Mga Proberbios 15:1-33

  • Malumo nga baton nakakawara hin kapungot (1)

  • Mga mata ni Jehova aada ha ngatanan nga dapit (3)

  • Pag-ampo han matadong nakakalipay ha Dios (8)

  • Plano napapakyas kon waray pagkonsultahay (22)

  • Pamalandong antes bumaton (28)

15  An malumo* nga baton nakakapawara hin kapungot,+Pero an mapintas* nga pulong nakakaaghat hin kasina.+   An dila han mga maaramon nagamit han kahibaro ha maopay nga paagi,+Pero an baba han mga lurong nagpapasamwak hin kalurongan.   An mga mata ni Jehova aada ha ngatanan nga dapit,Nagkikinita ha magraot ngan ha mag-opay.+   An kalmado nga dila* usa nga kahoy han kinabuhi,+Pero an baliko nga panyakan nakakahulop.*   An usa nga lurong diri narespeto ha disiplina han iya tatay,+Pero an maaramon nga tawo nakarawat hin pagtadong.*+   Ha balay han matadong nga tawo may-ada damu nga bahandi,Pero an ani* han maraot nga tawo naghahatag ha iya hin problema.+   An mga im-im han mga maaramon nagpapasarang hin kahibaro,+Pero diri sugad hito an kasingkasing han lurong nga tawo.+   An halad han magraot mangil-ad kan Jehova,+Pero an pag-ampo han magtadong nakakapalipay ha Iya.+   Mangil-ad kan Jehova an dalan han maraot nga tawo,+Pero nahigugma hiya ha tawo nga nangangalimbasog nga magin matadong.+ 10  An disiplina baga hin maraot* para ha tawo nga nabaya ha dalan,+Pero an bisan hin-o nga nangangalas ha pagsaway mamamatay.+ 11  An Lubnganan* ngan an lugar han kabungkagan* nakikita gud ni Jehova.+ Labi na gud an mga kasingkasing han mga tawo!+ 12  An paratamay diri nahigugma ha tawo nga nagtatadong* ha iya.+ Diri hiya mapakadto ha mga maaramon.+ 13  An malipayon nga kasingkasing nakakapaopay ha pamahongpahong,Pero an kasakit ha kasingkasing nagdudugmok han espiritu.+ 14  An masinabuton nga kasingkasing namimiling hin kahibaro,+Pero an baba han mga lurong nakaon hin* kalurongan.+ 15  Maraot an ngatanan nga adlaw han tawo nga nasasakit,+Pero an tawo nga may malipayon* nga kasingkasing nagpapadayon ha pagpiyesta.+ 16  Mas maopay na la an gutiay pero may kahadlok kan Jehova+Kay han damu nga bahandi pero may kabaraka.*+ 17  Mas maopay na la an pagkaon hin utan pero may gugma+Kay ha pagkaon hin baka nga pinatambok* pero may kangalas.+ 18  An tawo nga mapaso an ulo nag-aaghat hin samok,+Pero an tawo nga diri madagmit masina nagpapakalma hin araway.+ 19  An dalan han hubya nga tawo pariho hin alad nga tunukon,+Pero an aragian han magtadong pariho hin patag nga kalsada.+ 20  An maaramon nga anak nakakapalipay ha iya tatay,+Pero an lurong nga tawo nagtatamay ha iya nanay.+ 21  An kalurongan kalipay han tawo nga waray maopay nga panhunahuna,*+Pero an tawo nga may husto nga pagturotimbang nalakat hin diretso ha unhan.+ 22  An mga plano napapakyas kon waray pagkonsultahay,*Pero may kalamposan ha damu nga magsaragdon.+ 23  An usa nga tawo nalilipay ha paghatag han husto nga baton,*+Ngan an pulong nga ginyakan ha husto nga panahon—kaopay gud hito!+ 24  Para ha tawo nga may hilarom nga pagsabot an dalan han kinabuhi tipakadto ha igbaw,+Basi ipahirayo hiya tikang ha Lubnganan* ha ubos.+ 25  Rurub-on ni Jehova an balay han mga mapahitas-on,+Pero iya babantayan an giutan han balo nga babaye.+ 26  Mangil-ad kan Jehova an mga plano han maraot nga tawo,+Pero putli para ha Iya an makalilipay nga mga pulong.+ 27  An tawo nga nakakabentaha ha diri tangkod nga paagi naghahatag hin problema* ha iya kalugaringon nga panimalay,+Pero an tawo nga nangangalas ha mga hukip padayon nga mabubuhi.+ 28  An kasingkasing han matadong nga tawo namamalandong antes bumaton,*+Pero an baba han magraot tigda nga nagyayakan hin magraot nga mga butang. 29  Hi Jehova hirayo ha magraot,Pero ginpapamatian niya an pag-ampo han magtadong.+ 30  An mahayag nga mga mata* nagpapalipay han kasingkasing;An maopay nga sumat nagpapakusog han mga tul-an.*+ 31  An tawo nga namamati ha naghahatag hin kinabuhi nga pagsawayNaukoy kaupod han mga maaramon.+ 32  An bisan hin-o nga diri nakarawat hin disiplina nagtatamay ha iya kinabuhi,*+Pero an bisan hin-o nga namamati ha pagsaway nagkakaada pagsabot.*+ 33  An kahadlok kan Jehova usa nga pagbansay nga nagtututdo hin kinaadman,+Ngan antes han kadungganan aada an pagkamapainubsanon.+

Mga footnote

O “buotan.”
O “nakakasakit.”
O “An dila nga nakakatambal.”
Lit., “nakakadugmok han espiritu.”
O “pagsaway.”
O “kità.”
O “mabug-at.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “ngan an Abadon.”
O “nagsasaway.”
O “nagpapadayon ha.”
O “maopay.”
O “kasamok.”
Lit., “nga ginpakaon ha tubongan.”
O “waray maopay nga pagturotimbang an kasingkasing.”
O “pribado nga pag-iristorya.”
Lit., “ha baton han iya baba.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “kaarawdan.”
O “naghuhunahuna hin maopay kon paonan-o mabaton; naghuhunahuna antes magyakan.”
O “An malipayon nga siplat.”
Lit., “nagpapatambok ha mga tul-an.”
O “kalag.”
Lit., “kasingkasing.”