Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Siyahan nga Libro ni Samuel

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Hi Elkana ngan an iya mga asawa (1-8)

  • An baog nga hi Hana nag-ampo hin anak nga lalaki (9-18)

  • Natawo hi Samuel ngan iginhatag kan Jehova (19-28)

 • 2

  • Pag-ampo ni Hana (1-11)

  • Sala han duha nga anak ni Eli (12-26)

  • Ginhukman ni Jehova an panimalay ni Eli (27-36)

 • 3

  • Samuel gintawag nga magin propeta (1-21)

 • 4

  • Ginbihag han mga Filisteo an Arka (1-11)

  • Eli ngan iya mga anak namatay (12-22)

 • 5

  • An Arka ha teritoryo han mga Filisteo (1-12)

   • Hi Dagon naalohan (1-5)

   • Ginpeste an mga Filisteo (6-12)

 • 6

  • Iginbalik han mga Filisteo an Arka ha Israel (1-21)

 • 7

  • An Arka ha Kiriat-jearim (1)

  • Hi Samuel nag-aghat: ‘Kan Jehova gud la pag-alagad’ (2-6)

  • Kadaogan han Israel ha Mizpa (7-14)

  • Hi Samuel naghukom ha Israel (15-17)

 • 8

  • An Israel nangaro hin hadi (1-9)

  • Nagpahamangno hi Samuel (10-18)

  • Hi Jehova tumugot nga magkaada hadi (19-22)

 • 9

  • Nakigkita hi Samuel kan Saul (1-27)

 • 10

  • Saul gindihogan nga magin hadi (1-16)

  • Saul ginpresenta ha katawohan (17-27)

 • 11

  • Mga Ammonita ginpirde ni Saul (1-11)

  • Ginproklamar utro an pagkahadi ni Saul (12-15)

 • 12

  • Ultimo nga pahayag ni Samuel (1-25)

   • ‘Ayaw sunod ha butang nga waray pulos’ (21)

   • Diri babayaan ni Jehova an iya katawohan (22)

 • 13

  • Hi Saul nagpili hin kasundalohan (1-4)

  • Hi Saul nagin paragbuot (5-9)

  • Ginsaway ni Samuel hi Saul (10-14)

  • An Israel waray armas (15-23)

 • 14

  • Kadaogan ni Jonathan ha Micmash (1-14)

  • Mga kaaway ginpirde han Dios (15-23)

  • Dinali-dali nga panumpa ni Saul (24-46)

   • An mga tawo kinaon hin karne nga may dugo (32-34)

  • Pakiggirra ni Saul; iya pamilya (47-52)

 • 15

  • Waray pataya ni Saul hi Agag (1-9)

  • Ginsaway ni Samuel hi Saul (10-23)

   • “An pagsugot mas maopay kay han paghalad” (22)

  • Saul ginsalikway sugad nga hadi (24-29)

  • Ginpatay ni Samuel hi Agag (30-35)

 • 16

  • Samuel nagdihog kan David nga magin hadi (1-13)

   • “Nakikita ni Jehova an kasingkasing” (7)

  • Espiritu han Dios ginkuha kan Saul (14-17)

  • David nagin parag-arpa ni Saul (18-23)

 • 17

  • Ginpirde ni David hi Goliat (1-58)

   • Gin-ayat ni Goliat an Israel (8-10)

   • Ginkarawat ni David an ayat (32-37)

   • Hi David nakig-away ha ngaran ni Jehova (45-47)

 • 18

  • Pagkamagsangkay nira David ngan Jonathan (1-4)

  • Saul nangabugho ha kadaogan ni David (5-9)

  • Gin-ikaparatay ni Saul hi David (10-19)

  • Nagin asawa ni David hi Mical (20-30)

 • 19

  • Nangangalas hi Saul kan David (1-13)

  • Hi David pinalagiw kan Saul (14-24)

 • 20

  • Jonathan maunungon kan David (1-42)

 • 21

  • David kinaon han halad nga tinapay (1-9)

  • David nagpakalurong-lurong ha Gat (10-15)

 • 22

  • Hi David ha Adulam ngan Mizpe (1-5)

  • Iginpapatay ni Saul an mga saserdote (6-19)

  • Nakapalagiw hi Abiatar (20-23)

 • 23

  • Gintalwas ni David an Keila (1-12)

  • Ginlanat ni Saul hi David (13-15)

  •  Ginparig-on ni Jonathan hi David (16-18)

  • Hi David nakapalagiw kan Saul (19-29)

 • 24

  • Waray pataya ni David hi Saul (1-22)

   • Gintahod ni David an dinihogan ni Jehova (6)

 • 25

  • Namatay hi Samuel (1)

  • Nagbaribad hi Nabal ha mga tawo ni David (2-13)

  • Pagkamaaramon ni Abigail (14-35)

   • Kan ‘Jehova surudlan han kinabuhi’ (29)

  • Ginhampak ni Jehova hi Nabal (36-38)

  • Nagin asawa ni David hi Abigail (39-44)

 • 26

  • Waray na liwat pataya ni David hi Saul (1-25)

   • Gintahod ni David an dinihogan ni Jehova (11)

 • 27

  • Iginhatag han mga Filisteo kan David an Ziklag (1-12)

 • 28

  • Saul kinadto ha espiritista ha Endor (1-25)

 • 29

  • Mga Filisteo diri natapod kan David (1-11)

 • 30

  • Ziklag ginsunog han mga Amalekita (1-6)

   • Hi David ginparig-on han Dios (6)

  • Mga Amalekita ginpirde ni David (7-31)

   • Mga bihag ginbawi ni David (18, 19)

   • Regulasyon ni David ha dinag-an (23, 24)

 • 31

  • Namatay hi Saul ngan an iya tulo nga anak (1-13)