Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Ezekiel

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Ezekiel nakakita hin mga bisyon ha Babilonya (1-3)

  • Bisyon han karuwahe ni Jehova ha langit (4-28)

   • Bagyo, dampog, ngan kalayo (4)

   • Upat nga buhi nga linarang (5-14)

   • Upat nga kaliding (15-21)

   • Salóg nga nag-iinggat pariho hin yelo (22-24)

   • Trono ni Jehova (25-28)

 • 2

  • Ezekiel ginsugo nga magin propeta (1-10)

   • ‘Mamati man hira o diri’ (5)

   • Ginpakitaan hin basahon han kanta nga masurub-on (9, 10)

 • 3

  • Kakaunon ni Ezekiel an basahon (1-15)

  • Ezekiel igintoka nga bantay (16-27)

   • Kon magpasibaya, magigin salaan ha dugo (18-21)

 • 4

  • Paglikos ha Jerusalem ginhulagway (1-17)

   • Sala gindara hin 390 ka adlaw ngan 40 ka adlaw (4-7)

 • 5

  • Kapukan han Jerusalem ginhulagway (1-17)

   • Gin-ahit nga buhok han propeta ginbahin ha tulo (1-4)

   • Jerusalem mas maraot kay han mga nasud (7-9)

   • Tulo nga sirot ha mga rebelde (12)

 • 6

  • Kontra ha kabukiran han Israel (1-14)

   • Mangil-ad nga mga idolo papakaalohan (4-6)

   • “Makikilala gud niyo nga ako hi Jehova” (7)

 • 7

  • An kataposan inabot na (1-27)

   • Usa nga naiiba nga kadaot (5)

   • Kwarta ilalabog ha mga kalye (19)

   • An templo papasiparahan (22)

 • 8

  • Ezekiel gindara ha Jerusalem ha bisyon (1-4)

  • Mangil-ad nga mga butang ha templo (5-18)

   • Kababayin-an nga nananangis tungod kan Tamuz (14)

   • Kalalakin-an nga nasingba ha adlaw (16)

 • 9

  • Unom nga berdugo ngan an lalaki nga may surudlan hin tinta (1-11)

   • Paghukom magtitikang ha santuaryo (6)

 • 10

  • Kalayo ginkuha ha butnga han mga kaliding (1-8)

  • Mga kerubin ngan kaliding ginhulagway (9-17)

  • Himaya han Dios binaya ha templo (18-22)

 • 11

  • Magraot nga prinsipe ginkondenar (1-13)

   • Syudad iginpariho ha kaldero (3-12)

  • Saad nga pagpahiuli (14-21)

   • Bag-o nga disposisyon ihahatag (19)

  • Himaya han Dios binaya ha Jerusalem (22, 23)

  • Ezekiel binalik ha Caldea ha bisyon (24, 25)

 • 12

  • Pagkadistyero igintagna pinaagi hin paghulagway (1-20)

   • Bagahe para ha pagkadistyero (1-7)

   • Lider mabaya samtang masirom (8-16)

   • Tinapay han kabaraka, tubig han kahadlok (17-20)

  • Malimbong nga puplunganon diri matutuman (21-28)

   • “Waray bisan usa han akon mga pulong an maglalangan” (28)

 • 13

  • Kontra ha buwa nga propeta (1-16)

   • Bungbong nga ginpalitadahan marurumpag (10-12)

  • Kontra ha buwa nga propetisa (17-23)

 • 14

  • Nagbubuhat hin idolatriya ginkondenar (1-11)

  • Paghukom ha Jerusalem waray makakapalagiw (12-23)

   • An matadong nga hira Noe, Daniel, ngan Job (14, 20)

 • 15

  • Jerusalem, waray pulos nga ubas (1-8)

 • 16

  • Gugma han Dios ha Jerusalem (1-63)

   • Nakit-an sugad nga bata nga gin-abandona (1-7)

   • Dios nag-adorno ha iya ngan naghimo kasabotan han pag-asawa ha iya (8-14)

   • Nagin diri maunungon hiya (15-34)

   •  Ginsirotan ha pag-adulteryo (35-43)

   • Ginkompara ha Samaria ngan Sodoma (44-58)

   • An Dios nahinumdom ha iya kasabotan (59-63)

 • 17

  • Patigo han duha nga agila ngan ubas (1-21)

  • Mahumok nga saringsing magigin daku nga sedro (22-24)

 • 18

  • An tagsa may baratunon para ha iya sala (1-32)

   • An kalag nga nakakasala mamamatay (4)

   • An anak diri magbabayad ha sala han iya amay (19, 20)

   • Diri nalilipay ha kamatayon han maraot (23)

   • Pagbasol nagriresulta hin kinabuhi (27, 28)

 • 19

  • Kanta nga masurub-on para ha mga lider han Israel (1-14)

 • 20

  • Kasaysayan han pagrebelde han Israel (1-32)

  • Pagpahiuli iginsaad ha Israel (33-44)

  • Tagna kontra ha sur (45-49)

 • 21

  • Espada han paghukom han Dios huhulbuton (1-17)

  • Hadi han Babilonya maatake ha Jerusalem (18-24)

  • Maraot nga lider han Israel tatangtangon (25-27)

   • “Tanggala an korona” (26)

   • “Tubtob nga diri pa naabot an may legal nga katungod” (27)

  • Espada kontra ha mga Ammonita (28-32)

 • 22

  • Jerusalem, syudad nga salaan ha dugo (1-16)

  • Israel pariho hin waray pulos nga hugaw (17-22)

  • Mga lider ngan katawohan han Israel ginkondenar (23-31)

 • 23

  • Magbugto nga diri maunungon (1-49)

   • Hi Ohola ha Asirya (5-10)

   • Hi Oholiba ha Babilonya ngan Ehipto (11-35)

   • Sirot ha magbugto (36-49)

 • 24

  • Jerusalem pariho hin tauyon nga kaldero (1-14)

  • Kamatay han asawa ni Ezekiel usa nga tigaman (15-27)

 • 25

  • Tagna kontra ha Ammon (1-7)

  • Tagna kontra ha Moab (8-11)

  • Tagna kontra ha Edom (12-14)

  • Tagna kontra ha Filistia (15-17)

 • 26

  • Tagna kontra ha Tiro (1-21)

   • ‘Bularan hin mga pukot’ (5, 14)

   • Mga bato ngan tuna ilalabog ha tubig (12)

 • 27

  • Kanta nga masurub-on ha tikalunod nga barko han Tiro (1-36)

 • 28

  • Tagna kontra ha hadi han Tiro (1-10)

   • “Usa ako nga dios” (2, 9)

  • Kanta nga masurub-on ha hadi han Tiro (11-19)

   • “Nakadto ka ha Eden” (13)

   • “Dinihogan nga kerubin nga nagtatabon” (14)

   • “Nakita ha imo an pagkadiri-matadong” (15)

  • Tagna kontra ha Sidon (20-24)

  • Israel ipapahiuli (25, 26)

 • 29

  • Tagna kontra ha Paraon (1-16)

  • Ehipto ihahatag ha Babilonya sugad nga suhol (17-21)

 • 30

  • Tagna kontra ha Ehipto (1-19)

   • Pag-atake ni Nabucodonosor igintagna (10)

  • Gahum han Paraon magluluya (20-26)

 • 31

  • Kapukan han Ehipto, an hitaas nga sedro (1-18)

 • 32

  • Kanta nga masurub-on ha Paraon ngan ha Ehipto (1-16)

  • Ehipto iglulubong upod han mga diri turi (17-32)

 • 33

  • Responsabilidad han bantay (1-20)

  • Sumat han kabungkag han Jerusalem (21, 22)

  • Mensahe ha mga umurukoy han kagubaan han Jerusalem (23-29)

  • Katawohan diri magbubuhat han mensahe (30-33)

   • Ezekiel ‘pariho hin romantiko nga kanta’ (32)

   • “Nagkaada propeta dida ha ira” (33)

 • 34

  • Tagna kontra ha mga paraataman han Israel (1-10)

  • Pagmangno ni Jehova ha iya mga karnero (11-31)

   • Aatamanon hira ni “David nga akon surugoon” (23)

   •  “Kasabotan para ha kamurayawan” (25)

 • 35

  • Tagna kontra ha kabukiran han Seir (1-15)

 • 36

  • Tagna mahitungod han kabukiran han Israel (1-15)

  • Pagpahiuli han Israel (16-38)

   • ‘Babaraanon ko an akon harangdon nga ngaran’ (23)

   • ‘Pariho han garden han Eden’ (35)

 • 37

  • Bisyon han walog han uga nga mga tul-an (1-14)

  • Duha nga istik pagtatampuhon (15-28)

   • Usa nga nasud ilarom han usa nga hadi (22)

   • Waray kataposan nga kasabotan para ha kamurayawan (26)

 • 38

  • Pag-atake ni Gog ha Israel (1-16)

  • Kasina ni Jehova kan Gog (17-23)

   • ‘Makikilala gud han mga nasud nga ako hi Jehova’ (23)

 • 39

  • Gog ngan an iya mga sundalo mabubungkag (1-10)

  • Ilulubong ha Walog han Hamon-Gog (11-20)

  • Pagpahiuli han Israel (21-29)

   • Espiritu han Dios igbububo ha Israel (29)

 • 40

  • Ezekiel gindara ha Israel ha bisyon (1, 2)

  • Ezekiel nakakita hin templo ha bisyon (3, 4)

  • Bungsaran ngan ganghaan (5-47)

   • Gawas nga este nga ganghaan (6-16)

   • Gawas nga bungsaran; iba nga mga ganghaan (17-26)

   • Sulod nga bungsaran ngan mga ganghaan (27-37)

   • Mga kwarto para ha buruhaton ha templo (38-46)

   • An halaran (47)

  • An beranda han templo (48, 49)

 • 41

  • An santuaryo han templo (1-4)

  • Bungbong ngan ligid nga mga kwarto (5-11)

  • An istraktura ha weste (12)

  • Ginsukol an mga istraktura (13-15a)

  • An sulod han santuaryo (15b-26)

 • 42

  • Mga kwarto nga pangaonan (1-14)

  • Upat nga bahin han templo ginsukol (15-20)

 • 43

  • Templo napuno han himaya ni Jehova (1-12)

  • An halaran (13-27)

 • 44

  • Este nga ganghaan magpapabilin nga sarado (1-3)

  • Regulasyon may kalabotan ha taga-iba nga nasud (4-9)

  • Regulasyon para ha mga Levita ngan saserdote (10-31)

 • 45

  • Baraan nga kontribusyon ngan syudad (1-6)

  • An malon han lider (7, 8)

  • Mga lider sadang magin tangkod (9-12)

  • Kontribusyon han katawohan ngan an lider (13-25)

 • 46

  • Halad ha espisipiko nga okasyon (1-15)

  • Panurundon han propyedad han lider (16-18)

  • Dapit han pagpakaladkad hin halad (19-24)

 • 47

  • Salog nga naagos tikang ha templo (1-12)

   • Tubig nagtitikahilarom (2-5)

   • Tubig han Dagat nga Patay matatambal (8-10)

   • Katunggan diri matatambal (11)

   • Mga kahoy para ha pagkaon ngan tambal (12)

  • Mga tubtoban han tuna (13-23)

 • 48

  • Pagbarahin han tuna (1-29)

  • An 12 nga ganghaan han syudad (30-35)

   • An syudad ngangaranan nga “Aada hi Jehova” (35)