Hebrejcům 1:1–14

  • Bůh mluví prostřednictvím svého Syna (1–4)

  • Syn je nadřazený andělům (5–14)

1  V dávné minulosti Bůh při mnoha příležitostech a mnoha způsoby mluvil k našim předkům prostřednictvím proroků.+  Na konci těchto dnů k nám ale mluvil prostřednictvím Syna,+ kterého ustanovil dědicem všeho+ a skrze kterého vytvořil věky.*+  On je odleskem Boží slávy+ a věrným obrazem jeho podstaty+ a všechno udržuje v existenci svým mocným slovem. Když nás očistil od hříchů,+ posadil se po pravici Majestátu ve výšinách.+  Stal se o to vyšším než andělé,+ o co vznešenější jméno oproti nim zdědil.+  Vždyť kterému z andělů kdy Bůh řekl „Ty jsi můj syn, dnes jsem se stal tvým otcem“?+ A také „Budu jeho otcem a on bude mým synem“?+  Ale o době, kdy znovu přivede svého Prvorozeného+ na zem, říká: „Ať se mu pokloní* všichni Boží andělé.“  O andělech říká: „Ze svých andělů dělá mocné duchy a ze svých služebníků+ plamen ohně.“+  Ale o Synovi říká: „Bůh je po celou věčnost tvým trůnem+ a žezlo tvého království je žezlo práva.  Miloval jsi spravedlnost* a nenáviděl špatnost.* Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal+ olejem radosti víc než tvé společníky.“+ 10  A také: „Pane, ty jsi na počátku položil základy země a nebesa jsou dílem tvých rukou. 11  Ony zaniknou, ale ty zůstaneš. Všechny se obnosí jako oděv. 12  Svineš je jako plášť, jako oděv je vyměníš. Ale ty jsi stále stejný a tvá léta nikdy neskončí.“+ 13  A o kterém z andělů kdy řekl „Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnožku pod tvé nohy“?+ 14  Copak to všechno nejsou duchové pro svatou službu,*+ kteří jsou posíláni, aby sloužili těm, kdo zdědí záchranu?

Poznámky

Nebo „systémy, doby“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Nebo „vzdají mu poctu“.
Dosl. „nezákonnost“.
Nebo „veřejnou službu“.