Genesisy 39:1-23

  • Niasa tao amin’i Potifara i Josefa (1-6)

  • Tsy nety nadalain’ny vadin’i Potifara i Josefa (7-20)

  • Josefa tany am-ponja (21-23)

39  Ary nentin’ny Ismaelita+ nidina tany Ejipta+ i Josefa. Dia novidin’ilay Ejipsianina atao hoe Potifara+ tamin’izy ireo izy. Tandapan’i Farao sady lehiben’ny mpiambina i Potifara.  Notahin’i Jehovah foana anefa i Josefa+ ka nahomby daholo izay nataony. Nahazo andraikitra tao an-tranon’ilay Ejipsianina tompony koa izy.  Dia hitan’ilay tompony fa notahin’i Jehovah i Josefa, sady nataon’i Jehovah nahomby daholo izay nataony.  Ary nankasitrahan’ny tompony i Josefa ka lasa mpanompo natokisany. Koa notendreny hiandraikitra ny tao an-tranony sy ny fananany rehetra izy.  Taorian’ny nanendren’ilay Ejipsianina an’i Josefa hiandraikitra ny tao an-tranony sy ny fananany rehetra, dia notahin’i Jehovah foana ny tao an-tranony noho i Josefa. Notahin’i Jehovah tokoa izay rehetra nananany tao an-trano sy tany an-tsaha.+  Dia nampiandraiketiny an’i Josefa daholo izay rehetra nananany. Tsy nieritreritra na inona na inona intsony mihitsy i Potifara, afa-tsy izay sakafo hohaniny ihany. Ary lasa tsara bika sy tsara tarehy i Josefa.  Tatỳ aoriana, dia nanomboka nijerijery an’i Josefa ny vadin’ny tompony, ka niteny hoe: “Avia hanao firaisana amiko.”  Tsy nety anefa izy fa niteny tamin’ny vadin’ny tompony hoe: “Tsy mieritreritra intsony an’izay ato an-trano ny tompoko, fa efa nampiandraiketiny ahy daholo izay rehetra ananany.  Tsy misy manana fahefana noho izaho ato amin’ity trano ity, ary tsy nisy na inona na inona nandrarany ahy afa-tsy ianao, satria vadiny ianao. Koa hataoko ahoana ny hanao an’izany ratsy lehibe izany ka hanota amin’Andriamanitra?”+ 10  Isan’andro isan’andro mihitsy ilay vehivavy no niteny tamin’i Josefa, nefa tsy nanaiky hanao firaisana taminy mihitsy izy, na hiaraka irery taminy. 11  Indray andro anefa, rehefa niditra tao an-trano hanao ny raharahany i Josefa, dia tsy nisy mpanompo mihitsy tao. 12  Dia nisambotra azy tamin’ny akanjony ilay vehivavy sady niteny hoe: “Avia hanao firaisana amiko!” Navelany teny an-tanan’ilay vehivavy anefa ny akanjony, dia lasa izy nandositra tany ivelany. 13  Raha vao hitan’ilay vehivavy fa navelan’i Josefa teny an-tanany ny akanjony ka nandositra tany ivelany izy, 14  dia niantsoantso mafy izy ka niteny tamin’ny mpanompony hoe: “Nentin’ny vadiko tatỳ amintsika iny lehilahy hebreo iny mba hihomehy haneso antsika. Dia nanketo amiko izy hanao firaisana amiko, nefa niantsoantso faran’izay mafy aho. 15  Rehefa henony hoe nikiakiaka mafy aho, dia tonga dia navelany teto amiko ny akanjony, ka nandositra tany ivelany izy.” 16  Dia napetrany teo akaikiny ilay akanjo, mandra-pahatongan’ny tompon’i Josefa tao an-trano. 17  Avy eo dia naveriny tamin’i Potifara ilay zavatra efa noteneniny teo, ka hoy izy: “Nanketo amiko ilay mpanompo hebreo nentinao tato amintsika iny mba hihomehy haneso ahy. 18  Vao nikiakiaka mafy be anefa aho, dia navelany teto amiko ny akanjony ka nandositra tany ivelany izy.” 19  Dia tezitra be ny tompon’i Josefa, raha vao naheno ny tenin’ny vadiny taminy hoe: “Izao sy izao no nataon’ilay mpanomponao tamiko.” 20  Nalain’ny tompony àry i Josefa ka nampidiriny tany am-ponja, tany amin’ilay toerana nasiana an’izay nogadrain’ny mpanjaka. Dia tao am-ponja tao foana izy.+ 21  Nitahy an’i Josefa foana anefa i Jehovah, sady tia azy foana sy tsy mba nivadika taminy mihitsy. Dia notahiny i Josefa ka lasa nankasitrahan’ny lehiben’ny fonja.+ 22  Ary nasain’ny lehiben’ny fonja niandraikitra ny gadra rehetra tao am-ponja i Josefa. Zavatra nampanaovin’i Josefa daholo izay nataon’ireo gadra ireo tao.+ 23  Tsy nisy nampanahy an’ilay lehiben’ny fonja mihitsy ny zavatra niandraiketan’i Josefa. Notahin’i Jehovah mantsy i Josefa, sady nataon’i Jehovah nahomby daholo izay nataony.+

Fanamarihana