Hebrejcům 10:1–39

  • Omezený účinek zvířecích obětí (1–4)

    • Zákon je stínem budoucích věcí (1)

  • Kristus obětoval své tělo jednou provždy (5–18)

  • Nová a živá cesta do svatého místa (19–25)

    • „Nezanedbávejme naše shromáždění“ (24, 25)

  • Varování před úmyslným hříchem (26–31)

  • Odvaha, víra a vytrvalost (32–39)

10  Protože Zákon je jen stínem+ budoucích dobrých věcí,+ a ne jejich samotnou podstatou, nemůže* stále stejnými oběťmi, které se předkládají každý rok, přivést k dokonalosti ty, kdo se přibližují k Bohu.+  Copak by se jinak s předkládáním obětí nepřestalo? Vždyť ti, kdo slouží,* by byli očištěni a už by si nebyli vědomi svých hříchů.  Naopak, těmito oběťmi se hříchy každý rok připomínají,+  protože krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit.  Když tedy Kristus přišel do světa, řekl: „Oběť a dar jsi nechtěl, ale připravil jsi mi tělo.  V zápalných obětech a obětech za hřích jsi neměl potěšení.+  Tehdy jsem řekl: ‚Přicházím (ve svitku* je o mně napsáno), abych konal tvou vůli, Bože.‘“+  Nejdřív tedy řekl: „Oběti, dary, zápalné oběti a oběti za hřích jsi nechtěl ani jsi v nich neměl potěšení.“ A to jsou oběti, které se předkládají podle Zákona.  Potom dodal: „Přicházím, abych konal tvou vůli.“+ Ruší to první, aby ustanovil to druhé. 10  Touto „vůlí“+ jsme byli posvěceni prostřednictvím Ježíše Krista, který obětoval své tělo jednou provždy.+ 11  Každý kněz denně zaujímá své místo, aby vykonával svatou službu*+ a opakovaně předkládal stejné oběti,+ které nikdy nemůžou úplně odstranit hříchy.+ 12  Ale tento muž natrvalo předložil jednu oběť za hříchy, posadil se po Boží pravici+ 13  a od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni jako podnožka pod jeho nohy.+ 14  Jednou obětí totiž natrvalo přivedl k dokonalosti+ ty, kdo jsou posvěcováni. 15  Dosvědčuje nám to i svatý duch, protože nejdřív říká: 16  „‚Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech,‘ říká Jehova.* ‚Své zákony jim vložím do srdce a napíšu jim je do mysli.‘“+ 17  A potom dodává: „Na jejich hříchy a špatné skutky si už nikdy nevzpomenu.“+ 18  Kde je odpuštění hříchů, už není nutná oběť za hřích. 19  Bratři, protože tedy prostřednictvím Ježíšovy krve můžeme s odvahou* vstupovat do svatého místa cestou,+ 20  kterou nám otevřel* jako novou a živou cestu skrze oponu,+ tedy své tělo, 21  a protože máme vynikajícího kněze nad Božím domem,+ 22  přibližujme se k Bohu s upřímným srdcem a pevnou vírou, se srdcem očištěným* od špatného svědomí+ a s tělem umytým čistou vodou.+ 23  Neochvějně vytrvávejme v oznamování své naděje,+ protože ten, kdo dal slib, je věrný. 24  Zajímejme se* jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a dobrým skutkům,+ 25  a nezanedbávejme* naše shromáždění,+ jak to někteří mají ve zvyku, ale navzájem se povzbuzujme,+ a to tím víc, když vidíte, jak se ten den blíží.+ 26  Pokud totiž potom, co jsme přesně poznali pravdu,+ úmyslně hřešíme, neexistuje už žádná oběť, která by mohla být za naše hříchy předložena.+ 27  Je tu jen děsivé očekávání soudu a planoucí hněv, který pohltí odpůrce.+ 28  Pokud někdo nedbá na Mojžíšův zákon, umírá bez milosti na základě svědectví dvou nebo tří.+ 29  A teď si uvědomte, o co přísnější trest si zaslouží ten, kdo pošlapal Božího Syna, kdo se na krev smlouvy,+ kterou byl posvěcen, díval jako na obyčejnou a kdo s opovržením potupil ducha nezasloužené laskavosti!+ 30  Vždyť známe toho, kdo řekl: „Má je pomsta, já oplatím.“ A také: „Jehova* bude soudit svůj lid.“+ 31  Je strašné padnout do rukou živého Boha. 32  Pamatujte na dřívější dny, kdy jste po svém osvícení+ vytrvávali ve velkém boji a utrpení. 33  Někdy jste byli veřejně vystaveni* urážkám a soužení a jindy jste stáli po boku těch, kdo to zažívali. 34  Měli jste soucit s těmi, kdo byli ve vězení, a s radostí jste snášeli drancování svého majetku,+ protože jste věděli, že vlastníte něco, co je lepší a trvalé.+ 35  Neodhazujte tedy svou odvahu,* protože bude bohatě odměněna.+ 36  Potřebujete totiž vytrvalost,+ abyste až vykonáte Boží vůli, získali to, co slíbil. 37  Vždyť ještě „malou chvilku“+ a „ten, kdo přichází, přijde a neopozdí se“.+ 38  „Ale můj bezúhonný* bude žít díky své víře“+ a „pokud se vzdálí,* nebudu* v něm mít potěšení“.+ 39  A my nepatříme k těm, kdo se vzdalují* a budou zničeni,+ ale k těm, kdo mají víru a zachrání si život.

Poznámky

Nebo možná „lidé nemůžou“.
Nebo „prokazují posvátnou službu“.
Dosl. „ve svitku knihy“.
Nebo „veřejnou službu“.
Nebo „důvěrou“.
Dosl. „zasvětil“.
Dosl. „pokropeným“, tj. Ježíšovou krví.
Nebo „všímejme si“.
Nebo „neopouštějme, nevynechávejme“.
Dosl. „byli vystaveni jako na divadle“.
Nebo „volnost řeči“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „ze strachu se stáhne zpátky“.
Nebo „má duše nebude“.
Nebo „ze strachu se stahují zpátky“.