Ezekiel 36:1-38

  • Tagna mahitungod han kabukiran han Israel (1-15)

  • Pagpahiuli han Israel (16-38)

    • ‘Babaraanon ko an akon harangdon nga ngaran’ (23)

    • ‘Pariho han garden han Eden’ (35)

36  “Mahitungod ha imo, anak han tawo, panagna mahitungod han kabukiran han Israel ngan siring, ‘O kabukiran han Israel, pamatii an pulong ni Jehova.  Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “An kaaway nagsiring kontra ha iyo, ‘Hayukat! Bisan an kadaan nga higtaas nga mga lugar nagin panag-iya na namon!’”’+  “Salit panagna ngan siring, ‘Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “Tungod kay ira kamo ginhimo nga binayaan ngan gin-atake tikang ha tagsa nga direksyon, basi magin panag-iya kamo han nakatalwas* nga katawohan han mga nasud, ngan an mga tawo padayon nga nag-iiristorya mahitungod ha iyo ngan nagpapakaraot ha iyo,+  salit, O kabukiran han Israel, pamatii an pulong ni Jehova nga Soberano nga Ginoo! Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo ngadto ha kabukiran ngan ha mga bungtod, ha mga sapa ngan mga walog, ha mga kagubaan nga nagin binayaan,+ ngan ha ginbayaan nga mga syudad nga ginpanguhaan hin panag-iya sugad nga dinag-an ngan gintamay han nakatalwas nga katawohan han nakapalibot nga mga nasud;+  ngada hini ngatanan hi Jehova nga Soberano nga Ginoo nasiring: ‘Tungod han akon naglalaga nga kasina+ magyayakan ako kontra ha nakatalwas nga katawohan han mga nasud ngan kontra ha bug-os nga Edom, adton nagrarayhak hinduro ngan nakakatamay gud*+ nga nag-angkon han akon tuna sugad nga ira kalugaringon nga panag-iya, basi kuhaon an mga panabsaban hito ngan agawon ito.’”’+  “Salit panagna mahitungod ha tuna han Israel, ngan sidnga an kabukiran ngan an mga bungtod, an mga sapa ngan an mga walog, ‘Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “Kitaa! Magyayakan ako tungod han akon kasina ngan tungod han akon kapungot, kay nag-antos kamo han pagpakaalo han mga nasud.”’+  “Salit ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: ‘Ako mismo nag-aalsa han akon kamot ha panumpa nga aantuson han nakapalibot nga mga nasud an ira mismo kaarawdan.+  Kondi kamo, O kabukiran han Israel, magsasanga ngan mamumunga para ha Israel nga akon katawohan,+ kay hirani na hira bumalik.  Kay kaupod niyo ako, ngan maatubang ako ha iyo, ngan aaraduhon kamo ngan sasabwagan hin binhi. 10  Padadamuon ko an iyo katawohan—an bug-os nga panimalay ni Israel, hira ngatanan⁠—ngan an mga syudad uukyan+ ngan an mga kagubaan tutukuron utro.+ 11  Oo, padadamuon ko an iyo katawohan ngan an iyo mga hayop;+ madudugangan hira ngan mag-aanak hin damu. Ngan pauukyan ko kamo pariho han iyo kahimtang hadto,+ ngan mas pauuswagon ko kamo kay han naglabay;+ ngan makikilala gud niyo nga ako hi Jehova.+ 12  An katawohan—an Israel nga akon katawohan—palalakton ko dida ha iyo, ngan pagtatag-iyahon nira kamo.+ Magigin panurundon nira kamo, ngan diri na gud niyo utro pahihinaboon nga mawad-an hira hin mga anak.’”+ 13  “Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: ‘Tungod kay nasiring hira ha iyo, “Usa ka nga tuna nga naglalamoy hin mga tawo ngan nangunguha han mga anak han imo mga nasud,”’ 14  ‘salit yana diri ka na maglalamoy hin mga tawo o magpapahinabo nga mawad-an hin mga anak an imo mga nasud,’ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo. 15  ‘Diri ko na pahihinaboon nga mag-antos ka han mga panginsulto han mga nasud o han mga pagtamay han mga tawo,+ ngan diri ka na magigin hinungdan han kahipakdol han imo mga nasud,’ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo.” 16  Ngan an pulong ni Jehova inabot utro ha akon, nga nasiring: 17  “Anak han tawo, han an panimalay ni Israel naukoy ha ira tuna, ginhugawan nira ito pinaagi han ira mga panggawi ngan han ira mga binuhatan.+ Para ha akon an ira mga panggawi pariho han kahugaw han regla.+ 18  Salit iginhuwad ko ngadto ha ira an akon kapungot tungod han dugo nga ira ginpaagay ha tuna+ ngan tungod kay ira ginhugawan an tuna pinaagi han ira mangil-ad nga mga idolo.*+ 19  Salit iginsarang ko hira dida ha mga nasud ngan iginpatlaag ko hira dida ha katunaan.+ Ginhukman ko hira uyon ha ira panggawi ngan uyon ha ira mga binuhatan. 20  Kondi han kinadto hira hito nga mga nasud, ginpasiparahan han mga tawo an akon baraan nga ngaran+ pinaagi ha pagsiring mahitungod ha ira, ‘Ini an katawohan ni Jehova, pero kinahanglan nira bayaan an iya tuna.’ 21  Salit magpapakita ako hin pagtagad ha akon baraan nga ngaran, nga ginpasiparahan han panimalay ni Israel ha mga nasud nga ira ginkadtoan.”+ 22  “Salit sidnga an panimalay ni Israel, ‘Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “Nagios ako, diri para ha iyo kaopayan, O panimalay ni Israel, kondi para ha akon baraan nga ngaran, nga iyo ginpasiparahan ha mga nasud nga iyo ginkadtoan.”’+ 23  ‘Babaraanon ko gud an akon harangdon nga ngaran,+ nga ginpasiparahan ha butnga han mga nasud, nga iyo ginpasiparahan ha butnga nira; ngan makikilala gud han mga nasud nga ako hi Jehova,’+ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo, ‘kon baraanon na ako ha butnga niyo dida ha ira atubangan. 24  Kukuhaon ko kamo tikang ha mga nasud ngan titirukon ko kamo tikang ha ngatanan nga katunaan ngan dadad-on ko kamo ha iyo tuna.+ 25  Wiwisikan ko kamo hin limpyo nga tubig, ngan magigin limpyo kamo;+ lilimpyohan ko kamo tikang ha ngatanan niyo nga kahugaw+ ngan tikang ha ngatanan niyo nga mangil-ad nga idolo.+ 26  Tatagan ko kamo hin bag-o nga kasingkasing+ ngan bubutangan kamo hin bag-o nga disposisyon.*+ Kukuhaon ko ha iyo lawas an kasingkasing nga sugad katig-a han bato+ ngan tatagan ko kamo hin kasingkasing nga sugad kahumok han unod.* 27  Ibubutang ko ha iyo an akon espiritu, ngan pahihinaboon ko nga sumunod kamo ha akon mga regulasyon,+ ngan bubuhaton niyo ngan tutumanon an akon hudisyal nga mga desisyon. 28  Katapos, maukoy kamo ha tuna nga akon iginhatag ha iyo mga kaapoy-apoyan, ngan kamo magigin akon katawohan ngan ako magigin iyo Dios.’+ 29  “‘Tatalwason ko kamo tikang ha ngatanan niyo nga kahugaw ngan ipapatawag ko an lugas* ngan padadamuon ito, ngan diri ako magdadara hin gutom ha iyo.+ 30  Padadamuon ko an bunga han kahoy ngan an produkto han uma, basi diri na gud niyo antuson utro an kaarawdan han gutom ha butnga han mga nasud.+ 31  Katapos, mahinunumdom kamo han iyo magraot nga mga panggawi ngan han iyo mga binuhatan nga diri maopay, ngan kangingil-aran niyo an iyo kalugaringon tungod han iyo mga sala ngan han iyo mangil-ad nga mga buhat.+ 32  Kondi hibaroi niyo ini: Diri ko ini ginbubuhat para ha iyo kaopayan,’+ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo. ‘Lugod, kaawod kamo ngan kaalo tungod han iyo mga panggawi, O panimalay ni Israel.’ 33  “Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: ‘Ha adlaw nga limpyohan ko kamo tikang ha ngatanan niyo nga sala, pahihinaboon ko nga ukyan an mga syudad+ ngan tukuron utro an mga kagubaan.+ 34  An binayaan nga tuna aaraduhon, an tuna nga nagin binayaan nga nakikita han ngatanan nga nalabay. 35  Ngan an mga tawo masiring: “An binayaan nga tuna nagin pariho na han garden han Eden,+ ngan an mga syudad nga guba ngan binayaan ngan nabungkag may mga pader na yana ngan gin-uukyan.”+ 36  Ngan makikilala gud han nahisalin nga mga nasud ha palibot niyo nga ako mismo, hi Jehova, an nagtukod han ginbungkag, ngan gintamnan ko an nagin binayaan. Ako mismo, hi Jehova, an nagyakan, ngan ginbuhat ko ito.’+ 37  “Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: ‘Tutugotan ko liwat an panimalay ni Israel nga maghangyo ha akon nga buhaton ini para ha ira: An ira katawohan padadamuon ko pariho hin panon han mga karnero. 38  Pariho han panon han mga baraan, pariho han panon han Jerusalem* durante han iya mga piyesta,+ an guba nga mga syudad mapupuno hin mga panon han mga tawo;+ ngan makikilala gud nira nga ako hi Jehova.’”

Mga footnote

Lit., “nanhibilin; nahisalin.”
O “ngan may pagtamay han kalag.”
An Hebreo nga termino bangin may koneksyon ha pulong para ha “tai” ngan gin-gagamit sugad nga pagtamay.
Lit., “espiritu.”
Karuyag sidngon, kasingkasing nga namamati ha paggiya han Dios.
Kitaa an Glossary.
O posible nga “Pariho han iginhahalad nga mga panon han mga karnero ha Jerusalem.”