Ezekiel 18:1-32

  • An tagsa may baratunon para ha iya sala (1-32)

    • An kalag nga nakakasala mamamatay (4)

    • An anak diri magbabayad ha sala han iya amay (19, 20)

    • Diri nalilipay ha kamatayon han maraot (23)

    • Pagbasol nagriresulta hin kinabuhi (27, 28)

18  Ngan an pulong ni Jehova inabot utro ha akon, nga nasiring:  “Ano an karuyag sidngon hini nga darahunon nga iyo ginkukotar ha tuna han Israel, ‘An mga amay an kinaon hin mag-aslom nga mga ubas, pero an mga ngipon han mga anak an nagngilo’?+  “‘Sugad nga buhi ako,’ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo, ‘diri na kamo magpapadayon ha pagkotar hini nga puplunganon ha Israel.  Kitaa! An ngatanan nga kalag*—akon ito ngatanan. Sugad la nga akon an kalag han amay, akon liwat an kalag han anak. An kalag* nga nakakasala amo an mamamatay.  “‘Pananglitan an usa nga tawo matadong ngan nagbubuhat hin patas ngan husto.  Diri hiya nakaon han mga iginhalad ha mga idolo didto ha kabukiran;+ diri hiya nasarig ha mangil-ad nga mga idolo* han panimalay ni Israel; diri hiya nakikighilawas ha asawa han iya igkasi-tawo+ o nakikighilawas ha babaye nga may regla;+  diri niya ginmamaltrato an bisan hin-o,+ lugod iginbabalik niya an iginkolateral ha iya han usa nga nangutang;+ diri niya gintutulis an bisan hin-o,+ lugod iginhahatag niya an iya kalugaringon nga pagkaon ngadto ha tawo nga gutom+ ngan gintatahoban hin bado an tawo nga hubo;+  diri hiya nangangaro hin interes o nagpapatubo hin daku,+ lugod naglilikay hiya ha pagbuhat hin kawaray-hustisya;+ nagpapadapat hiya hin tinuod nga hustisya ha butnga han usa nga tawo ngan han usa pa;+  ngan padayon niya nga ginsusunod an akon mga surundon ngan gintutuman an akon hudisyal nga mga desisyon basi gumawi hin matinumanon. An sugad nga tawo matadong ngan sigurado nga magpapadayon nga buhi,’+ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo. 10  “‘Kondi pananglitan nagkaada hiya hin anak nga lalaki nga tulisan+ o parapamatay*+ o nagbubuhat hin bisan ano hini nga iba nga mga butang 11  (bisan kon an amay waray magbuhat hin bisan ano hini nga mga butang)—nakaon hiya han mga iginhalad ha mga idolo didto ha kabukiran, nakikighilawas ha asawa han iya igkasi-tawo, 12  nagmamaltrato ha nagkukuri ngan ha pobre,+ nanunulis, diri nagbabalik hin kolateral, nasarig ha mangil-ad nga mga idolo,+ nagbubuhat hin mangil-ad nga mga binuhatan,+ 13  nagpapatubo hin daku ngan nangangaro hin interes+—an anak diri magpapadayon nga buhi. Tungod hini ngatanan nga mangil-ad nga butang nga iya ginbuhat, sigurado nga papatayon hiya. Hiya an magkakaada baratunon ha iya kalugaringon nga dugo. 14  “‘Kondi pananglitan an usa nga amay may-ada anak nga lalaki nga nakakakita han ngatanan nga sala nga ginbubuhat han iya amay, kondi bisan kon nakikita niya ito ngatanan, diri niya ginbubuhat an sugad nga mga butang. 15  Diri hiya nakaon han mga iginhalad ha mga idolo didto ha kabukiran; diri hiya nasarig ha mangil-ad nga mga idolo han panimalay ni Israel; diri hiya nakikighilawas ha asawa han iya igkasi-tawo; 16  diri niya ginmamaltrato an bisan hin-o; diri niya gin-aagaw an iginkolateral ha iya; diri hiya nanunulis; iginhahatag niya an iya kalugaringon nga pagkaon ngadto ha tawo nga gutom ngan gintatahoban hin bado an tawo nga hubo; 17  diri niya gintatalumpigos an pobre; diri hiya nagpapatubo hin daku o nangangaro hin interes; ngan gintutuman niya an akon hudisyal nga mga desisyon ngan ginsusunod an akon mga surundon. An sugad nga tawo diri mamamatay tungod han sayop han iya amay. Sigurado nga magpapadayon hiya nga buhi. 18  Kondi tungod kay an iya amay nanlimbong, nanulis ha iya bugto, ngan nagbuhat hin maraot dida ha iya katawohan, mamamatay hiya tungod han iya sayop. 19  “‘Kondi masiring kamo: “Kay ano nga an anak diri ginsisirotan tungod han sayop han iya amay?” Tungod kay an anak nagbuhat hin patas ngan matadong, nagsugot ha ngatanan ko nga surundon ngan nagtuman hito, sigurado nga magpapadayon hiya nga buhi.+ 20  An kalag* nga nakakasala amo an mamamatay.+ An anak diri sisirotan tungod han sayop han iya amay, ngan an amay diri sisirotan tungod han sayop han iya anak. An matadong nga tawo huhukman sumala ha iya kalugaringon nga pagkamatadong ngan an maraot nga tawo huhukman sumala ha iya kalugaringon nga pagkamaraot.+ 21  “‘Yana kon bayaan han maraot an ngatanan nga sala nga iya ginbuhat ngan sugton an akon mga surundon ngan magbuhat hin patas ngan matadong, sigurado nga magpapadayon hiya nga buhi. Diri hiya mamamatay.+ 22  Waray bisan usa han mga pagtalapas nga iya ginbuhat an gagamiton* kontra ha iya.+ Magpapadayon hiya nga buhi tungod han pagbuhat hin matadong.’+ 23  “‘Nalilipay gud ba ako ha kamatayon han maraot nga tawo?’+ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo. ‘Diri ba mas karuyag ko nga bayaan niya an iya mga binuhatan ngan padayon nga mabuhi?’+ 24  “‘Pero kon bayaan han matadong an iya pagkamatadong ngan magbuhat hin sayop,* nga ginbubuhat an ngatanan nga mangil-ad nga butang nga ginbubuhat han magraot, mabubuhi ba hiya? Waray bisan usa han magtadong nga mga buhat nga iya ginbuhat an mahinunumdoman.+ Tungod han iya pagin diri matinumanon ngan han sala nga iya ginbuhat, mamamatay hiya.+ 25  “‘Kondi masiring kamo: “An pamaagi ni Jehova diri patas.”+ Alayon pamati, O panimalay ni Israel! An akon ba pamaagi an diri patas?+ Diri ba an iyo mga pamaagi an diri patas?+ 26  “‘Kon bayaan han matadong an iya pagkamatadong ngan magbuhat hin sayop ngan mamatay tungod hito, mamamatay hiya tungod han iya kalugaringon nga sayop. 27  “‘Ngan kon bayaan han maraot an karaotan nga iya ginbuhat ngan magtikang ha pagbuhat hin patas ngan matadong, matitipigan niya an iya kalugaringon nga kinabuhi.*+ 28  Kon masantop niya an ngatanan nga pagtalapas nga iya ginbuhat ngan bayaan niya ito, sigurado nga magpapadayon hiya nga buhi. Diri hiya mamamatay. 29  “‘Kondi an panimalay ni Israel masiring: “An pamaagi ni Jehova diri patas.” An akon gud ba mga pamaagi an diri patas, O panimalay ni Israel?+ Diri ba an iyo mga pamaagi an diri patas?’ 30  “‘Salit huhukman ko an tagsa ha iyo sumala ha iya mga pamaagi,+ O panimalay ni Israel,’ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo. ‘Bayai niyo, oo, bug-os nga bayai niyo an ngatanan niyo nga pagtalapas, basi diri ito magin hiparakdolan nga magigin hinungdan han iyo pakasala. 31  Kuhaa ha iyo kalugaringon an ngatanan nga pagtalapas nga iyo ginbuhat+ ngan pagkaada kamo* bag-o nga kasingkasing ngan bag-o nga disposisyon.*+ Kay ano nga mamamatay man kamo,+ O panimalay ni Israel?’ 32  “‘Diri ako nalilipay ha kamatayon han bisan hin-o,’+ nasiring hi Jehova nga Soberano nga Ginoo. ‘Salit balik kamo ngan mabuhi.’”+

Mga footnote

O “mga kinabuhi.” Kitaa an Glossary.
O “tawo.” Kitaa an Glossary.
An Hebreo nga termino bangin may koneksyon ha pulong para ha “tai” ngan gin-gagamit sugad nga pagtamay.
Lit., “nagpapaagay hin dugo.”
O “tawo.”
Lit., “dudumdumon.”
O “magbuhat hin kawaray-hustisya.”
O “kalag.” Kitaa an Glossary.
Lit., “paghimo para ha iyo kalugaringon hin.”
Lit., “espiritu.”