Mga Proberbios 14:1-35

  • An kasingkasing maaram han kapaitan hito (10)

  • Dalan nga baga hin husto pero tipakadto ha kamatayon (12)

  • An waray eksperyensya natoo ha tagsa nga pulong (15)

  • Damu an sangkay han riko (20)

  • Kalmado nga kasingkasing nahatag hin kinabuhi (30)

14  An babaye nga tinuod nga maaramon nagpaparig-on han iya balay,+Pero an babaye nga lurong nagruruba hito gamit an iya kalugaringon nga mga kamot.   An tawo nga naglalakat hin matadong nahahadlok kan Jehova,Pero an tawo nga an mga dalan malimbong* nagtatamay ha Iya.   An hambog nga panyakan han lurong pariho hin tungkod nga pansirot,Pero an mga im-im han mga maaramon magpapanalipod ha ira.   Kon waray mga baka malimpyo an tubongan,Pero an kusog han todo nga baka naghahatag hin damu nga ani.   An masasarigan nga testigo diri magbubuwa,Pero an buwaon nga testigo nagbubuwa ha tagsa niya nga pagginhawa.+   An paratamay nagbibiling hin kinaadman kondi diri nakakaagi,Pero an tawo nga may pagsabot masayon la magkaada kahibaro.+   Pahirayo ha lurong nga tawo,Kay diri ka makakaagi hin kahibaro ha iya mga im-im.+   Tungod han kinaadman an maaramon nga tawo maaram han dalan nga iya ginlalaktan,Pero an mga lurong nalilimbongan han* ira kalurongan.+   Gintataw-an la han mga lurong an ira pagin salaan,*+Pero an magtadong andam nga makighiuli.* 10  An kasingkasing maaram han kalugaringon nga kapaitan hito,*Ngan waray estranghero nga makakaduyog han kalipay hito. 11  An balay han magraot maruruba,+Pero an tolda han magtadong padayon nga magririg-on. 12  May dalan nga baga hin husto ha usa nga tawo,+Pero kamatayon ngay-an an kataposan hito.+ 13  Bisan kon an usa nga tawo nagtitinawa, an iya kasingkasing bangin nasasakit,Ngan an pagrayhak bangin magin kabido. 14  An tawo nga an kasingkasing diri maunungon mag-aani han mga resulta han iya pagkinabuhi,+Pero an maopay nga tawo nag-aani han balos ha iya mga ginbubuhat.+ 15  An tawo nga waray eksperyensya natoo ha tagsa nga pulong,Pero an maaramon nga tawo naghuhunahuna hin maopay han iya tagsa nga pitad.+ 16  An maaramon nga tawo nag-iikmat ngan naglilikay ha karaotan,Pero an lurong nga tawo diri-naghihirot* ngan sobra an kompyansa. 17  An tawo nga madagmit masina nagbubuhat hin kalurongan,+Pero an tawo nga ginhuhunahuna hin maopay an mga butang* ginkakangalasan. 18  An mga waray eksperyensya makakapanunod han kalurongan,Pero an mga maaramon ginkukoronahan hin kahibaro.+ 19  An magraot nga mga tawo mayukbo ha atubangan han mag-opay nga mga tawo,Ngan an magraot mayukbo ha mga ganghaan han magtadong. 20  An pobre nga tawo ginkakangalasan bisan han mga tawo nga duok ha iya,+Pero damu an sangkay han riko nga tawo.+ 21  An tawo nga nagtatamay ha iya igkasi-tawo nakakasala,Pero an bisan hin-o nga napaid ha ubos nga mga tawo malipayon.+ 22  Diri ba mahisisimang an mga nagpaplano hin karaotan? Pero an mga determinado magbuhat hin maopay makarawat hin maunungon nga gugma ngan pagkamatinumanon.+ 23  May kapulsanan an tagsa nga klase han mabug-at nga trabaho,Pero an pagyinakan la nagriresulta hin kapobrehan.+ 24  An korona han mga maaramon amo an ira bahandi;Pero an binuhatan han mga lurong kalurongan la.+ 25  An tinuod nga testigo nagtatalwas hin mga kinabuhi,*Pero an malimbong nga tawo nagbubuwa ha tagsa niya nga pagginhawa. 26  An tawo nga may kahadlok kan Jehova may marig-on nga pagsarig ha Iya,+Ngan magigin arayopan ito han iya mga anak.+ 27  An kahadlok kan Jehova burabod han kinabuhi,Basi ipahirayo an usa nga tawo tikang ha mga bitik han kamatayon. 28  An damu nga katawohan kadungganan han usa nga hadi,+Pero an magmarando nga waray mga sakop nawawad-an hin gahum. 29  An tawo nga diri madagmit masina hura hin husto nga pagturotimbang,+Pero an tawo nga diri pasensyoso nagpapakita han iya kalurongan.+ 30  An kalmado nga kasingkasing naghahatag hin kinabuhi* ha lawas,Pero an pangabugho kadunotan ha mga tul-an.+ 31  An tawo nga nanlilimbong ha ubos nga tawo nag-iinsulto ha Dios nga naghimo ha iya,+Pero an bisan hin-o nga napaid ha mga pobre naghihimaya ha Iya.+ 32  An maraot nga tawo madadaot han iya mismo karaotan,Pero an matadong nga tawo nakakaagi hin arayopan dida ha iya integridad.+ 33  An kinaadman mamingaw nga naukoy ha kasingkasing han masinabuton nga tawo,+Pero ha mga lurong kinahanglan magpakilala ito. 34  An katadongan nagpapahitaas ha usa nga nasud,+Pero an sala kaarawdan ha usa nga katawohan. 35  An hadi nalilipay ha surugoon nga nagios nga may hilarom nga pagsabot,+Pero nasisina gud hiya ha surugoon nga nagios hin makaarawod.+

Mga footnote

O “baliko.”
O posible nga “an mga lurong nanlilimbong ha iba pinaagi han.”
O “an pagpangaro hin pasaylo.”
O “may maopay nga kaburut-on.”
O “han kapaitan han kalag hito.”
O “pungtanon.”
O “an tawo nga may mga abilidad ha paghunahuna.”
O “mga kalag.”
O “kahimsog.”