Mga Proberbios 1:1-33

  • Katuyoan han mga darahunon (1-7)

  • Peligro han maraot nga kaupod (8-19)

  • Tinuod nga kinaadman naguliat (20-33)

1  An mga darahunon ni Solomon,+ nga anak nga lalaki ni David,+ nga hadi han Israel:+   Basi magkaada* hin kinaadman+ ngan kumarawat hin disiplina;Basi masabtan an maaramon nga mga puplunganon;   Basi karawaton an disiplina+ nga nagriresulta ha hilarom nga pagsabot,Katadongan,+ maopay nga pagturotimbang,*+ ngan pagin tangkod;*   Basi tutdoan hin pagin maikmat+ an mga waray eksperyensya;Basi tagan hin kahibaro ngan abilidad ha paghunahuna+ an mga batan-on.   An tawo nga maaramon namamati ngan nakarawat hin dugang nga instruksyon;+An tawo nga may pagsabot nakarawat hin maopay nga sagdon*+   Basi masabtan niya an usa nga darahunon ngan an usa nga nakakawurok nga puplunganon,*An mga pulong han mga maaramon ngan an ira mga patigo.+   An kahadlok* kan Jehova an tinikangan han kahibaro.+ An mga lurong la an nagtatamay han kinaadman ngan disiplina.+   Anak ko, pamatii an disiplina han imo tatay,+Ngan ayaw igsalikway an instruksyon* han imo nanay.+   Usa ito nga makaruruyag nga adorno para ha imo ulo+Ngan maopay nga kwintas para ha imo liog.+ 10  Anak ko, kon sulayon ka han magpakasasala, ayaw pagpadára ha ira.+ 11  Kon sumiring hira: “Upod ha amon. Pag-ambus kita basi manmatay.* Matago kita samtang naghuhulat basi atakehon an inosente nga mga tawo. 12  Lalamuyon naton hira nga buhi sugad han ginbubuhat han Lubnganan,*Lalamuyon naton hira hin bug-os, pariho han mga tawo nga nahingangadto ha buho. 13  Panguhaon naton an ngatanan nira nga birilhon nga mga bahandi;Pupun-on naton hin dinag-an an aton mga balay. 14  Kinahanglan umupod ka ha amon,*Ngan kita ngatanan magbabarahin hin parapriho kadamu tikang ha aton makakawat.”* 15  Anak ko, ayaw pagsunod ha ira. Ipahirayo ha ira aragian an imo mga tiil,*+ 16  Kay an ira mga tiil nandadadlagan basi magbuhat hin duro nga karaotan;Nagdadagmit hira basi manmatay.*+ 17  Sigurado nga waray la pulos an pagbitad hin pukot kon nakikita man ito han usa nga tamsi. 18  Ini an hinungdan nga nag-aambus hira basi manmatay;*Nananago hira basi kuhaon an mga kinabuhi* han iba. 19  Ini an ginbubuhat han mga nagkakaada hin bahandi ha diri tangkod nga paagi,Nga magriresulta ha kawara han kinabuhi* han mga nagkakaada hito.+ 20  An tinuod nga kinaadman+ naguliat ha kalye.+ Padayon nga gindadaku hito an tingog hito ha mga plasa.+ 21  Ha eskina han mga kalye nga damu an tawo naguliat ito. Ha mga ganghaan han syudad nasiring ito:+ 22  “Tubtob san-o kamo nga mga waray eksperyensya maruruyag ha pagin waray eksperyensya? Tubtob san-o kamo nga mga parapanamay malilipay ha panamay? Ngan tubtob san-o kamo nga mga diri maaramon mangangalas ha kahibaro?+ 23  Pamatii niyo an akon pagsaway.*+ Katapos, an akon espiritu ibububo ko para ha iyo;Ipapahibaro ko ha iyo an akon mga pulong.+ 24  Kay ginuliat ako, pero padayon kamo nga nagdumiri,Igin-unat ko an akon kamot, pero waray bisan usa nga naghahatag hin atensyon,+ 25  Padayon niyo nga ginbalewaray an ngatanan ko nga sagdonNgan iginsalikway an akon pagsaway, 26  Ako liwat matawa kon umabot na ha iyo an kadaot;Magtatamay ako kon an iyo ginkakahadlokan umabot na,+ 27  Kon an iyo ginkakahadlokan umabot na pariho hin bagyo,Ngan an iyo kadaot umabot na pariho hin makusog gud nga hangin,Kon umabot na ha iyo an kasakitan ngan kakurian. 28  Hito nga panahon magtitinawag hira ha akon, pero diri ako mabaton;Maniniguro hira ha pagpamiling ha akon, pero diri nira ako hiaagian,+ 29  Kay nangalas hira ha kahibaro,+Ngan waray nira pilia an pagkahadlok kan Jehova.+ 30  Waray nira karawata an akon sagdon;Waray nira respetoha an ngatanan ko nga pagsaway. 31  Salit mag-aantos hira han mga resulta* han ira ginbubuhat,+Ngan magpupungapunga hira han ira kalugaringon nga mga sagdon.* 32  Kay an pagbaya ha akon han mga waray eksperyensya magpapatay ha ira,Ngan an pagin kampante han mga lurong magbubungkag ha ira. 33  Kondi an tawo nga namamati ha akon maukoy* nga may seguridad+Ngan diri mahahadlok ha bisan ano nga kadaot.”+

Mga footnote

Lit., “mahibaro.”
O “kon ano an matadong.”
O “patas.”
O “maaramon nga giya.”
O “usa nga parabola.”
O “hilarom nga pagrespeto.”
O “balaud.”
Lit., “magpaagay hin dugo.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “Pagripa kaupod namon.”
O “magamit hin usa la nga surudlan.”
Ha iba nga lugar, “siki.”
Lit., “magpaagay hin dugo.”
Lit., “magpaagay hin dugo.”
O “mga kalag.”
O “kalag.”
O “Talikdi niyo an iyo dalan kon nagsasaway ako.”
Lit., “makaon hira han bunga.”
O “mga plano.”
Ha iba nga lugar, “maistar.”