Ezekiel 33:1-33

  • Responsabilidad han bantay (1-20)

  • Sumat han kabungkag han Jerusalem (21, 22)

  • Mensahe ha mga umurukoy han kagubaan han Jerusalem (23-29)

  • Katawohan diri magbubuhat han mensahe (30-33)

    • Ezekiel ‘pariho hin romantiko nga kanta’ (32)

    • “Nagkaada propeta dida ha ira” (33)

33  Ngan an pulong ni Jehova inabot ha akon, nga nasiring:  “Anak han tawo, pakiistorya ha mga anak han imo katawohan,+ ngan sidnga hira,“‘Pananglitan magdara ako hin espada ha usa nga tuna,+ ngan an ngatanan nga katawohan hito nga tuna magkuha hin tawo ngan himoon hiya nga ira bantay,  ngan makita niya nga an espada tiabot na hito nga tuna ngan huypan niya an sungay ngan pahamangnoan an katawohan.+  Kon may tawo nga makabati han tunog han sungay pero diri niya sundon an pahamangno+ ngan umabot an usa nga espada ngan patayon* hiya, hiya an magkakaada baratunon ha iya kalugaringon nga dugo.+  Nabatian niya an tunog han sungay, pero waray niya sunda an pahamangno. Hiya an magkakaada baratunon ha iya dugo. Kon ginsunod niya an pahamangno, matatalwas unta an iya kinabuhi.*  “‘Pero kon makita han bantay nga tiabot na an espada ngan diri niya huypan an sungay+ ngan diri mapahamangnoan an katawohan ngan umabot an usa nga espada ngan patayon an* usa ha ira, mamamatay ito nga tawo tungod han iya kalugaringon nga sayop, pero susukton ko ha bantay an iya dugo.’*+  “Mahitungod ha imo, anak han tawo, igintoka ko ikaw sugad nga bantay ha panimalay ni Israel; ngan kon makabati ka hin pulong tikang ha akon baba, kinahanglan mo isumat ha ira an pahamangno nga tikang ha akon.+  Kon magsiring ako ha maraot, ‘Maraot nga tawo, sigurado nga mamamatay ka!’+ kondi diri ka magyakan basi pahamangnoan an maraot nga tawo nga bag-uhon an iya pagkinabuhi, mamamatay hiya sugad nga maraot nga tawo tungod han iya kalugaringon nga sayop,+ pero susukton ko ha imo an iya dugo.  Pero kon pahamangnoan mo an maraot nga bayaan an iya panggawi ngan magdumiri hiya nga bag-uhon an iya pagkinabuhi, mamamatay hiya tungod han iya sayop,+ pero matatalwas mo gud an imo kalugaringon nga kinabuhi.*+ 10  “Ngan ikaw, anak han tawo, sidnga an panimalay ni Israel, ‘Nagsiring kamo: “An aton mga pagrebelde ngan an aton mga sala nakakapabug-at gud ha aton nga tungod hito nagtitikaluya kita;+ salit paonan-o kita magpapadayon nga buhi?”’+ 11  Sumati hira, ‘“Sugad nga buhi ako,” nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo, “diri ako nalilipay ha kamatayon han maraot,+ lugod nalilipay ako kon bayaan han maraot an iya panggawi+ ngan padayon nga mabuhi.+ Bayai niyo, bayai niyo an iyo magraot nga mga panggawi.+ Kay ano nga mamamatay man kamo, O panimalay ni Israel?”’+ 12  “Ngan ikaw, anak han tawo, sumati an mga anak han imo katawohan, ‘An pagkamatadong han matadong nga tawo diri magtatalwas ha iya ha panahon nga magrebelde hiya;+ ngan an pagkamaraot han maraot nga tawo diri makakapakdol ha iya ha panahon nga bayaan niya an iya pagkamaraot;+ ngan an bisan hin-o nga matadong diri makakapadayon nga buhi tungod han iya pagkamatadong ha adlaw nga makasala hiya.+ 13  Kon magsiring ako ha matadong nga tawo: “Sigurado nga magpapadayon ka nga buhi,” ngan sumarig hiya ha iya kalugaringon nga pagkamatadong ngan magbuhat hin sayop,*+ waray bisan usa han iya magtadong nga mga buhat an mahinunumdoman, lugod mamamatay hiya tungod han sayop nga iya ginbuhat.+ 14  “‘Ngan kon magsiring ako ha maraot nga tawo: “Sigurado nga mamamatay ka,” ngan bayaan niya an iya sala ngan magbuhat hin patas ngan matadong,+ 15  ngan ibalik han maraot nga tawo an iginkolateral+ ha iya ngan bayaran niya an iya gintulis,+ ngan sundon niya an mga surundon han kinabuhi pinaagi han diri pagbuhat hin sayop, sigurado nga magpapadayon hiya nga buhi.+ Diri hiya mamamatay. 16  Waray bisan usa han mga sala nga iya ginbuhat an gagamiton* kontra ha iya.+ Sigurado nga magpapadayon hiya nga buhi+ tungod han pagbuhat hin patas ngan matadong.’ 17  “Kondi an imo katawohan nagsiring, ‘An pamaagi ni Jehova diri patas,’ nga an ira man pamaagi an diri patas. 18  “Kon bayaan han matadong an iya pagkamatadong ngan magbuhat hin sayop, kinahanglan hiya mamatay tungod hito.+ 19  Pero kon bayaan han maraot an iya pagkamaraot ngan magbuhat hin patas ngan matadong, magpapadayon hiya nga buhi tungod han pagbuhat hito.+ 20  “Kondi nagsiring kamo, ‘An pamaagi ni Jehova diri patas.’+ Huhukman ko an tagsa ha iyo sumala ha iya mga pamaagi, O panimalay ni Israel.” 21  Ha urhi, ha ika-12 ka tuig han amon pagkadistyero, ha ikanapulo ka bulan, ha ikalima ka adlaw han bulan, usa nga lalaki nga nakapalagiw tikang ha Jerusalem an dinaop ha akon+ ngan nagsiring: “Nasakop na an syudad!”+ 22  Han gab-i antes umabot an lalaki nga nakapalagiw, an gahum ni Jehova ginios ha akon,* ngan iya gin-abrihan an akon baba antes an lalaki dumaop ha akon pagkaaga. Salit naabrihan an akon baba, ngan diri na ako ngula.+ 23  Katapos an pulong ni Jehova inabot ha akon, nga nasiring: 24  “Anak han tawo, an mga umurukoy hini nga mga kagubaan+ nasiring mahitungod ha tuna han Israel, ‘Hi Abraham uusa la nga tawo, kondi iya gintag-iya ini nga tuna.+ Pero kita damu; sigurado nga ini nga tuna iginhatag ha aton sugad nga panag-iya.’ 25  “Salit sidnga hira, ‘Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “Nakaon kamo hin pagkaon nga may dugo,+ ngan nahangad kamo ha iyo mangil-ad nga mga idolo,* ngan padayon kamo nga nanmamatay.*+ Salit kay ano nga pagtatag-iyahon man niyo ini nga tuna? 26  Nasarig kamo ha iyo espada,+ mangil-ad an iyo mga buhat, ngan an tagsa ha iyo nakikighilawas ha asawa han iya igkasi-tawo.+ Salit kay ano nga pagtatag-iyahon man niyo ini nga tuna?”’+ 27  “Ini an sadang mo isiring ha ira, ‘Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “Sugad nga buhi ako, an mga naukoy ha mga kagubaan mamamatay pinaagi han espada; an mga aadto ha kapatagan ipapakaon ko ha ihalas nga mga hayop; ngan an mga aadto ha mga balwarte ngan ha mga lungib mamamatay pinaagi hin sakit.+ 28  Ini nga tuna hihimoon ko nga binayaan gud,+ ngan an pagkamapahitas-on hini tatapuson, ngan an kabukiran han Israel magigin binayaan,+ nga waray tawo nga naagi. 29  Ngan makikilala gud nira nga ako hi Jehova kon himoon ko na nga binayaan gud ini nga tuna+ tungod han ngatanan nga mangil-ad nga butang nga ira ginbuhat.”’+ 30  “Mahitungod ha imo, anak han tawo, an imo katawohan nag-iiristorya mahitungod ha imo ha ligid han mga pader ngan ha mga purtahan han mga balay.+ Nasiring hira ha usa kag usa, an tagsa ngadto ha iya bugto, ‘Tana, pamatian naton an pulong nga tikang kan Jehova.’ 31  Urupod hira nga malingkod ha imo atubangan sugad nga akon katawohan; ngan mababatian nira an imo mga pulong, pero diri nira ito bubuhaton.+ Kay pinaagi han ira baba gin-uulog-ulogan ka nira,* pero an ira kasingkasing may hakugnon nga hingyap nga makabentaha ha diri tangkod nga paagi. 32  Kitaa! Para ha ira pariho ka hin romantiko nga kanta, nga ginkakanta han usa nga maopay an tingog ngan may kaabtik nga gintutokar ha instrumento nga may kwerdas. Mababatian nira an imo mga pulong, pero waray bisan usa nga magbubuhat hito. 33  Ngan kon matuman na ito⁠—ngan matutuman gud ito⁠—mahibabaro gud hira nga nagkaada propeta dida ha ira.”+

Mga footnote

Lit., “kuhaon.”
O “kalag.”
O “ngan kuhaon an kalag han.”
O “pero an bantay an tatagdon ko nga may baratunon tungod ha iya dugo.”
O “kalag.”
O “magbuhat hin kawaray-hustisya.”
Lit., “dudumdumon.”
Lit., “an kamot ni Jehova kinadi ha akon.”
An Hebreo nga termino bangin may koneksyon ha pulong para ha “tai” ngan gin-gagamit sugad nga pagtamay.
Lit., “nagpapaagay hin dugo.”
O “nagyayakan hira hin malaw-ay.”