Hebrejcům 8:1–13

  • Svatostánek – předobraz nebeských věcí (1–6)

  • Rozdíl mezi starou a novou smlouvou (7–13)

8  Hlavní myšlenka toho, o čem mluvíme, je: Máme takového velekněze,+ který se posadil po pravici trůnu Majestátu v nebesích,+  služebníka svatého místa+ a pravého stanu, který postavil Jehova,* a ne člověk.  Každý velekněz je ustanoven, aby předkládal dary a oběti, a proto bylo nutné, aby i on měl co obětovat.+  Kdyby byl na zemi, nebyl by knězem,+ protože už tady jsou muži, kteří obětují dary podle Zákona.  Tito muži vykonávají posvátnou službu jako předobraz a stín+ nebeských věcí,+ jak je vidět z příkazu, který dostal Mojžíš, když měl postavit stan. Bůh mu řekl: „Dbej na to, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.“+  Ježíšovi ale byla svěřena vznešenější služba,* protože je prostředníkem+ lepší smlouvy,+ která je založená na* lepších slibech.+  Kdyby byla ta první smlouva bez chyby, nebyla by zapotřebí jiná.+  Ale on vidí chybu na straně lidu, když říká: „‚Přichází dny,‘ říká Jehova,* ‚kdy s izraelským domem a s judským domem uzavřu novou smlouvu.  Nebude to taková smlouva, jakou jsem uzavřel s jejich předky v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl z Egypta.+ Nezůstali totiž v mé smlouvě, a proto jsem se o ně přestal starat,‘ říká Jehova.* 10  ‚Toto je smlouva, kterou s izraelským domem uzavřu po těch dnech,‘ říká Jehova.* ‚Své zákony jim vložím do mysli a napíšu jim je do srdce.+ Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.+ 11  Nikdo už nebude poučovat svého spoluobčana a svého bratra slovy: „Poznej Jehovu!“* Budou mě totiž znát všichni, od nejmenšího po největšího. 12  Odpustím jim jejich nesprávné skutky a na jejich hříchy si už nikdy nevzpomenu.‘“+ 13  Tím, že mluví o „nové smlouvě“, označuje tu předchozí za zastaralou.+ A to, co je zastaralé a co stárne, se blíží k zániku.+

Poznámky

Nebo „veřejná služba“.
Nebo „právně podložená“.