Hebrejcům 13:1–25

  • Závěrečné vybídky a pozdravy (1–25)

    • Nezapomínat na pohostinnost (2)

    • „Manželství ať mají všichni v úctě“ (4)

    • Poslouchejte ty, kdo vás vedou (7, 17)

    • Předkládat oběť chvály (15, 16)

13  Ať mezi vámi přetrvává bratrská láska.+  Nezapomínejte na pohostinnost,*+ protože díky ní někteří nevědomky pohostili anděly.+  Pamatujte na ty, kdo jsou ve vězení,*+ jako byste byli uvězněni s nimi,+ a na ty, se kterými se špatně zachází, protože i vy sami jste v těle.*  Manželství ať mají všichni v úctě a manželské lože ať je neposkvrněné,+ protože cizoložníky i všechny ostatní, kdo se dopouští sexuální nemravnosti,* bude Bůh soudit.+  Ať je váš život bez lásky k penězům+ a buďte spokojení s tím, co máte.+ Vždyť řekl: „Nikdy tě nenechám bez pomoci ani tě neopustím.“+  Takže můžeme být odvážní a říct: „Jehova* je můj pomocník. Nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?“+  Pamatujte na ty, kdo vás vedou+ a kdo vám předali Boží slovo. Všímejte si, k čemu vede jejich chování, a napodobujte jejich víru.+  Ježíš Kristus je stejný včera i dnes a navždy.  Nedejte se svést různými cizími naukami. Je totiž lepší posilovat srdce nezaslouženou laskavostí než ho posilovat předpisy o jídlech, které nijak neprospívají těm, kdo se jimi zabývají.+ 10  Máme oltář, ze kterého nemají právo jíst ti, kdo slouží* ve stanu.+ 11  Těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněz do svatého místa jako oběť za hřích, se totiž spalují za táborem.+ 12  Proto i Ježíš trpěl za městskou branou,+ aby posvětil lid svou vlastní krví.+ 13  Vyjděme tedy k němu za tábor a snášejme pohanu, jakou snášel on,+ 14  protože tady nemáme trvalé město, ale dychtivě očekáváme to budoucí.+ 15  Prostřednictvím Ježíše vždy předkládejme Bohu oběť chvály,+ tedy ovoce svých rtů,+ kterými oznamujeme jeho jméno.+ 16  Také nezapomínejte konat dobro a dělit se s druhými o to, co máte,+ protože takové oběti se Bohu líbí.+ 17  Poslouchejte ty, kdo vás vedou,+ a buďte poddajní,+ protože na vás dávají pozor a budou se za to zodpovídat+ – ať to můžou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, protože to by vám bylo ke škodě. 18  Modlete se za nás. Jsme totiž přesvědčení, že máme čisté* svědomí, protože se snažíme ve všem chovat poctivě.+ 19  A o vaše modlitby vás prosím zvlášť proto, abych k vám mohl co nejdřív přijít. 20  Kéž vás Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře+ ovcí, našeho Pána Ježíše, i s krví věčné smlouvy, 21  vyzbrojí vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a kéž v nás prostřednictvím Ježíše Krista působí to, co je příjemné v jeho očích. Jemu patří sláva po celou věčnost. Amen. 22  Velmi vás prosím, bratři, abyste si trpělivě vyslechli tato slova povzbuzení. Vždyť jsem vám napsal jen krátký dopis. 23  Chci, abyste věděli, že náš bratr Timoteus byl propuštěn. Pokud přijde brzy, navštívíme vás spolu. 24  Pozdravujte všechny, kdo vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie.+ 25  Ať je s vámi všemi nezasloužená laskavost.

Poznámky

Nebo „laskavost k cizím lidem“.
Dosl. „spoutaní, v poutech“.
Nebo možná „jako byste trpěli s nimi“.
Nebo „prokazují posvátnou službu“.
Dosl. „dobré“.