraot nga tawo waray awod,+Pero an matadong nga tawo sigurado an dalan.*+ 30  Waray kinaadman, o husto nga pagturotimbang, o sagdon kon nakontra ito kan Jehova.+ 31  An kabayo igin-aandam para ha adlaw han girra,+Pero kan Jehova an katalwasan.+

Mga footnote

O “mga motibo.”
O “kaopayan.”
O posible nga “para ha mga naruruyag mamatay.”
O “reklamador.”
O “An kalag han maraot.”
O “nahibabaro hiya han iya bubuhaton.”
Lit., “hukip ha dughan.”
O “reklamador.”
Lit., “lalamuyon.”
O “makakapirde.”
Lit., “kusog.”
O “kalag.”
O “may makaarawod nga panggawi!”
Lit., “magyayakan ha kadayonan.”
O “nagsisiguro han iya dalan.”