An Siyahan nga Libro ni Samuel 15:1-35

  • Waray pataya ni Saul hi Agag (1-9)

  • Ginsaway ni Samuel hi Saul (10-23)

    • “An pagsugot mas maopay kay han paghalad” (22)

  • Saul ginsalikway sugad nga hadi (24-29)

  • Ginpatay ni Samuel hi Agag (30-35)

15  Katapos, hi Samuel nagsiring kan Saul: “Ginsugo ako ni Jehova nga dihogan ka basi magin hadi han Israel nga iya katawohan;+ yana pamati ha isisiring ni Jehova.+  Ini an siring ni Jehova han mga hugpo: ‘Sisirotan ko an mga Amalekita tungod han ira ginbuhat ha Israel han nakig-away hira ha ira samtang nakada hira ha dalan tikang ha ira paggawas ha Ehipto.+  Yana lakat ngan pamataya an mga Amalekita,+ ngan bungkaga+ hira pati an ngatanan nga ira gintatag-iya. Ayaw hira tipigi nga buhi;* kinahanglan pamatayon mo hira+—lalaki ngan babaye, bata ngan minasus-an, baka ngan karnero, kamelyo ngan asno.’”+  Iginpatawag ni Saul an katawohan ngan gin-ihap hira ha Telaim: May 200,000 nga nagbabaktas nga sundalo ngan 10,000 nga kalalakin-an han Juda.+  Hi Saul nakaabot tubtob ha syudad han mga Amalekita ngan nagpwesto hin mga mag-aambus hirani ha walog.*  Katapos, hi Saul nagsiring ha mga Kenita:+ “Lakat, bulag kamo ha mga Amalekita, basi diri ko kamo poohon upod nira.+ Kay nagpakita kamo hin maunungon nga gugma ha ngatanan nga katawohan han Israel+ han ginawas hira tikang ha Ehipto.” Salit an mga Kenita binulag ha mga Amalekita.  Katapos hito ginpamatay ni Saul an mga Amalekita+ tikang ha Havila+ tubtob ha Shur,+ nga sapit han Ehipto.  Iya ginbihag nga buhi hi Agag+ nga hadi han Amalek, pero an iba pa nga katawohan iya ginpamatay pinaagi han espada.+  Kondi waray bungkaga* ni Saul ngan han katawohan hi Agag ngan an pinakamag-opay nga mga karnero ngan mga baka, an pinatambok nga mga hayop, an mga karnero nga lalakí, ngan an ngatanan nga mag-opay nga butang.+ Waray hira maruyag pagbungkag hito ngatanan. Pero ira ginpanbungkag an ngatanan nga butang nga waray pulos ngan diri nira karuyag. 10  Katapos, inabot kan Samuel an pulong ni Jehova: 11  “Nagbabasol* ako nga ginhimo ko nga hadi hi Saul, kay binaya hiya tikang ha pagsunod ha akon ngan waray niya tumana an akon ginsiring.”+ Nasubo gud hi Samuel, ngan nangaraba hiya kan Jehova ha bug-os nga gab-i.+ 12  Han binuhát hi Samuel hin temprano ha aga basi makigkita kan Saul, may nagsumat kan Samuel: “Kinadto hi Saul ha Carmel,+ ngan nagtindog hiya didto hin monumento para ha iya kalugaringon.+ Katapos binaya hiya ngan linugsad ngadto ha Gilgal.” 13  Ha urhi han inabot hi Samuel ngadto kan Saul, ginsidngan hiya ni Saul: “Hinaot bendisyonan ka ni Jehova. Gintuman ko an ginsiring ni Jehova.” 14  Pero nagsiring hi Samuel: “Kon sugad, ano man ini nga akon nababatian nga aringasa han mga karnero ngan aringasa han mga baka?”+ 15  Binaton hi Saul: “Gindara ito tikang ha mga Amalekita, kay waray bungkaga* han katawohan an pinakamag-opay nga mga karnero ngan mga baka basi ihalad kan Jehova nga imo Dios; kondi an iba amon ginpanbungkag.” 16  Salit hi Samuel nagsiring kan Saul: “Husto na! Susumatan ko ikaw han ginsiring ni Jehova ha akon kagab-i.”+ Salit hi Saul nagsiring ha iya: “Sige, pagyakan!” 17  Nagpadayon hi Samuel: “Diri ba ginhuhunahuna mo an imo kalugaringon nga minos+ han ginhimo ka nga ulo han mga tribo han Israel ngan han gindihogan ka ni Jehova basi magin hadi han Israel?+ 18  Ha urhi ginsugo ka ni Jehova ha usa nga misyon ngan ginsidngan, ‘Lakat ngan bungkaga an magpakasasala nga mga Amalekita.+ Pakiggirra ha ira tubtob nga mapoo mo hira.’+ 19  Salit kay ano nga waray ka sumugot kan Jehova? Lugod, tungod han kahakog nagdagmit ka ha pagkuha han mga dinag-an+ ngan nagbuhat hin maraot ha pagkita ni Jehova!” 20  Kondi hi Saul nagsiring kan Samuel: “Pero sinugot ako kan Jehova! Kinadto ako ha misyon nga iginsugo ha akon ni Jehova, ngan gindara ko nganhi hi Agag nga hadi han Amalek, ngan ginbungkag ko an mga Amalekita.+ 21  Kondi an katawohan nagkuha hin mga karnero ngan mga baka tikang ha mga dinag-an, an pinakamag-opay tikang ha mga ginhukman hin kabungkagan, basi ihalad kan Jehova nga imo Dios dinhi ha Gilgal.”+ 22  Katapos, nagsiring hi Samuel: “An kalipay ba ni Jehova ha mga halad nga sinunog ngan ha iba pa nga mga halad nga hayop+ pariho han kalipay ni Jehova kon ginsusugot hiya? Kitaa! An pagsugot mas maopay kay han paghalad,+ ngan an pagpamati mas maopay kay han tambok+ han mga karnero nga lalakí; 23  kay an pagin rebelyoso+ pariho han sala nga panigo,+ ngan an pagin paragbuot pariho han paggamit hin madyik ngan han idolatriya.* Tungod kay iginsalikway mo an ginsiring ni Jehova,+ iginsalikway ka niya ha pagin hadi.”+ 24  Katapos, hi Saul nagsiring kan Samuel: “Nakasala ako, kay gintalapas ko an sugo ni Jehova ngan an imo ginsiring, tungod kay nahadlok ako ha katawohan ngan namati ha ira ginsiring. 25  Ngan yana, alayon pasayloa an akon sala, ngan balik kaupod ko basi makagyukbo ako kan Jehova.”+ 26  Pero hi Samuel nagsiring kan Saul: “Diri ako mabalik kaupod mo, kay iginsalikway mo an ginsiring ni Jehova, ngan iginsalikway ka ni Jehova tikang ha pagpadayon sugad nga hadi han Israel.”+ 27  Han tinalikod hi Samuel basi bumaya, tigda nga ginkaptan ni Saul an sidsid han waray pako nga bado ni Samuel, pero nagisi ito. 28  Salit hi Samuel nagsiring ha iya: “Yana nga adlaw ginkuha* ni Jehova tikang ha imo an pagin hadi han Israel, ngan ihahatag niya ito ha usa han imo mga igkasi-tawo nga mas maopay kay ha imo.+ 29  Dugang pa, an Harangdon han Israel+ diri magbubuwa+ o magbabag-o han iya hunahuna,* kay diri Hiya tawo nga magbabag-o an iya hunahuna.”*+ 30  Binaton hi Saul: “Nakasala ako. Pero alayon pasidunggi ako ha atubangan han mga tigurang han akon katawohan ngan ha atubangan han Israel. Balik kaupod ko, ngan mayukbo ako kan Jehova nga imo Dios.”+ 31  Salit hi Samuel binalik nga nasunod kan Saul, ngan yinukbo hi Saul kan Jehova. 32  Ngan nagsiring hi Samuel: “Dad-a ngadi ha akon hi Agag nga hadi han Amalek.” Katapos, nag-aalang* nga kinadto hi Agag ha iya, kay hi Agag nagsiniring ha iya kalugaringon: ‘Sigurado nga waray na an tarhog* han kamatayon.’ 33  Kondi hi Samuel nagsiring: “Sugad la nga pinaagi han imo espada an kababayin-an nawad-an hin mga anak, an imo nanay mawawad-an liwat hin mga anak.” Ngan gintinigbas ni Samuel hi Agag ha atubangan ni Jehova didto ha Gilgal.+ 34  Katapos, kinadto hi Samuel ha Rama, ngan hi Saul sinagka ngadto ha iya kalugaringon nga balay didto ha Gibeah ni Saul. 35  Waray na makita ni Samuel hi Saul tubtob ha adlaw nga namatay hi Samuel, kay nabido gud hiya tungod kan Saul.+ Ngan hi Jehova nagbasol nga iya ginhimo nga hadi han Israel hi Saul.+

Mga footnote

O “kaloy-i.”
Kitaa an Glossary.
O “ginkaloy-an.”
O “Nasusubo.”
O “ginkaloy-an.”
Lit., “terapim nga mga rebulto,” karuyag sidngon, mga dios han panimalay; mga idolo.
Lit., “gin-gisi.”
O “magbabasol.”
O “magbabasol.”
O posible nga “may kompyansa.”
Lit., “kapaitan.”