Genesisy 6:1-22

  • Naka vady tetỳ an-tany ireo zanak’Andriamanitra (1-3)

  • Teraka ny Nefilima (4)

  • Nalahelo i Jehovah noho ny zava-dratsy nataon’ny olona (5-8)

  • Nasaina nanao sambofiara i Noa (9-16)

  • Nilaza Andriamanitra fa hisy Safodrano (17-22)

6  Rehefa nanomboka nihamaro ny olombelona teto ambonin’ny tany ka niteraka zazavavy,  dia voamarik’ireo zanak’Andriamanitra*+ fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olombelona. Nalain’izy ireo ho vady àry izay rehetra nofidiny.  Ary hoy i Jehovah: “Tsy handefitra tsy misy farany amin’ny olona aho,*+ satria nofo ihany izy.* Dia mbola* ho velona 120 taona izy.”+  Nisy Nefilima* teto an-tany tamin’izany andro izany sy taorian’izany. Nandritra an’izany fotoana izany, dia nanao firaisana tamin’ny zanakavavin’ny olombelona ireo zanak’Andriamanitra. Dia niteraka zazalahy tamin’izy ireo ny zanakavavin’ny olombelona. Ireny zanany ireny no olona natanjaka sy nalaza tamin’ny andro fahiny.  Ary hitan’i Jehovah fa be dia be ny zava-dratsy nataon’ny olona teto an-tany, sady ratsy foana ny zavatra noeritreretiny sy nirin’ny fony.+  Dia nanenina* i Jehovah nanao ny olona teto ambonin’ny tany, ka nalahelo* ny fony.+  Hoy àry i Jehovah: “Haringako tsy hisy eny ambonin’ny tany ny olona noforoniko. Haringako miaraka amin’ny biby fiompy sy ny biby mandady ary ny biby manidina eny amin’ny lanitra ny olona. Fa manenina aho nanao an’ireo.”  I Noa anefa nankasitrahan’i Jehovah.  Ary izao no tantaran’i Noa: Olo-marina i Noa.+ Tsy nisy tsiny izy, tsy mba hoatran’ny mpiara-belona taminy.* Niara-nandeha tamin’Andriamanitra izy.+ 10  Niteraka telo mirahalahy i Noa tatỳ aoriana, dia i Sema sy Hama ary Jafeta.+ 11  Lasa simba anefa ny tany teo imason’Andriamanitra, sady feno herisetra. 12  Rehefa nojeren’Andriamanitra ny tany, dia hitany fa simba.+ Nanao ratsy mantsy ny olona* rehetra teto an-tany.+ 13  Dia hoy Andriamanitra tamin’i Noa: “Tapa-kevitra aho fa handringana ny nofo rehetra, satria feno herisetra ny tany. Dia haringako izy ireo, ary hosimbako koa ny tany.+ 14  Manaova àry sambofiara* amin’ny hazo misy ditiny,+ ka asio efitrefitra ao anatiny. Ary hosory godorao*+ ny anatiny sy ivelany. 15  Hoatr’izao no hanaovanao an’ilay sambofiara: Tokony ho 300 hakiho* ny lavany, 50 hakiho ny sakany, ary 30 hakiho ny haavony. 16  Asio varavarankely hidiran’ny hazavana* ilay sambofiara, eo amin’ny iray hakiho eo ambanin’ny tampony, dia ataovy eo amin’ny ilany iray ny fidirana.+ Asio rihana ilay sambofiara, izany hoe misy farany ambany sy rihana voalohany ary rihana faharoa. 17  “Ary hampisy safodrano+ eny ambonin’ny tany aho, ka handringana ny nofo rehetra manam-pofonaina eny ambanin’ny lanitra. Dia ho faty ny zava-drehetra eny ambonin’ny tany.+ 18  Ary manao fifanekena aminao aho, ka midira ao anatin’ny sambofiara ianao sy ireo zanakao lahy sy ny vadinao ary ireo vadin’ny zanakao.+ 19  Akao roa avy ny karazan-javamananaina rehetra, dia ampidiro ao anatin’ny sambofiara,+ mba ho voaro miaraka aminao. Lahy sy vavy no halainao.+ 20  Amin’ny biby manidina araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy araka ny karazany avy, ary ny biby mandady rehetra amin’ny tany araka ny karazany avy, dia roa avy no hiditra ao mba ho voaro miaraka aminao.+ 21  Ary angony ny karazan-tsakafo rehetra,+ mba hataonao sakafo sy sakafon’ireo biby ireo.” 22  Dia nanaraka ny didy rehetra nomen’Andriamanitra azy i Noa. Izany mihitsy no nataony.+

Fanamarihana

Fomba niantsoan’ny Hebreo an’ireo anjely zanak’Andriamanitra.
Abt: “ny fanahiko.”
Na: “satria araka ny nofo ny zavatra ataony.”
Na: “mbola havelako.”
Mety hidika hoe “Mpanjera”, izany hoe ireo nampianjera olon-kafa. Jereo F.T.
Na: “narary mihitsy.”
Na: “nalahelo.”
Abt: “taranaka niara-belona taminy.”
Abt: “nofo.”
Abt: “vata”; sambo lehibe.
Na: “godorao ranony.”
1 hakiho = 44,5 sm. Jereo F.F. B14.
Hebreo: tsôhar. Misy indray mihevitra hoe tafo fa tsy varavarankely na fidiran’ny hazavana ilay tsôhar, ka misolampy iray hakiho ilay tafo.