Mga Proberbios 2:1-22

  • An bili han kinaadman (1-22)

    • Bilnga an kinaadman pariho hin tinago nga bahandi (4)

    • An abilidad ha paghunahuna proteksyon (11)

    • Imoralidad nagriresulta hin kadaot (16-19)

2  Anak ko, kon karawaton mo an akon mga pulongNgan tipigan an akon mga sugo,+   Pinaagi han pagpamati hin maopay ha kinaadman+Ngan pag-abri han imo kasingkasing ha husto nga pagturotimbang;+   Dugang pa, kon tumawag ka basi mangaro hin pagsabot+Ngan dakuon mo an imo tingog basi magkaada hin husto nga pagturotimbang;+   Kon padayon ka nga mamiling hito pariho hin silber,+Ngan padayon ka nga mamiling hito pariho hin nakatago nga mga bahandi;+   Masasabtan mo an kahadlok kan Jehova,+Ngan hiaagian mo an kahibaro mahitungod ha Dios.+   Kay hi Jehova mismo naghahatag hin kinaadman;+Tikang ha iya baba nagawas an kahibaro ngan husto nga pagturotimbang.   Nagtitipig hiya hin praktikal nga kinaadman para ha magtadong;Usa hiya nga taming para ha mga naglalakat nga may integridad.+   Ginbabantayan niya an mga aragian han hustisya,Ngan babantayan niya an dalan han mga maunungon ha iya.+   Hito nga paagi masasabtan mo an pagin matadong, an hustisya, ngan an pagin patas,An bug-os nga pamaagi han pagin maopay.+ 10  Kon an kinaadman nasulod ha imo kasingkasing+Ngan an kahibaro nagigin makaruruyag ha imo kalag,*+ 11  An abilidad ha paghunahuna padayon nga magbabantay ha imo,+Ngan an husto nga pagturotimbang magpapanalipod ha imo, 12  Basi talwason ka tikang ha maraot nga dalan,Tikang ha tawo nga nagyayakan hin maglimbong nga mga butang,+ 13  Tikang ha mga tawo nga nabaya ha magtadong nga mga aragianBasi maglakat ha magsirom nga mga dalan,+ 14  Tikang ha mga tawo nga nalilipay ha pagbuhat hin sayop,Nga nalilipay ha panlimbong ngan ha karaotan, 15  Ha mga tawo nga baliko an mga aragianNgan malimbong an bug-os nga paagi han pagkinabuhi. 16  Tatalwason ka hito tikang ha makihilawason* nga babaye,Tikang ha magtam-is* nga mga pulong han imoral* nga babaye,+ 17  Nga ginbabayaan an iya duok nga kaupod* tikang ha pagkabatan-on+Ngan ginkakalimtan an iya kasabotan ha Dios; 18  Kay an iya balay naunlod ngadto ha kamatayon,Ngan an iya mga dalan* tipakadto ha mga patay.+ 19  Waray bisan usa han mga nakikighilawas* ha iya an mabalik,Ngan diri na hira maglalakat utro ha mga dalan han kinabuhi.+ 20  Salit sunda an dalan han mag-opay nga mga tawoNgan pagpabilin ha mga aragian han magtadong,+ 21  Kay an matadong la an maukoy ha tuna,Ngan an waray ikasaway* an magpapabilin dida hito.+ 22  Pero an magraot pupoohon tikang ha tuna,+Ngan an mga diri maunungon gagabuton tikang hito.+

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
Lit., “estranghero.” Matin-aw nga usa nga diri nasunod ha moral nga mga suruklan han Dios.
O “nakakadani.”
Lit., “dayo.” Matin-aw nga usa nga binulag ha moral nga mga suruklan han Dios.
O “iya bana.”
Lit., “mga aragian.”
Lit., “napakadto.”
O “an tawo nga nagtitipig hin integridad.”