Genesisy 17:1-27

  • Ho lasa rain’ny firenena maro i Abrahama (1-8)

    • Abrama novana hoe Abrahama (5)

  • Fifanekena momba ny famorana (9-14)

  • Saray novana hoe Saraha (15-17)

  • Nampanantenaina hoe hiteraka an’i Isaka (18-27)

17  Rehefa feno 99 taona i Abrama, dia niseho taminy i Jehovah ka niteny hoe: “Izaho no Andriamanitra Mahery Indrindra. Araho foana izay lazaiko aminao,* dia asehoy hoe tsy misy tsiny ianao.  Hanao fifanekena aminao aho,+ ka hataoko lasa be dia be mihitsy ny taranakao.”+  Dia niankohoka i Abrama, ary mbola niteny taminy Andriamanitra hoe:  “Manao fifanekena aminao aho izao,+ dia tena ho lasa rain’ny firenena maro ianao.+  Tsy hatao hoe Abrama* intsony ny anaranao, fa hovana hoe Abrahama,* satria hataoko rain’ny firenena maro ianao.  Hataoko be dia be mihitsy ny taranakao ka hataoko lasa firenena maro. Dia hisy mpanjaka maro hipoitra avy aminao.+  “Hotanterahiko ny fifanekena ataoko aminao+ sy ny taranakao, izany hoe ny taranakao sy ny taranany rehetra mifandimby. Fifanekena mandrakizay izany, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao handimby anao aho.  Homeko anao sy ny taranakao handimby anao koa ilay tany ivahinianao,+ i Kanana manontolo, mba ho fanananareo mandrakizay. Dia ho Andriamanitr’izy ireo aho.”+  Hoy koa Andriamanitra tamin’i Abrahama: “Fa ianao indray, tokony hanaja ny fifanekena ataoko aminao ianao sy ny taranakao ary ny taranany rehetra mifandimby. 10  Izao no fifanekena ataoko aminao, ka tokony hohajainao sy ny taranakao handimby anao: Tsy maintsy forana ny lahy rehetra eo aminareo.+ 11  Tsy maintsy forana ianareo. Izany no ho famantarana an’ilay fifanekena ataoko aminareo.+ 12  Ary tsy maintsy forana ny zazalahy rehetra feno valo andro eo aminareo,+ hatramin’ny taranakareo fara aman-dimby, na teraka tao an-tranonao izy, na novidim-bola tany amin’ny firenen-kafa fa tsy anisan’ny taranakao. 13  Tsy maintsy forana ny lehilahy rehetra teraka ao an-tranonao sy ny lehilahy rehetra novidinao tamin’ny volanao.+ Ho fifanekena maharitra ela be izany fifanekena ataoko momba ny famorana* izany. 14  Raha misy lehilahy tsy noforana, dia tsy maintsy haringana tsy ho anisan’ny fireneny izy. Efa nivadika tamin’ny fifanekena nataoko mantsy izy.” 15  Avy eo dia hoy Andriamanitra tamin’i Abrahama: “Aza atao hoe Saray*+ intsony ny anaran’i Saray vadinao, satria hatao hoe Saraha* ny anarany. 16  Hotahiko izy dia hiteraka zazalahy ho anao.+ Hotahiko izy ka hisy firenena be dia be sy mpanjakan’ny firenena maro hipoitra avy aminy.” 17  Dia niankohoka i Abrahama, dia nihomehy sady niteny anakampo hoe:+ “Lehilahy efa 100 taona ve dia mbola hiteraka ihany? I Saraha koa izao vehivavy efa 90 taona, dia mbola hiteraka ihany ve?”+ 18  Hoy àry i Abrahama tamin’Andriamanitra: “Enga anie ka hotahinao i Ismaela!”+ 19  Dia hoy Andriamanitra: “Tena hitera-dahy ho anao tokoa i Saraha vadinao. Dia ataovy hoe Isaka* ny anarany.+ Amin’i Isaka aho no hanao an’ilay fifanekena, dia ilay fifanekena mandrakizay hahasoa azy sy ny taranany handimby azy.+ 20  Efa henoko anefa izany teninao momba an’i Ismaela izany. Hotahiko koa izy, ka hataoko manan-taranaka sady hataoko lasa be dia be mihitsy ny taranany. Hiteraka mpiadidy 12 izy, ka hataoko lasa firenena lehibe.+ 21  Amin’i Isaka anefa aho no hanao an’ilay fifanekena,+ dia amin’ilay haterak’i Saraha aminao amin’ny herintaona hoatr’izao.”+ 22  Rehefa avy niresaka tamin’i Abrahama Andriamanitra, dia niala teo amin’i Abrahama. 23  Ary nalain’i Abrahama i Ismaela zanany lahy sy ny lehilahy rehetra teraka tao an-tranony ary izay rehetra novidiny tamin’ny volany, izany hoe ny lehilahy rehetra tao amin’ny ankohonany, ka noforany tamin’iny andro iny ihany, araka izay nolazain’Andriamanitra taminy.+ 24  Ary 99 taona i Abrahama tamin’izy noforana.+ 25  I Ismaela zanany kosa 13 taona tamin’izy noforana.+ 26  Tamin’iny andro iny ihany i Abrahama sy Ismaela zanany dia noforana. 27  Noforana niaraka taminy koa ny lehilahy rehetra tao amin’ny ankohonany, dia izay teraka tao an-tranony sy izay novidim-bola tany amin’ny firenen-kafa.

Fanamarihana

Abt: “Mandehana eo anatrehako.”
Midika hoe “Ny Ray dia Avo (Misandratra).”
Midika hoe “Rain’ny Vahoaka (Olona Maro); Rain’ny Maro.”
Abt: “ataoko eo amin’ny nofonareo.”
Mety hidika hoe “Tia Ady.”
Midika hoe “Andriambavy.”
Midika hoe “Fihomehezana.”