Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han mga Proberbios

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Katuyoan han mga darahunon (1-7)

  • Peligro han maraot nga kaupod (8-19)

  • Tinuod nga kinaadman naguliat (20-33)

 • 2

  • An bili han kinaadman (1-22)

   • Bilnga an kinaadman pariho hin tinago nga bahandi (4)

   • An abilidad ha paghunahuna proteksyon (11)

   • Imoralidad nagriresulta hin kadaot (16-19)

 • 3

  • Magin maaramon ngan sarig kan Jehova (1-12)

   • Pasidunggi hi Jehova pinaagi han birilhon nga mga butang (9)

  • Kinaadman nagpapalipay (13-18)

  • Kinaadman naghahatag seguridad (19-26)

  • Husto nga panggawi ha iba (27-35)

   • Pagbuhat hin maopay ha iba kon posible (27)

 • 4

  • Maaramon nga instruksyon han amay (1-27)

   • Kuha hin kinaadman (7)

   • Likyi an maraot nga dalan (14, 15)

   • An aragian han matadong nagtitikalamrag (18)

   • “Panalipdi an imo kasingkasing” (23)

 • 5

  • Pahamangno kontra ha imoral nga babaye (1-14)

  • Paglipay ha imo asawa (15-23)

 • 6

  • Pag-ikmat ha paggarantiya hin utang (1-5)

  • ‘Kadto ha tubak, ikaw nga hubya’ (6-11)

  • Waray pulos ngan maraot nga tawo (12-15)

  • Pito nga butang nga ginkakangalasan ni Jehova (16-19)

  • Pagbantay ha maraot nga babaye (20-35)

 • 7

  • Sugta an sugo han Dios ngan mabuhi (1-5)

  • Gindani an batan-on nga waray eksperyensya (6-27)

   • ‘Pariho hin baka nga gindara ha irihawan’ (22)

 • 8

  • An kinaadman nagyayakan (1-36)

   • ‘Ako an siyahan nga ginbuhat han Dios’ (22)

   • ‘Eksperto nga magburuhat ha sapit han Dios’ (30)

   • ‘Nalipay ako ha mga anak han mga tawo’ (31)

 • 9

  • Tinuod nga kinaadman nag-iimbitar (1-12)

   • ‘Pinaagi ha akon an imo adlaw magdadamu’ (11)

  • Lurong nga babaye nag-iimbitar (13-18)

   • “Matam-is an kinawat nga tubig” (17)

 • MGA DARAHUNON NI SOLOMON (10:1–24:34)

  • 10

   • An anak nga maaramon nakakapalipay ha iya tatay (1)

   • Maduruto nga kamot nagpapariko (4)

   • Damu nga pulong nakakapasayop (19)

   • Bendisyon ni Jehova nagpapariko (22)

   • Kahadlok kan Jehova nagpapahilawig han kinabuhi (27)

  • 11

   • Kinaadman aada ha mapainubsanon (2)

   • An apostata nagdadara hin kabungkagan ha iba (9)

   • “May kalamposan ha damu nga magsaragdon” (14)

   • An mahinatagon mag-uuswag (25)

   • An nasarig ha iya bahandi matutumba (28)

  • 12

   • An nangangalas ha pagsaway waray buot (1)

   • “Mga pulong nga diri ginhuhunahuna pariho han mga buno hin espada” (18)

   • An pakigmurayaw nagpapalipay (20)

   • Buwaon nga im-im mangil-ad kan Jehova (22)

   • Kabaraka nakakabug-at ha kasingkasing (25)

  • 13

   • Maaramon an namimiling hin sagdon (10)

   • An ginlalaoman nga nalalangan nakakapasubo (12)

   •  An matinumanon nga representante nakakatambal (17)

   • An nalakat upod han maaramon nagigin maaramon (20)

   • Disiplina, pagpakita hin gugma (24)

  • 14

   • An kasingkasing maaram han kapaitan hito (10)

   • Dalan nga baga hin husto pero tipakadto ha kamatayon (12)

   • An waray eksperyensya natoo ha tagsa nga pulong (15)

   • Damu an sangkay han riko (20)

   • Kalmado nga kasingkasing nahatag hin kinabuhi (30)

  • 15

   • Malumo nga baton nakakawara hin kapungot (1)

   • Mga mata ni Jehova aada ha ngatanan nga dapit (3)

   • Pag-ampo han matadong nakakalipay ha Dios (8)

   • Plano napapakyas kon waray pagkonsultahay (22)

   • Pamalandong antes bumaton (28)

  • 16

   • Hi Jehova nag-uusisa han motibo (2)

   • Isarig kan Jehova an imo ginbubuhat (3)

   • Tangkod nga timbangan tikang kan Jehova (11)

   • Antes han kapukan aada an pagpahitaas (18)

   • Mga uban, matahom nga korona (31)

  • 17

   • Ayaw balusi hin maraot an maopay (13)

   • Baya antes magtikang an away (14)

   • Tinuod nga sangkay nahigugma ha ngatanan nga panahon (17)

   • “An malipayon nga kasingkasing maopay nga bulong” (22)

   • An masinabuton nagpupugong han iya mga pulong (27)

  • 18

   • An nabulag ha iba makikalugaringon ngan diri maaramon (1)

   • Ngaran ni Jehova marig-on nga torre (10)

   • Bahandi diri tinuod nga panalipod (11)

   • Maaramon an pamati ha duha nga bahin (17)

   • Sangkay mas maunungon kay hin bugto (24)

  • 19

   • Hilarom nga pagsabot nabulig nga diri masina dayon (11)

   • Makiawayon nga asawa pariho hin atop nga naturo (13)

   • Maaramon nga asawa tikang kan Jehova (14)

   • Disiplinaha an bata samtang may paglaom (18)

   • Maaramon an pamati ha sagdon (20)

  • 20

   • An bino usa nga paratamay (1)

   • An hubya diri nag-aarado ha kathagkot (4)

   • An panhunahuna han tawo pariho hin hilarom nga katubigan (5)

   • Pahamangno kontra ha dinali-dali nga pagsaad (25)

   • Kusog an dungog han batan-on (29)

  • 21

   • Hi Jehova naggigiya ha kasingkasing han hadi (1)

   • Hustisya mas maopay kay hin halad (3)

   • Kamaduruto nagriresulta hin kalamposan (5)

   • An diri namamati ha mga ubos diri pamamatian (13)

   • Waray kinaadman kon nakontra kan Jehova (30)

  • 22

   • An maopay nga ngaran mas maopay kay han damu nga bahandi (1)

   • Pagbansay ha bata magpapabilin ha bug-os niya nga kinabuhi (6)

   • An hubya nahahadlok ha leon ha gawas (13)

   • Disiplina nagkukuha han kalurongan (15)

   • An eksperto nga trabahador nagsiserbi ha hadi (29)

  • 23

   • Paghirot kon nakarawat imbitasyon (2)

   • Ayaw pangalimbasog nga magriko (4)

   • Bahandi malupad pahirayo ha imo (5)

   • Ayaw pag-inom hin sobra (20)

   • De-alkohol nga irimnon matukob pariho hin halas (32)

  • 24

   • Ayaw kaawa ha magraot (1)

   • Pinaagi han kinaadman an balay natutukod (3)

   • An matadong bangin matumba pero mabuhát (16)

   • Ayaw pagbulos (29)

   • An pagpiyong nakakapapobre (33, 34)

 • MGA DARAHUNON NI SOLOMON NGA GINKOPYA HAN MGA TAWO NI HADI HEZEKIAS (25:1–29:27)

  • 25

   • Pagtipig hin sekreto (9)

   • Pulong nga pinili hin maopay (11)

   •  Tahora an pribado nga panahon han iba (17)

   • Pagtambak hin bága ha ulo han kaaway (21, 22)

   • Maopay nga sumat pariho hin matugnaw nga tubig (25)

  • 26

   • An hubya iginhulagway (13-16)

   • Ayaw pag-api ha away han iba (17)

   • Likyi an diri maopay nga tiaw (18, 19)

   • Waray sungo, waray kalayo (20, 21)

   • An pulong han parapakaraot pariho hin marasa nga pagkaon (22)

  • 27

   • Pagsaway han sangkay mapulsanon (5, 6)

   • Anak ko, lipaya an akon kasingkasing (11)

   • Puthaw nagpapatarom ha puthaw (17)

   • Kilalaha an imo panon (23)

   • Bahandi diri nagpapadayon (24)

  • 28

   • Pag-ampo han diri namamati mangil-ad (9)

   • An nasumat han sala kakaloy-an (13)

   • An nagdadagmit magriko nakakasala (20)

   • Pagsaway mas maopay kay han pag-ulog-ulog (23)

   • An mahinatagon diri nakukulangan (27)

  • 29

   • An bata nga ginpabay-an la naghahatag kaarawdan (15)

   • “Kon waray bisyon, an katawohan diri nakukontrol” (18)

   • An masisinahon nag-aaghat hin samok (22)

   • An mapainubsanon nakarawat dungog (23)

   • An kahadlok ha tawo lit-ag (25)

 • 30

  • MGA PULONG NI AGUR (1-33)

   • Ayaw ako tagi hin kapobrehan o karikohan (8)

   • Mga butang nga diri nakukontento (15, 16)

   • Mga butang nga diri nagbibilin hin marka (18, 19)

   • Babaye nga nag-aadulteryo (20)

   • Mga hayop nga kinaiya an pagin maaramon (24)

 • 31

  • MGA PULONG NI HADI LEMUEL (1-31)

   • Hin-o an makakaagi hin may kapas nga asawa? (10)

   • Mauyatom ngan maduruto (17)

   • An pagkabuotan aada ha iya dila (26)

   • Gindadayaw han bana ngan anak (28)

   • An kahusay temporaryo la (30)