Hebrejcům 2:1–18

  • Věnovat víc než jen běžnou pozornost (1–4)

  • Bůh všechno podřídil Ježíšovi (5–9)

  • Ježíš a jeho bratři (10–18)

    • Hlavní zprostředkovatel jejich záchrany (10)

    • Milosrdný velekněz (17)

2  Proto musíme tomu, co jsme slyšeli,+ věnovat víc než jen běžnou pozornost, abychom nikdy nesešli z cesty.*+  Pokud se totiž slovo pronesené prostřednictvím andělů+ prokázalo jako závazné a za každé provinění a každou neposlušnost přišel spravedlivý trest,+  jak unikneme, pokud zanedbáváme tak velkou záchranu?+ Tu nejdřív oznamoval náš Pán+ a potvrdili nám ji ti, kdo ho slyšeli.  Zároveň to Bůh dosvědčoval znameními, zázraky,* různými mocnými skutky+ a svatým duchem, rozdělovaným podle jeho vůle.+  Budoucí svět,*+ o kterém mluvíme, nepodřídil andělům.  Jistý muž jednou dosvědčil: „Co je člověk, že na něj pamatuješ? Co je syn člověka, že se o něj staráš?+  Dal jsi mu o něco nižší postavení, než mají andělé, korunoval jsi ho slávou a ctí a ustanovil jsi ho nad díly svých rukou.  Všechno jsi mu podřídil pod nohy.“+ Když mu tedy Bůh podřídil všechno,+ nenechal nic, co by mu podřízeno nebylo.+ Teď sice ještě nevidíme, že je mu všechno podřízeno,+  ale vidíme, že Ježíš, který dostal o něco nižší postavení, než mají andělé,+ je korunován slávou a ctí, protože vytrpěl smrt.+ Z Boží nezasloužené laskavosti podstoupil smrt za každého.+ 10  Aby ten, pro kterého a skrze kterého je všechno, přivedl mnoho synů ke slávě,+ bylo vhodné, aby Hlavního zprostředkovatele jejich záchrany+ zdokonalil utrpením.+ 11  Vždyť všichni – jak ten, kdo posvěcuje, tak ti, kdo jsou posvěcováni+ – pochází z jednoho otce.+ Proto se nestydí nazývat je bratry,+ 12  když říká: „Budu oznamovat tvé jméno svým bratrům, budu tě chválit písní uprostřed sboru.“+ 13  Také říká: „Budu mu důvěřovat.“+ A dodává: „Já a malé děti, které mi Jehova* dal.“+ 14  Vzhledem k tomu, že ty „malé děti“ jsou lidé z masa a krve,* i on se stal člověkem z masa a krve,*+ aby svou smrtí zničil toho, kdo má moc působit smrt,+ tedy Ďábla,+ 15  a aby vysvobodil všechny, kdo byli celý život zotročeni strachem ze smrti.+ 16  On přece nepomáhá andělům, ale Abrahamovu potomstvu.*+ 17  A tak se musel v každém ohledu stát podobným svým „bratrům“,+ aby před Bohem mohl být milosrdným a věrným veleknězem a předložit usmiřující oběť+ za hříchy lidu.+ 18  Protože sám ve zkouškách trpěl,+ dokáže přijít na pomoc těm, kdo jsou zkoušeni.+

Poznámky

Nebo „aby nás proud nikdy neodnesl pryč“.
Nebo „předzvěstmi“.
Dosl. „obydlenou zemi“.
Dosl. „podílel se na stejných věcech“.
Dosl. „podílníci na krvi a tělu“.
Dosl. „semeni“.