Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Die tweede boek van Samuel

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Dawid hoor van Saul se dood (1-16)

  • Dawid se treurlied oor Saul en Jonatan (17-27)

 • 2

  • Dawid, koning oor Juda (1-7)

  • Is-Boset, koning oor Israel (8-11)

  • Oorlog tussen huis van Dawid en huis van Saul (12-32)

 • 3

  • Huis van Dawid word sterker (1)

  • Dawid se seuns (2-5)

  • Abner begin Dawid ondersteun (6-21)

  • Joab maak Abner dood (22-30)

  • Dawid treur oor Abner (31-39)

 • 4

  • Is-Boset vermoor (1-8)

  • Dawid laat moordenaars doodmaak (9-12)

 • 5

  • Dawid word koning oor hele Israel (1-5)

  • Jerusalem ingeneem (6-16)

   • Sion, Stad van Dawid (7)

  • Dawid verslaan Filistyne (17-25)

 • 6

  • Ark na Jerusalem gebring (1-23)

   • Ussa gryp Ark en word doodgemaak (6-8)

   • Migal verag Dawid (16, 20-23)

 • 7

  • Dawid sal nie tempel bou nie (1-7)

  • Verbond met Dawid vir koninkryk (8-17)

  • Dawid se dankgebed (18-29)

 • 8

  • Dawid se oorwinnings (1-14)

  • Dawid se administrasie (15-18)

 • 9

  • Dawid se lojale liefde vir Mefiboset (1-13)

 • 10

  • Oorwinnings oor Ammon en Sirië (1-19)

 • 11

  • Dawid pleeg egbreuk met Batseba (1-13)

  • Dawid reël dat Uria doodgemaak word (14-25)

  • Dawid trou met Batseba (26, 27)

 • 12

  • Natan wys Dawid tereg (1-15a)

  • Batseba se seun sterf (15b-23)

  • Batseba gee geboorte aan Salomo (24, 25)

  • Ammonitiese stad Rabba ingeneem (26-31)

 • 13

  • Amnon verkrag Tamar (1-22)

  • Absalom maak Amnon dood (23-33)

  • Absalom vlug na Gesur (34-39)

 • 14

  • Joab en vrou van Tekoa (1-17)

  • Dawid vind uit van Joab se plan (18-20)

  • Absalom toegelaat om terug te kom (21-33)

 • 15

  • Absalom se sameswering en opstand (1-12)

  • Dawid vlug uit Jerusalem (13-30)

  • Agitofel sluit by Absalom aan (31)

  • Husai gestuur om Agitofel se plan te laat misluk (32-37)

 • 16

  • Siba belaster Mefiboset (1-4)

  • Simeï vervloek Dawid (5-14)

  • Husai gaan na Absalom (15-19)

  • Agitofel se raad (20-23)

 • 17

  • Husai laat Agitofel se raad misluk (1-14)

  • Dawid gewaarsku; hy vlug vir Absalom (15-29)

   • Barsillai en ander voorsien wat nodig is (27-29)

 • 18

  • Absalom verslaan en doodgemaak (1-18)

  • Dawid hoor van Absalom se dood (19-33)

 • 19

  • Dawid treur oor Absalom (1-4)

  • Joab wys Dawid tereg (5-8a)

  • Dawid gaan terug na Jerusalem (8b-15)

  • Simeï vra om vergifnis (16-23)

  • Mefiboset is onskuldig (24-30)

  • Barsillai geëer (31-40)

  • Argument tussen manne van Israel en manne van Juda (41-43)

 • 20

  • Seba se opstand; Joab maak Amasa dood (1-13)

  • Seba agternagesit en sy kop afgekap (14-22)

  • Dawid se administrasie (23-26)

 • 21

  • Wraak op huis van Saul namens Gibeoniete (1-14)

  • Oorloë teen Filistyne (15-22)

 •  22

  • Dawid loof God vir sy reddingsdade (1-51)

   • “Jehovah is my groot rots” (2)

   • Jehovah is lojaal aan dié wat lojaal is (26)

 • 23

  • Dawid se laaste woorde (1-7)

  • Heldedade van Dawid se magtige vegters (8-39)

 • 24

  • Dawid se sonde in verband met sensus (1-14)

  • Vreeslike siekte veroorsaak dood van 70 000 (15-17)

  • Dawid bou ’n altaar (18-25)

   • Geen offerandes sonder koste (24)