Mga Proberbios 24:1-34

  • Ayaw kaawa ha magraot (1)

  • Pinaagi han kinaadman an balay natutukod (3)

  • An matadong bangin matumba pero mabuhát (16)

  • Ayaw pagbulos (29)

  • An pagpiyong nakakapapobre (33, 34)

24  Ayaw kaawa ha magraot nga mga tawo,Ngan ayaw hingyapa an pakig-upod ha ira,+   Kay kamadarahog an ginpapamalandong han ira kasingkasing,Ngan kasamok an ginyayakan han ira mga im-im.   Pinaagi han kinaadman an usa nga balay* natutukod,+Ngan pinaagi han husto nga pagturotimbang ginpaparig-on ito.   Pinaagi han kahibaro an mga kwarto hito ginpupunoHan ngatanan nga klase hin birilhon ngan makaruruyag nga mga bahandi.+   An maaramon nga tawo gamhanan,+Ngan pinaagi han kahibaro nadudugangan an gahum han usa nga tawo.   Pinaagi han maopay nga sagdon* bubuhaton mo an imo pakiggirra,+Ngan pinaagi han damu nga magsaragdon may-ada kadaogan.*+   An tinuod nga kinaadman imposible makuha han lurong;+Waray hiya maiyayakan ha ganghaan han syudad.   An bisan hin-o nga nagpaplano hin maraotTatawagon nga eksperto nga paraplano hin maraot.+   An linurong nga mga plano* sala,Ngan ginkakangalasan han mga tawo an usa nga paratamay.+ 10  Kon manluya ka ha adlaw han kasakitan,*Magigin gutiay gud an imo kusog. 11  Talwasa an mga tawo nga gindadara ha kamatayon,Ngan hawiri adton mga nagpaparadingpading ngadto ha paratayan.+ 12  Kon sumiring ka, “Pero diri kami maaram mahitungod hini,” Diri ba Hiya nga nag-uusisa han mga kasingkasing* maaram hini?+ Oo, Hiya nga nagbabantay ha imo* mahibabaroNgan mabalos ha tagsa nga tawo sumala ha iya ginbubuhat.+ 13  Anak ko, kaon hin dugos, kay maopay ito;An dugos nga tikang ha udlan matam-is ha panrasa. 14  Ha pariho nga paagi, hibaroi nga an kinaadman maopay para ha imo.*+ Kon maagian mo ito, magkakaada ka kabubuwasonNgan an imo paglaom diri mawawara.+ 15  Ayaw paghulat nga nakatago hirani ha balay han matadong nga tawo nga may maraot ka nga katuyoan;Ayaw rub-a an iya lugar nga pahuwayan. 16  Kay an matadong nga tawo bangin matumba hin pito ka beses, ngan mabuhát hiya utro,+Pero an magraot mahipapakdol tungod han karat-an.+ 17  Kon matumba an imo kaaway, ayaw pagrayhak,Ngan kon mahipakdol hiya, ayaw kalipay ha imo kasingkasing;+ 18  Kay kon malipay ka, makikita ito ni Jehova ngan masusubo hiya,Ngan diri na Hiya masisina ha iya.*+ 19  Ayaw kaaringit* tungod han magraot nga mga tawo;Ayaw kaawa ha magraot nga mga tawo, 20  Kay waray kabubuwason an bisan hin-o nga maraot;+An lampara han magraot mapaparong.+ 21  Anak ko, kahadluki hi Jehova ngan an hadi.+ Ngan ayaw pakig-upod-upod ha mga rebelde,*+ 22  Kay an ira karat-an tigda nga maabot.+ Hin-o an maaram kon ano nga kadaot an dadad-on nira* ngada ha ira?+ 23  Ini nga mga puplunganon kanan mga maaramon liwat: An paghukom nga may pagdapig diri maopay.+ 24  An bisan hin-o nga nasiring ha maraot nga tawo, “Matadong ka,”+ Igsusumpa han mga katawohan ngan panhihimarauton han mga nasud. 25  Pero maghihingaopay an mga tawo nga nagsasaway ha iya;+An mga bendisyon nga puno hin mag-opay nga mga butang maabot ha ira.+ 26  Hahadkan han mga tawo an mga im-im han tawo nga nabaton hin tangkod.*+ 27  Andama an imo mga buruhaton ha gawas, ngan ig-andam an ngatanan ha uma;Katapos, tukora an imo balay.* 28  Ayaw pagtestigo kontra ha imo igkasi-tawo hin waray mga basihan.+ Ayaw gamita an imo mga im-im ha paglimbong ha iba.+ 29  Ayaw pagsiring: “Bubuhaton ko ha iya an iya ginbuhat ha akon;Mabulos ako ha iya tungod han iya ginbuhat.”*+ 30  Linabay ako ha uma han hubya nga tawo,+Ha urubasan han tawo nga waray maopay nga panhunahuna.* 31  Nakita ko nga ginpanuboan na ito hin mga banwa;An tuna naputos hin tunukon nga mga tanom,Ngan an pader nga bato hito narumpag na.+ 32  Naobserbaran ko ito ngan ginpamalandong ito;Nakita ko ito ngan hinbaroan ini nga leksyon:* 33  An gutiay nga pagkaturog, an gutiay nga pagpiyong,An gutiay nga pagtákop han mga kamot basi pumahuway, 34  Magdadara ha imo ha kapobrehan pariho han pag-abot hin tulisan,Ngan magdadara ha imo ha kakulangan pariho han pag-abot hin armado nga tawo.+

Mga footnote

O “panimalay.”
O “maaramon nga giya.”
O “kalamposan; katalwasan.”
O “An mga plano han usa nga lurong.”
O “ha mga panahon han kakurian.”
O “mga motibo.”
O “imo kalag.”
O “matam-is ha imo kalag.”
Karuyag sidngon, an kaaway.
O “kaurit.”
O “ha mga naruruyag hin pagbag-o.”
Karuyag sidngon, hi Jehova ngan an hadi.
O posible nga “An pagbaton hin direkta pariho hin pagharok.”
O “parig-ona an imo panimalay.”
O “Ibabalik ko ha iya an iya ginbuhat.”
O “nga an kasingkasing waray maopay nga pagturotimbang.”
Lit., “ginkarawat ko an disiplina:”