Mga Proberbios 26:1-28

  • An hubya iginhulagway (13-16)

  • Ayaw pag-api ha away han iba (17)

  • Likyi an diri maopay nga tiaw (18, 19)

  • Waray sungo, waray kalayo (20, 21)

  • An pulong han parapakaraot pariho hin marasa nga pagkaon (22)

26  Pariho han niebe ha katpaso ngan han uran ha kat-ani,An dungog diri naangay ha lurong nga tawo.+   Sugad la nga may rason an tamsi nga pumalagiw ngan an balinsasayaw nga lumupad,An sumpa diri naabot nga waray tinuod nga hinungdan.*   An latigo para ha kabayo, an renda para ha asno,+Ngan an istik para ha likod han lurong nga mga tawo.+   Ayaw batona an lurong nga tawo uyon ha iya kalurongan,Basi diri ka magin pariho ha iya.*   Batona an lurong nga tawo uyon ha iya kalurongan,Basi diri niya hunahunaon nga maaramon hiya.+   Pariho han tawo nga nagpipiang han iya kalugaringon nga mga tiil ngan nagdadaot han iya kalugaringon*An tawo nga igintatapod an mga butang ngadto ha lurong.   Pariho han waray kusog* nga mga bitiis han piayAn usa nga darahunon ha baba han lurong nga mga tawo.+   Pariho han paghigot hin bato ngada ha labyogAn pagdayaw ha lurong nga tawo.+   Pariho hin tunukon nga tanom nga nahingangadto ha kamot han parahubogAn darahunon ha baba han lurong nga mga tawo. 10  Pariho hin parapamana nga nananapang la panamad*An tawo nga nagsusuhol ha lurong o ha mga nalabay. 11  Pariho hin ayam nga ginkakaon utro an suka hito,Ginbubuhat utro han lurong an iya kalurongan.+ 12  Nakakita ka na ba hin tawo nga naghuhunahuna nga maaramon hiya?+ Mas may paglaom pa an lurong kay ha iya. 13  An hubya nasiring: “May bata pa nga leon ha dalan,May leon ha plasa!”+ 14  An usa nga purtahan nagbibirik-birik ha mga bisagra* hito,Ngan an hubya naglulurolimbag ha iya higdaan.+ 15  Iginbubutang han hubya nga tawo an iya kamot dida ha yahong para ha panagtawo,Pero kinakapoy gud hiya paghungit hito ha iya baba.+ 16  An hubya naghuhunahuna nga mas maaramon hiyaKay ha pito nga tawo nga naghahatag hin tuhay nga baton. 17  Pariho hin tawo nga nakapot han mga talinga han ayamAn tawo nga nalabay la pero nasisina gud* ha away nga diri man iya.+ 18  Pariho hin buang nga tawo nga nagtitira hin nagkakalayo nga mga udyong ngan hin makamaratay nga mga pana 19  An tawo nga nangunguwat ha iya igkasi-tawo ngan nasiring, “Nagtitinuyaw la ako!”+ 20  Kon waray sungo, napaparong an kalayo,Ngan kon waray parapakaraot, naundang an away.+ 21  Sugad la nga an uring para ha bága ngan an sungo para ha kalayo,An tawo nga mahilig makiglantugi nagpapatikang hin away.+ 22  An mga pulong han usa nga parapakaraot pariho hin magrasa nga mga pagkaon;*Gintutulon ito nga diretso ha tiyan.+ 23  Pariho hin pampainggat nga silber nga iginpahid ha surudlan nga hinimo ha lapokAn mahigugmaon nga mga pulong tikang ha* maraot nga kasingkasing.+ 24  An tawo nga nangangalas ha iba nagtatago hito pinaagi han iya mga im-im,Pero ha sulod niya nagtitipig hiya hin panlimbong. 25  Bisan kon buotan hiya manyakan, ayaw pagtapod ha iya,Kay may pito nga mangil-ad nga butang ha iya kasingkasing.* 26  Bisan kon an iya kangalas naitatago pinaagi han panlimbong,An iya karaotan mabubuhayhag ha kongregasyon. 27  An tawo nga nag-uukad hin buho mahuhulog ngada hito,Ngan an bisan hin-o nga nagpapakaliding hin bato—mabalik ito ngan liligison hiya.+ 28  An buwaon nga dila nangangalas ha mga nabiktima hito,Ngan an baba nga nag-uulog-ulog nagpapahinabo hin kadaot.+

Mga footnote

O posible nga “An sumpa nga diri takos ha usa nga tawo diri nahitatabo.”
O “Basi diri mo hiya magin katupong.”
Lit., “nainom hin kamadarahog.”
O “han nabitay.”
O “nga nananamad han ngatanan.”
O “ha ginbibirikan.”
O posible nga “nanginginlabot.”
O “pariho hin mga pagkaon nga tutunlon nga may kahakog.”
Lit., “An naglalaga nga mga im-im nga may.”
O “Kay an iya kasingkasing mangil-ad gud.”