An Siyahan nga Libro ni Samuel 9:1-27

  • Nakigkita hi Samuel kan Saul (1-27)

9  May usa nga lalaki ha tribo ni Benjamin nga an ngaran amo hi Kis,+ nga anak nga lalaki ni Abiel, nga anak nga lalaki ni Zeror nga anak nga lalaki ni Becorat nga anak nga lalaki ni Afia, nga usa nga Benjaminita+ ngan riko gud nga tawo.  May anak hiya nga lalaki nga an ngaran amo hi Saul,+ nga batan-on ngan gwapo—ha mga Israelita waray bisan usa nga lalaki nga mas gwapo kay ha iya—ngan mas hitaas hiya kay ha ngatanan nga katawohan; tubtob la ha iya sugbong an ira kahitaas.  Han nawara an mga asno* ni Kis nga tatay ni Saul, ginsidngan ni Kis an iya anak nga hi Saul: “Alayon ig-upod an usa han mga kabulig ngan pamilnga an mga asno.”  Ginlatas nira an kabukiran han Efraim ngan an tuna han Salisa, pero waray nira hiagii an mga asno. Ginlatas nira an tuna han Saalim, pero waray ito didto. Ginlatas nira an bug-os nga tuna han mga Benjaminita, pero waray nira ito hiagii.  Inabot hira ha tuna han Zup, ngan hi Saul nagsiring ha iya kabulig nga kaupod niya: “Tana, balik na kita, basi an akon tatay diri mabaraka ha aton imbes nga ha mga asno.”+  Kondi an kabulig binaton: “Kitaa, may usa nga surugoon han Dios dinhi hini nga syudad; respetado hiya nga tawo. An ngatanan nga iya ginsisiring natutuman gud.+ Pakadto kita didto yana. Bangin maisumat niya ha aton an dalan nga sadang naton kadtoan.”  Salit hi Saul nagsiring ha iya kabulig: “Kon kumadto kita, ano an madadara naton ha iya? Waray tinapay ha aton mga surudlan; waray bisan ano nga madadara sugad nga regalo para ha surugoon han tinuod nga Dios. Ano an aadi ha aton?”  Salit an kabulig binaton utro kan Saul: “Kitaa! May ginkakaptan ako nga ikaupat ka bahin han usa ka sekel* nga silber. Ihahatag ko ini ha surugoon han tinuod nga Dios, ngan isusumat niya ha aton an dalan nga sadang naton kadtoan.”  (Hadto nga mga panahon ha Israel, ini an ginsisiring han usa nga tawo kon may ipapakiana hiya ha Dios: “Tana, pakadto kita ha tawo nga nakakakita hin mga bisyon.”+ Kay an propeta yana gintatawag hadto nga tawo nga nakakakita hin mga bisyon.) 10  Katapos, hi Saul nagsiring ha iya kabulig: “Maopay an imo ginsiring. Pakadto kita.” Salit kinadto hira ha syudad diin nakadto an surugoon han tinuod nga Dios. 11  Samtang naglalakat hira ha dalan nga tipasagka ha syudad, may iginkatapo hira nga mga daragita nga nagawas basi mag-alog hin tubig. Salit nagsiring hira ha ira: “Aanhi ba hini nga lugar an tawo nga nakakakita hin mga bisyon?”+ 12  Binaton hira: “Aanhi hiya. Kitaa, aada la hiya ha unhan niyo. Pagdagmit kamo, kay yana nga adlaw kinanhi hiya ha syudad, kay an katawohan naghahalad+ yana nga adlaw ha hitaas nga lugar.+ 13  Pagsulod gud niyo ha syudad, makikita niyo hiya antes hiya sumagka ha hitaas nga lugar basi kumaon. An katawohan diri mangangaon samtang diri pa hiya naabot, kay hiya an nag-aampo nga bendisyonan an halad. Katapos ito buhaton, puydi na kumaon an mga imbitado. Salit yana sagka kamo dayon, ngan makikita niyo hiya.” 14  Salit sinagka hira ngadto ha syudad. Samtang nasulod hira ha butnga han syudad, hi Samuel naman nagawas ha pagtapo ha ira basi sumagka ngadto ha hitaas nga lugar. 15  Ha adlaw antes umabot hi Saul, hi Jehova nagsiring kan* Samuel: 16  “Buwas ha sugad hini nga oras, susugoon ko ha imo an usa nga lalaki tikang ha tuna han Benjamin.+ Kinahanglan dihogan mo hiya sugad nga lider han Israel nga akon katawohan,+ ngan tatalwason niya an akon katawohan tikang ha kamot han mga Filisteo. Kay nakita ko an pag-antos han akon katawohan, ngan nakaabot ha akon an ira pangaraba.”+ 17  Han nakita ni Samuel hi Saul, hi Jehova nagsiring ha iya: “Iini an lalaki nga mahitungod ha iya nagsiring ako ha imo, ‘Ini hiya an magmamando ha akon katawohan.’”+ 18  Katapos, dinaop hi Saul kan Samuel didto ha butnga han ganghaan ngan nagsiring: “Alayon sumati ako, hain an balay han tawo nga nakakakita hin mga bisyon?” 19  Hi Samuel binaton kan Saul: “Ako an tawo nga nakakakita hin mga bisyon. Pag-una ha akon ha pagsagka ngadto ha hitaas nga lugar, ngan yana nga adlaw makaon kamo kaupod ko.+ Ha aga palalakton ko ikaw, ngan susumatan ko ikaw han ngatanan nga karuyag mo hibaroan.* 20  Mahitungod han mga asno nga nawara tulo ka adlaw na an naglabay,+ ayaw kabaraka hito, kay hin-agian na ito. Ngan hin-o ba an nagtatag-iya han ngatanan nga makaruruyag ha Israel? Diri ba ikaw ngan an bug-os nga panimalay han imo tatay?”+ 21  Tungod hito binaton hi Saul: “Diri ba tikang ako ha Benjamin nga pinakagutiay ha mga tribo han Israel,+ ngan an akon pamilya an pinakaminos ha ngatanan nga pamilya ha tribo ni Benjamin? Salit kay ano nga sugad hini an imo ginsisiring ha akon?” 22  Katapos, igin-upod ni Samuel hi Saul ngan an iya kabulig ngan gindara hira ha kwarto nga pangaonan ngan gintagan hira hin prominente nga pwesto dida ha mga imbitado; mga 30 nga lalaki an nakadto. 23  Hi Samuel nagsiring ha paraluto: “Dad-a an bahin han karne nga iginhatag ko ha imo ngan ginsiring ko ha imo, ‘Ilain ito.’” 24  Salit ginkuha han paraluto an paa ngan an karne ha bawbaw hito ngan iginbutang ito ha atubangan ni Saul. Ngan hi Samuel nagsiring: “An iginreserba amo an iginbutang ha imo atubangan. Kaon, kay iginreserba nira ito para ha imo para hini nga okasyon. Kay ginsidngan ko hira, ‘Nag-imbitar ako hin mga bisita.’” Salit kinaon hi Saul upod ni Samuel hito nga adlaw. 25  Katapos, linugsad hira tikang ha hitaas nga lugar+ ngadto ha syudad, ngan hi Samuel padayon nga nakiistorya kan Saul ha atop han balay. 26  Binuhát hira hin temprano, ngan pagpamanagbanag ha kaagahon gintawag ni Samuel hi Saul didto ha atop han balay ngan ginsidngan: “Pag-andam, basi mapalakat ko ikaw.” Salit nag-andam hi Saul ngan ginawas hira ni Samuel. 27  Samtang nalugsad hira tipakadto ha gawas han syudad, hi Samuel nagsiring kan Saul: “Sidnga an kabulig+ nga mag-una ha aton,” salit nag-una hiya. “Kondi ikaw, pagpabilin dinhi, basi maisumat ko ha imo an mensahe han Dios.”

Mga footnote

Lit., “mga asno nga babayé.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
Lit., “nag-abri han talinga ni.”
Lit., “ngatanan nga aada ha imo kasingkasing.”