Ezekiel 21:1-32

  • Espada han paghukom han Dios huhulbuton (1-17)

  • Hadi han Babilonya maatake ha Jerusalem (18-24)

  • Maraot nga lider han Israel tatangtangon (25-27)

    • “Tanggala an korona” (26)

    • “Tubtob nga diri pa naabot an may legal nga katungod” (27)

  • Espada kontra ha mga Ammonita (28-32)

21  An pulong ni Jehova inabot utro ha akon, nga nasiring:  “Anak han tawo, ig-atubang an imo nawong ha Jerusalem, ngan pagpasamwak kontra ha baraan nga mga lugar, ngan panagna kontra ha tuna han Israel.  Sidnga an tuna han Israel, ‘Ini an siring ni Jehova: “Kitaa, nakontra ako ha imo, ngan huhulbuton ko an akon espada tikang ha takob hito+ ngan papatayon* an magtadong ngan an magraot nga aada ha imo.  Tungod kay papatayon* ko an magtadong ngan an magraot nga aada ha imo, an akon espada huhulbuton ha takob hito basi gamiton kontra ha ngatanan nga tawo,* tikang ha sur tubtob ha norte.  Makikilala gud han ngatanan nga tawo nga ako mismo, hi Jehova, an naghulbot han akon espada tikang ha takob hito. Diri na ito itatakob utro.”’+  “Ngan ikaw, anak han tawo, panhayhay samtang nangungurog ka,* oo, panhayhay hin masurub-on ha ira atubangan.+  Ngan kon sumiring hira ha imo, ‘Kay ano nga nanhahayhay ka?’ masiring ka, ‘Tungod han usa nga sumat.’ Kay maabot gud ito, ngan an tagsa nga kasingkasing matutunaw tungod han kahadlok, an tagsa nga kamot mawawad-an hin kusog, an tagsa nga espiritu mabibido, ngan an tagsa nga tuhod magtuturo hin tubig.*+ ‘Kitaa! Maabot gud ito—mahitatabo ito,’ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo.”  An pulong ni Jehova inabot utro ha akon, nga nasiring:  “Anak han tawo, panagna ngan siring, ‘Ini an siring ni Jehova: “Masiring ka, ‘Usa nga espada! Usa nga espada+ an ginbabaid, ngan ginpapainggat ito. 10  Ginbabaid ito basi manmatay hin damu; ginpapainggat ito basi mag-idlap pariho han kidlat.’”’” “Diri ba kita sadang magrayhak?” “‘Isasalikway ba hito* an setro han akon kalugaringon nga anak,+ sugad han ginbubuhat hito ha tagsa nga kahoy? 11  “‘Iginhahatag ito basi painggaton ngan basi gamiton han kamot. Ini nga espada ginbabaid ngan ginpapainggat, basi ibutang ha kamot han usa nga berdugo.+ 12  “‘Guliat ngan pagnguyngoy,+ anak han tawo, kay inabot na ito kontra ha akon katawohan; kontra ito ha ngatanan nga lider han Israel.+ Magigin mga biktima hira han espada upod han akon katawohan. Salit pukpoka an imo paa tungod han kasubo. 13  Kay ginsarihan na an espada,+ ngan ano an mahitatabo kon isalikway hito an setro? Mawawara na ito,’*+ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo. 14  “Ngan ikaw, anak han tawo, panagna ngan pagpakpak ngan tulo ka beses nga pagyakan, ‘Usa nga espada!’ Ito an espada nga nanmamatay hin mga biktima, an espada nga nanmamatay hin damu, an espada nga naglilibot-libot ha ira.+ 15  An ira kasingkasing matutunaw tungod han kahadlok+ ngan damu an mapupukan ha mga ganghaan han ira syudad; manmamatay ako pinaagi han espada. Oo, nag-iidlap ito pariho han kidlat ngan ginpapainggat basi manmatay! 16  Panigbas ha too! Panigbas ha wala! Pakadto diin man paatubangon an imo tarom! 17  Magpapakpak liwat ako ngan magpapadapat hin paghukom, ngan dida la mawawara an akon kapungot.+ Ako mismo, hi Jehova, an nagyakan.” 18  Ngan an pulong ni Jehova inabot utro ha akon, nga nasiring: 19  “Mahitungod ha imo, anak han tawo, pagdrowing hin duha nga dalan nga kakadtoan han espada han hadi han Babilonya. Iton duha nga dalan magtitikang ha uusa la nga tuna, ngan usa nga tigaman nga poste* an sadang ibutang ha dapit diin an dalan nagsasanga tipakadto ha duha nga syudad. 20  Markahi an usa nga dalan nga aagian han espada ha pag-atake ha Raba+ han mga Ammonita, ngan an usa pa nga dalan nga aagian ha pag-atake ha pinader nga Jerusalem+ ha Juda. 21  Kay an hadi han Babilonya nahunong basi gumamit hin panigo dida ha dapit diin an dalan nagsasanga ha duha. Iya ginbabay-og an mga pana. Iya ginkukonsulta an iya mga idolo;* iya gin-uusisa an atay. 22  An panigo ha iya too nga kamot nakatudlok ha Jerusalem, basi magbutang hin mga troso nga iburundol, magsugo hin pamatay, magsinggit han singgit han pakiggirra, magbutang hin mga troso nga iburundol ha mga ganghaan, maghimo hin pan-atake nga bungdo, ngan magtindog hin panlikos nga pader.+ 23  Pero adton* nanumpa ha ira+ maghuhunahuna nga buwa la ito nga panigo. Kondi nahinunumdoman niya an ira sala ngan bibihagon niya hira.+ 24  “Salit ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: ‘Iyo iginpahinumdom an iyo mismo sayop pinaagi ha pagbuhayhag han iyo mga pagtalapas ngan pagpakita han iyo mga sala ha ngatanan niyo nga buhat. Yana nga nahinumdoman na kamo, kukuhaon kamo hin pwersado.’* 25  “Kondi inabot na an imo adlaw, an panahon han ultimo nga pagsirot ha imo, O ikaw nga nasamaran hin grabe ngan maraot nga lider han Israel.+ 26  Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: ‘Kuhaa an putos ha ulo, ngan tanggala an korona.+ Diri ini magpapabilin nga amo la gihapon.+ Pahitas-a an ubos,+ ngan paubsa an hitaas.+ 27  Gugub-on, gugub-on, gugub-on ko ini. Ngan diri ini pagtatag-iyahon han bisan hin-o tubtob nga diri pa naabot an may legal nga katungod,+ ngan ihahatag ko ini ha iya.’+ 28  “Ngan ikaw, anak han tawo, panagna ngan siring, ‘Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo mahitungod ha mga Ammonita ngan mahitungod ha ira mga panginsulto.’ Masiring ka, ‘Usa nga espada! Usa nga espada an ginhuhulbot basi manmatay; ginpapainggat ito basi maglamoy ngan basi mag-idlap pariho han kidlat. 29  Bisan pa han buwa nga mga bisyon ngan han diri tinuod nga panigo mahitungod ha imo, itutungbaw ka ha mga ginpamatay,* an magraot nga mga tawo nga an adlaw inabot na, an panahon han ultimo nga pagsirot ha ira. 30  Itakob ito utro. Huhukman ko ikaw ha lugar diin ka ginlarang, ha tuna nga imo gintikangan. 31  Ihuhuwad ko ngada ha imo an akon kasina. Huhuypon ko ngada ha imo an kalayo han akon duro nga kasina, ngan itutubyan ko ikaw ha magpintas nga kalalakin-an, an mga eksperto ha pagbungkag.+ 32  Magigin sungo ka ha kalayo;+ an imo mismo dugo paaagayon dida ha tuna, ngan diri ka na mahinunumdoman, kay ako mismo, hi Jehova, an nagyakan.’”

Mga footnote

Lit., “uutdon.”
Lit., “uutdon.”
Lit., “unod.”
Lit., “an imo mga baliatang.”
Karuyag sidngon, kay nakaihi tungod han kahadlok.
Karuyag sidngon, an espada ni Jehova.
O “an setro.”
Lit., “usa nga kamot.”
Lit., “an terapim.”
Karuyag sidngon, an mga umurukoy han Jerusalem.
Lit., “pinaagi han kamot.”
Lit., “ha mga liog han mga ginpamatay.”