Hebrejcům 4:1–16

  • Nepřijít o možnost vejít do Božího odpočinku (1–10)

  • Snažit se do Božího odpočinku vejít (11–13)

    • Boží slovo je živé (12)

  • Ježíš, vynikající velekněz (14–16)

4  Vzhledem k tomu, že slib o vstupu do jeho odpočinku stále platí, dávejme si pozor,* abychom o tuto možnost nepřišli.+  Vždyť i nám byla oznámena dobrá zpráva,+ stejně jako jim. Ale slovo, které slyšeli, jim neprospělo, protože neměli takovou víru jako ti, kdo poslechli.  My, kdo jsme uvěřili, totiž do tohoto odpočinku vcházíme, ale o nich řekl: „A tak jsem ve svém hněvu přísahal: ‚Nevejdou do mého odpočinku‘“,+ i když jeho dílo je dokončené od založení světa.+  Vždyť o sedmém dni na jednom místě řekl: „A sedmý den Bůh odpočinul od všeho svého díla“+  a jinde říká: „Nevejdou do mého odpočinku.“+  Protože do něj tedy ještě někteří mají vejít a ti, kterým byla dobrá zpráva oznámena jako prvním, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli,+  Bůh znovu označuje určitý den, když po dlouhé době v Davidově žalmu říká „dnes“, jak už bylo řečeno: „Pokud dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte své srdce.“+  Vždyť kdyby je Jozue+ dovedl na místo odpočinku, nemluvil by potom Bůh o jiném dni.  Pro Boží lid tedy zůstává sabatní odpočinek.+ 10  Kdo totiž vešel do Božího odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od těch svých.+ 11  Proto se snažme do tohoto odpočinku vejít, aby nikdo nepropadl té samé neposlušnosti.+ 12  Vždyť Boží slovo je živé, mocné+ a ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč.+ Proniká tak hluboko, že odděluje duši* od ducha* a klouby od morku, a dokáže odhalit myšlenky a úmysly srdce. 13  Není žádné stvoření, které by před Bohem bylo skryté.+ Všechno je odhalené a vystavené očím toho, kterému se budeme zodpovídat.+ 14  Vzhledem k tomu, že máme vynikajícího velekněze, který vstoupil do nebes – Ježíše, Božího Syna+ – dál oznamujme, že v něj věříme.+ 15  Vždyť nemáme velekněze, který by nemohl chápat* naše slabosti,+ ale velekněze, který byl zkoušen ve všem tak jako my, ale zůstal bez hříchu.+ 16  Přistupujme tedy bez obav*+ k trůnu nezasloužené laskavosti, aby nám Bůh projevil milosrdenství a nezaslouženou laskavost, když potřebujeme pomoc.*

Poznámky

Dosl. „bojme se“.
Nebo „soucítit s“.
Nebo „s volností řeči“.
Nebo „jako pomoc v pravý čas“.