Hebrejcům 5:1–14

  • Ježíš je nadřazený lidským velekněžím (1–10)

    • Velekněz, jakým byl Melchisedek (6, 10)

    • Naučil se poslušnosti z toho, co vytrpěl (8)

    • Odpovědný za věčnou záchranu (9)

  • Varování před nezralostí (11–14)

5  Každý velekněz vzatý z lidí je ustanoven, aby sloužil Bohu v jejich prospěch+ a předkládal dary a oběti za hříchy.+  Dokáže soucítit* s těmi, kdo z nevědomosti hřeší,* protože i on sám se potýká se svými slabostmi.*  Musí proto předkládat oběti nejen za hříchy lidu, ale i za své vlastní hříchy.+  Tuto čest si nemůže nikdo přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh, tak jako povolal Árona.+  Stejně tak ani Kristus si slávu velekněze nepřivlastnil,+ ale oslavil ho ten, který mu řekl: „Ty jsi můj syn, dnes jsem se stal tvým otcem.“+  A jak říká jinde: „Jsi navždy knězem, jakým byl Melchisedek.“*+  Během svého života na zemi* Kristus se silnými výkřiky a slzami předkládal úpěnlivé prosby a žádosti+ tomu, který ho mohl vysvobodit ze smrti, a díky své bázni před ním byl vyslyšen.  Přestože byl synem, naučil se poslušnosti z toho, co vytrpěl.+  A když dosáhl dokonalosti,+ stal se odpovědným za věčnou záchranu všech, kdo ho poslouchají,+ 10  protože ho Bůh jmenoval veleknězem, jakým byl Melchisedek.*+ 11  Máme o něm mnoho co říct, ale je to těžké vysvětlit, protože jste líní naslouchat. 12  I když byste už* totiž měli být učiteli, znovu potřebujete, aby vás někdo od začátku učil základy+ Božích posvátných prohlášení, a znovu potřebujete mléko, a ne hutný pokrm.* 13  Kdo se živí mlékem, nezná Boží slovo,* protože je nemluvně.+ 14  Ale hutný pokrm* je pro zralé lidi, kteří používáním vycvičili svou rozlišovací schopnost* tak, že dokážou rozeznat dobré od špatného.

Poznámky

Nebo „jednat vlídně, mírně“.
Nebo „bloudí“.
Nebo „podléhá svým slabostem“.
Nebo „na způsob Melchisedeka“.
Dosl. „za dnů svého těla“.
Nebo „na způsob Melchisedeka“.
Dosl. „vzhledem k času“.
Nebo „pevnou stravu“.
Nebo „slovo spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „pevná strava“.
Nebo „svou vnímavost“.